caparol_pim_import/caparol_be/products/image/98147/037360_844349_DecoLasur_Gla_nzend_5L.png

Capadecor® DecoLasur Glänzend

Transparante, lazerende muurverf op basis van dispersie voor binnen.

Toepassing

Voor decoratieve, semi-transparante afwerkingen, binnen. Toe te passen op b.v. rauhfaserbehang, glasvezelweefsel, FantasticFleece en MultiStruktur.

Eigenschappen

  • Minimale emmisie en oplosmiddelvrij
  • waterdampdoorlatend
  • goede hechting
  • natteslijtage klasse 1
  • transparant
  • bestand tegen ontsmettingsmiddelen op waterbasis

Materiaalbasis

Kunststofdispersie.

Verpakking

2½ en 5 liter

Kleur

Transparant.
Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem en met CaparolColor- of Amphibolin-mengkleuren.

Glansgraad

Glanzend

Opslag

Koel maar vorstvrij. Aangebroken verpakking goed gesloten bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,00 g/cm3

Aanvullende producten

  • PearlWhite/Red/Green/Bleu
  • Switch Desert / Lagoon

Parelglans-pigmenten voor binnen als toevoeging voor speciale decoratieve oppervlakken.

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Zie voor voorbehandeling van de ondergrond "Ondergronden en hun voorbehandelingen”.

Het eindresultaat van een semi-transparante wandafwerking is sterk afhankelijk van de zuiging en structuur van de ondergrond, de gekozen kleurcombinatie en lichtinval.
Ook het gebruikte gereedschap en het individuele handschrift van de verwerker spelen een rol bij het endresultaat.
Altijd een proefvlak op het object maken om het eindresultaat vast te stellen.

Verwerkingsmethode

DecoLasur glänzend kan aangebracht worden met een ingewerkte witborstel, platte penseel, natuurspons of doeken. De keuze is afhankelijk van het beoogde eindresultaat.

Opbouw van het verfsysteem

Tussenlaag:
Een tussenlaag aanbrengen met CapaSil Primer, Putzgrund 610, MultiStruktur of Amphibolin. Matte binnenmuurverven zijn door de zuigende werking (aanzetten) niet geschikt. Na drogen mag de tussenlaag geen kleurverschil vertonen en moet gelijkmatig zuigen.

Afwerklaag:
Een tot drie lagen aanbrengen met DecoLasur glänzend, op kleur gebracht volgens het ColorExpress-systeem en met CaparolColor- of AVA-mengkleuren. Op verwerkingsdikte brengen met maximaal 20% CapaTex Fix.

Bij toepassing op FantasticFleece het betreffende technisch informatieblaf raadplegen.
Om het effect van parelglans te bereiken kan 10-100% Capagold of CapaSilber onder gelijkmatig roeren, aan DecoLasur glänzend worden toegevoegd.

Verbruik

Ca. 80-200 ml/m2 per laag op een glad oppervlak. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Nat-in-nat werken is mogelijk. Afhankelijk van de applicatietechniek tot 12 uur droogtijd tussen de lagen aanhouden.
Lagere temperaturen en een hoge relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen. Zonodig een reinigingsmiddel toevoegen.

Attentie

Niet op horizontale oppervlakken toepassen waarop water blijft staan.
Om een rolstructuur te voorkomen moet de grond- en tussenlaag met een kwast worden aangebracht.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Buiten bereik van kinderen bewaren. Damp en spuitnevel niet inademen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig afspoelen met water en deskundig medisch advies inwinnen. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/b) is max. 100 g/l (2010). Het product bevat < 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat polyvinylacetaathars, Parafine, water, additieven en conserveermiddel

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be