caparol_pim_import/caparol_be/products/image/121919/042924_MultiStruktur_Fein_Mittel_Grob_Supergrob.png

Capadecor® MultiStruktur

Hydrofobe en kwartshoudende tussen- en afwerklaag voor decoratieve afwerkingen binnen in de korrelgrootte fijn, midden, grof en supergrof.

Toepassing

Kwartshoudende tussen- en afwerklaag voor decoratieve afwerkingen, binnen. Korrelgrootte fijn - midden - grof - supergrof. Capadecor MultiStruktur is een ideale ondergrond voor laseer- en decoratieve afwerkingen.

Eigenschappen

 • oplosmiddel- en weekmakervrij
 • minimale emissie
 • op kleur te brengen via ColorExpress
 • bijzonder wit
 • goede dekkracht
 • eenvoudig te structureren
 • door hydrofobie lange verwerkingstijd van afwerkingsproducten
 • goed te reinigen
 • onbrandbaar conform DIN 4102-A2 

Verpakking

 • MultiStruktur fijn en middel:
  7 kg en 16 kg
 • MultiStruktur grof en supergrof:
  7 kg en 16 kg

Kleur

Wit.
Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem in ca. 850 kleuren uit 3D kleurenwaaier en alle CaparolColor kleuren tot trap 13.

Handmatig met max. 10% CaparolColor of Amphibolinmengkleuren.

Om kleurverschillen te voorkomen dient de totaal benodigde hoeveelheid in één keer gemengd te worden.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Grootste korrel

MultiStruktur fijn: ca. 200 µm
MultiStruktur midden: ca. 300 µm
MultiStruktur grof: ca. 500 µm
MultiStruktur supergrof: ca. 700 µm

Aanvullende producten

 • DecoGrund
 • DecoLasur mat/glanzend
 • ArteLasur
 • Metallocryl Interior
 • CapaGold/CapaSilber

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Minerale pleisterlagen
Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.

Gips- en spuitpleisters
Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Voorstrijken met CapaSil Primer.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen voorstrijken met CapaTex Fix of Tiefgrund TB.

Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen, stofvrij maken en voorstrijken met CapaSil Primer of Putzgrund 610. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen en voorstrijken met CapaSil Primer.

Cellenbeton
Voorstrijken met Capaplex, verdund met water in de verhouding 1:3.

Goed hechtende lagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen en reinigen.

Niet goed hechtende lagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.

Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.

Behang
Behang volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met Caparol-Tiefgrund TB.

Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat. Oppervlak laten drogen. Schilderen met een vochtregulerend verfsysteem. 

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck Ultra.

Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Bij gebruik van Caparol Tiefgrund TB, binnen, kan de geur van oplosmiddel merkbaar zijn. Goed ventileren. Houd rekening met Arbo-wetgeving.

Verwerkingsmethode

Capadecor MultiStruktur vooraf goed doorroeren en onverdund en gelijkmatig aanbrengen met kwast of roller (14-18 mm). 
MultiStruktur fein kan ook met de spaan worden aangebracht.
MultiStruktur kan ook verspoten worden. Spuitopening 4-6 mm, spuitdruk 2,0-2,5 bar.

Structuren
Afhankelijk van de gewenste structuur structureren met de spaan, zachte borstel etc. Bij spaandecoratie in combinatie met Metallocryl Interior de MultiStruktur fein met de ArteTwin-speciaal spaan structureren.

Afwerkig
MultiStructurStyle kan afgewerkt worden met DecoLasur mat of glanzend, ArteLasur of Metallocryl Interior. Afhankelijk van de grootte van het oppervlak, het aantal verwerkers en de omgevingstemperatuur kan het hydrfobe karakter van de MultiStruktur belangrijk zijn. Deze treedt pas in na ca. 2 tot 3 dagen drogen van de MultiStruktur laag.

Opbouw van het verfsysteem

Op een zuigende ondergrond een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix

Een niet zuigende ondergrond voorstrijken met CapaSil Primer (uitsluitend bij MultiStruktur fein) of met Putzgrund 610 (bij midden en grof). Intacte ondergronden die licht en gelijkmatig zuigen kunnen direct behandeld worden.

Verbruik

Afhankelijk van structuur, type gereedschap en ondergrond:
Korrel fijn ca. 500-700 g/m2
Korrel midden ca. 500-600 g/m2
Korrel grof ca. 600-700 g/m2
Korrel supergrof: ca: 800-900g/m2
Korrel supergrof bij aanbreng met het truweel: ca: 1700-1800g/m2

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 6-8 uur oppervlakkig droog. Doorgedroogd en te belasten na 1-2 dagen. Hydrofobie voor het verlengen van de potlife bruikbaar na 2 - 3 dagen.
Lagere temperaturen en een hoge relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Attentie

Door toepassing in MultiStruktur van natuurzand zijn kleurafwijkingen mogelijk. Steeds op het zelfde oppervlak materiaal van één charge verwerken. Zonodig verschillende charges mengen. Om aanzetten te vermijden nat-innat met voldoende personeel in één keer doorwerken.

Bij gipshoudende ondergronden kan het vocht uit de MultiStruktur in de ondergrond trekken en blazen tot gevolg hebben. Gipshoudende ondergronden met het juiste product voorstrijken om dit te voorkomen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend voor professioneel gebruik


Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen. Spuitnevel en aërosolen niet inademen.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

Productcode: M-DF01
Bevat: polyacrylaathars, polyvinylacetaathars, titaandoxide, calciumcarbonaat, silicaat, was, water, additieven en conserveermiddel.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l 2010. Dit product bevat <1 g/l. VOS.

Giscode

BSW20

Productcode

M-DF01

Inhoudstoffen

Bevat polyacrylaathars, polyvinylacetaathars, titaandoxide, calciumcarbonaat, silicaat, was, water, additieven en conserveermiddel.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be