caparol_pim_import/caparol_be/products/image/136476/045733_ArteTwin_5L.png

Capadecor ArteTwin Basic

Spateltechniek met een uniek, decoratief eindresultaat voor binnen. 
 • Toepassing

  ArteTwin is een meerkleurige spateltechniek met een natuurlijke uitstraling op wandoppervlakken, binnen. ArteTwin bestaat uit speciaal ontwikkelde componenten die onafhankelijk van elkaar gecombineerd kunnen worden. Door de variabele keuze van de componenten en de verschillende manieren van aanbrengen ontstaan unieke, decoratieve wandoppervlakken.

  Attentie
  Met de speciaal ontwikkelde spaan worden met twee verschillende componenten (Twin-techniek) aangebracht. ArteTwin Basic en ArteTwin Effect bezitten lichte kleurbestanddelen die zich niet laten mengen met andere kleurpigmenten en daarom uniek resultaten geven. Tijdens de verwerking komen deze bestanddelen vrij aan het oppervlak en geven ArteTwin een speciaal effect. ArteTwin is volgens het octrooirecht beschermd.

  Eigenschappen

  • met water te verdunnen
  • milieuvriendelijk en reukarm
  • onbrandbaar conform DIN 4102-A2
  • volgens ColorExpress op kleur te brengen
  • goed te reinigen
  • klaar voor gebruik

  Materiaalbasis

  Acrylaatdispersie.

  Verpakking

  ArteTwin Basic 5 en 10 liter

  Kleur

  Wit-dekkend met witte deeltjes en kan volgens het ColorExpress-systeem naar ca. 300 kleuren uit de Caparol 3Dkleurenwaaier op kleur gebracht worden.

  Kleurmogelijkheden:
  De hoeveelheid materiaal en de combinatie kunnen, afhankelijk van het gewenste eindresultaat, gevarieerd worden.
   
  Om onrustige, drukke oppervlakken te voorkomen moeten de basiskleuren, kleur-in kleur en met lichtrefelectiewaarden die ongeveer gelijk zijn, toegepast worden.

  Glansgraad

  Mat

  Opslag

  Koel, maar vorstvrij.
  In goed gesloten verpakking bewaren.

  Geschikte ondergronden

  De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
  De ondergrond moet glad zijn. De ondergrond mag geen kleurcontrast hebben.

  Voorbereiding van de ondergrond

  Let op!
  De ondergrond moet glad zijn. Oneffen ondergronden egaliseren met Caparol Akkordspachtel Fein of Mittel of met Caparol AkkordLeichtspachtel.

  Minerale pleisterlagen
  Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaSil Primer. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met OptiGrund of CapaSol LF. Sterk zuigende oppervlakken voorstrijken met AmphiSilan Putzfestiger.

  Gips- en spuitpleisters
  Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.

  Gipsbouwplaten
  Zuigende platen impregneren met OptiGrund of AmphiSilan Putzfestiger. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

  Gipskartonplaten
  Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties voorstrijken met AmphiSilan Putzfestiger. Normaal zuigende oppervlakken voorstrijken met CapaSil Primer. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

  Beton
  Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen. Sterk zuigende oppervlakken voorstrijken met AmphiSilan Putzfestiger. Normaal zuigende oppervlakken voorstrijken met CapaSil Primer.

  Goed hechtende lagen
  Matte, matig zuigende oppervlakken schilderen met Indeko-plus. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

  Niet goed hechtende lagen
  Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met OptiGrund ELF of CapaSol LF LF. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.

  Lijmverflagen
  Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met AmphiSilan Putzfestiger.

  Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezel
  Volledig verwijderen. Lijm en resten vang rondpapier wegwassen. Impregneren met
  Caparol-Tiefgrund TB of AmphiSilan Putzfestiger.

  Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
  Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra.

  Kleine beschadigingen
  Repareren met Caparol-Akkordspachtel of Caparol-Universalspachtel P, volgens verwerkingsvoorschrift. Zonodig nogmaals voorstrijken.

  Bij gebruik van oplosmiddelhoudende producten ARBO-wetgeving in acht nemen.

  Verwerkingsmethode

  ArteTwin spateltechniek is gebaseerd op het aanbrengen van twee materialen in één arbeidsgang (Twin-techniek).

  ArteTwin Basic en ArteTwin Effect zijn klaar voor gebruik en worden met een speciale ArteTwin spaan aangebracht. Afhankelijk van het gewenste eindresulaat kan direct of na droging een volgende laag worden aangebracht. ArteTwin wordt altijd in minimaal 3 lagen aangebracht.

  Eerste behandeling

  Na het voorbehandelen van de ondergrond een dekkende grondlaag aanbrengen met Indeko-plus. Om een rolstructuur te voorkomen moet de natte laag Indeko-plus met een zachte borstel worden nagestreken. Gebruik geen ander materiaal voor de grondlaag.

  Tweede behandeling
  Bij deze behandeling wordt het totale oppervlak met ArteTwin Basic behandeld in de gewenste kleur. Bij deze behandeling is het nog niet noodzakelijk dat ArteTwin Basic uit twee kleuren bestaat. Op moeilijk bereikbare plaatsen is ander gereedschap, bijv. een zachte kwast, ook mogelijk voor het aanbrengen van de eerste laag ArteTwin Basic.

  Derde behandeling
  Bij de derde behandeling wordt de ArteTwin Basic in twee kleuren aangebracht in één behandeling.
  Hiervoor worden twee verschillen ArteTwin Basic kleuren of ArteTwin Basic in combinatie met ArteTwin Effect goud of zilver op de speciale ArteTwin spaan naast elkaar gelegd en met weinig druk op de wand aangebracht.

  Na ca. 15 tot 60 minuten (afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid) kan met de ArteTwin spaan nogmaals over de ondergrond gestreken worden om zo de speciale witte pigmentdeeltjes naar voren te halen. Op deze wijze ontstaat het zeer speciale ArteTwin-effect.

  Wanneer een speciale parelglanseffect gewenst wordt kan na drogen de ArteTwin Effect goud of zilver over het totale oppervlak in een spatellaag worden aangebracht.

  Opbouw van het verfsysteem

  Bild 1 (013772.jpg)
  Eerste behandeling:
  Na de voorbehandeling van de ondergrond een grondlaag aanbrengen met Indeko-plus. Om een rolstructuur te voorkomen de grondlaag met een zachte borstel ‘naslechten’.
  Bild 5 (013776.jpg)
  Tweede behandeling:
  De componenten naast elkaar op de speciale spaan leggen.
  Bild 2 (013773.jpg)
  Het materiaal in de gewenste kleur over het gehele wandoppervlak aanbrengen.
  Bild 3 (013774.jpg)
  Vervolgens het materiaal over elkaar spanen tot een egaal oppervlak ontstaat.
  Bij het aanbrengen mag krassen niet hoorbaar zijn, de spaan moet over het oppervlak glijden.
  Bild 4 (013775.jpg)
  Derde behandeling
  ArteTwin Basic + ArteTwin Basic of ArteTwin Basic + ArteTwin Effect als de tweede behandeling aanbrengen. De twee kleuren op de spaan leggen en op de wand spachtelen. Door te wisselen van richting ontstaan speciale efecten.
  Bild 6 (013777.jpg)
  Na drogen van de eerste laag ArteTwin ArteTwin Effect Gold of Silber in korte slagen over het gehele wandoppervlak aanbrengen.

  Verbruik

  Tweede behandeling:
  Ca. 250-300 g/m2 afhankelijk van de kleur ( bij toepassing van één kleur kan het verbruik oplopen tot ca. 500 g/m2).

  Derde behandeling:
  ArteTwin Basic / ArteTwin Basic: ca. 150 tot 300 g/m2/ per kleur
  ArteTwin Basic / ArteTwin Effect: ca. 300 ml Basic en 150 ml/m2 Effect
  Optioneel: extra eindlaag met ArteTwin Effect: ca. 50 tot 150 ml/m2

  Grondlaag ArteTwin Basic:

  Ca. 250-300 ml/m2

  Grondlaag ArteTwin Basic en Effect:
  Ca. 250-300 ml/m2 en ArteTwin Effect ca. 150 ml/m2

  Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

  Verwerkingsomstandigheden

  Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

  Droogtijd

  Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 6 uur oppervlakkig droog. Moeten meerdere lagen toegepast worden,dan een droogtijd van 12 uur tussen de lagen in aanhouden

  Gereedschap

  ArteTwin Spaan:

  Speciale kunststofspaan met ronde hoeken en verwisselbare spaanblad. Versleten spaanbladen zijn eenvoudig te verwisselen. Gebruik uitsluitend de ArteTwin-spaan, ander gereedschap is ongeschikt.

  Reinigen gereedschap

  Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

  Attentie

  Afhankelijk van de hoeveelheid materiaal en de wijze van aanbrengen kunnen meer of minder duidelijk structuurverschillen zichtbaar zijn. Egale, gladde oppervlakken kunnen met ArteTwin niet bereikt worden. Om gladde, goed te reinigen oppervlakken te verkrijgen kan ArteTwin extra met Deco-Lasur afgewerkt worden. Hiertoe wordt Deco-Lasur onverdund met de speciale Arte Twin-spaan aangebracht.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Conform EU-richtlijn

  Enkel voor professioneel gebruik

  Buiten bereik van kinderen houden.
  Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
  Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.


  In geval van accidentele indigestie consulteer het Antigifcentrum 070/245 245

  Afval

  Materiaal/verpakking conform de lokale wetgeving.

  EU-grenswaarde VOS

  De grenswaarde van dit product (cat.A/l) is max. 200 g/l (2010). Dit product bevat max. 50 g/l VOS.

  Productcode

  M-DF02

  Inhoudstoffen

  Bevat acrylaatdispersie, parelglanspigmenten, minerale vulstoffen, water, filmvormers, additieven en conserveermiddel

  Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

  Servicecentrum

  DAW Belgium bvba
  Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
  Fax: (+32) (0)11 52 56 07
  E-mail: info-tech@daw.be
  www.caparol.be