caparol_pim_import/caparol_be/products/image/187257/056431_CAPALAC_TriSystem_Satin_BE.png

Capalac TriSystem Satin

Vochtregulerende systeemverf, zijdeglanzend.
High Performance.

Toepassing

Vochtregulerende systeemverf, zijdeglanzend, met hoge prestaties voor maatvast en beperkt maatvast houtwerk buiten. Ook geschikt voor toepassing op voorbehandeld hard-pvc, staal, aluminium (niet op geëloxeerd aluminium) en oude, draagkrachtige en goed hechtende verflagen.
Niet geschikt op tuinmeubelen en stoelen.

Eigenschappen

 • vochtregulerend
 • goede kantendekking
 • dekt uitstekend
 • vloeit uitstekend
 • zeer goed buitenbestendig door gesiliconiseerde alkydhars als bindmiddel
 • zeer goed kleur- en lichtecht
 • bestand tegen huishoudelijke reinigingsmiddelen
 • bevat aromaatvrije oplosmiddelen

Materiaalbasis

Gesiliconiseerde alkydhars met aromaatvrije oplosmiddelen.

Verpakking

 • ColorExpress:
  0,5 l, 1,0 l , 2½  en 10 liter

Kleur

Basis wit en basis transparant

Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem naar kleuren uit de Caparol 3D- en vele andere kleurenwaaiers.
 
Bij lichte kleuren en wit kan door het ontbreken van licht (UV-stralen), warmte en chemische invloeden (bijv. ammonia vanuit een schoonmaakmiddel, lijm of kit) de verflaag vergelen. Deze vergeling is normaal bij dit type lak en is geen fout in de productie.
 
Kleurvast conform BFS nr. 26
Bindmiddel: klasse B
Pigment: groep 1 tot 3 (afhankelijk van de kleur)

Glansgraad

Zijdeglanzend

conform DIN 13300/ISO 2813:2014

Opslag

Koel en goed gesloten bewaren. In de orginele gesloten verpakking ten minste 12 maanden houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,3 g/cm3

Vastestofgehalte

in gewicht : 80.5%
in volume : 66%

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Voorbehandeld hout, metaal en hard-pvc, buiten.
 
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Het vochtpercentage in loofhout mag niet meer dan 13% en in naaldhout niet meer dan 15% bedragen.
Niet gebruiken op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.

Voorbereiding van de ondergrond

Voorbehandeling hout
Het oppervlak in de richting van de houtnerf schuren, scherpe kanten afronden, harsuitbloedingen en harswellen verwijderen.
Kopse kanten en verweerd of zuigend hout impregneren tot verzadiging is bereikt.
Een onbehandelde ondergrond, buiten, impregneren met Capalac Holz-Imprägniergrund.
 
Hout, ongeschilderd
Nieuw hout goed reinigen. Bij oud hout de verweerde lagen tot op het gezonde hout verwijderen. Een grondlaag aanbrengen met TriMaXX Primer. Vette tropische houtsoorten met nitroverdunner ontvetten.
 
Hout, geschilderd
Het oppervlak goed reinigen. Laklagen grondig opschuren (korrelgrootte 180 of fijner). Niet goed hechtende verflagen volledig verwijderen. Verweerd hout tot op het gezonde hout afschuren.
 
Zink en hard-pvc
Reinigen met ammonia-alkalisch reinigingsmiddel en opschuren (korrelgrootte 180 of fijner). Een primerlaag aanbrengen met Capalac AllGrund of Disbon 481 EP-Uniprimer.
 
Aluminium (niet geëloxeerd)
Met nitroverdunner of fosforzuur reinigen, schuren en met schoon water nawassen.
Een primerlaag aanbrengen met Capalac AllGrund.
 
IJzer en staal
IJzerhoudende metalen goed reinigen, indien nodig ontroesten SA 2½ (stralen) of ST 3 (mechanisch schuren). Een primerlaag aanbrengen met Capalac AllGrund.
 
Let op!
Op ondergronden afgwerkt met een poedercoating, coilcoating en andere kritische ondergronden eerst een proefvlak aanbrengen en de hechting testen.
Kitvoegen, ook beglazingskit, niet schilderen.
Bij beglazing geen neopreen-rubber toepassen. In voorkomende gevallen gebruik maken van EPDM-rubber.
Bij toepassing van TriSystem geen gemodificeerde stopverf gebruiken. In geen geval gemodificeerde stopverf overschilderen met TriSystem.
Bij het schilderen van houten oppervlakken met grove poriën kunnen in de TriSystem verflaag tijdens het drogen blaasjes ontstaan.

Product kan in meer- of mindere mate onderhevig zijn aan donkervergeling.

Verwerkingsmethode

Aanwijzing bij spuiten:
Nozzle
(inch)
Druk
(bar)
Lucht-
kap
Pistool-
filter 
Luchtdruk
(bar) 
VerdunningVerwarmen materiaal
Aircoat-Tempspray0,09 –0,1180-100---onverdund40 °C
Aircoat09.4080-100groenrood2-3onverdund-
Airless0,09 –0,11150 tot 180---onverdund-

Verwerking:
Spuiten in de geleverde consistentie is door het verwarmen van het materiaal (Tempspray) met Aircoat mogelijk.
Afhankelijk van de aard van de ondergrond de daarvoor geschikte voorbehandeling uitvoeren.
TriSystem is klaar voor gebruik.
Aanbrengen met kwast, lakroller of met tegen explosie beveiligde spuitapparatuur.

Opbouw van het verfsysteem

OndergrondToepassingVoorbehandeling ondergrondImpregnerenGrondlaagTussenlaag (optioneel)Afwerklaag
Houtbuitenreinigen - schurenCapalac
Holz-ImprägnierGrund
TriMaXX Primer
TrimaXX SpeedPrimer
TriSystem Satin
TriMaXX Primer
TriMaXX SpeedPrimer
TriSystem Satin
TriSystem Satin
IJzer, staalbuitenontroesten - ontvetten2x TriMaXX SpeedPrimer
TriMaXX Ferrocoat
TrimaXX SpeedPrimer
TriMaxx Ferrocoat
TriSystem Satin
Verzinkt staalbuitenreinigen met een ammonia-alkalisch reinigingsmiddel en schuren, korrelgrootte 180 of fijnerDisbon 481 EP-Uniprimer
2x TriMaXX SpeedPrimer
TriMaXX Ferrocoat
TrimaXX SpeedPrimer
TrimaXX Ferrocoat
TriSystem Satin
Aluminium
(niet geëloxeerd)
buitenreinigen met nitriverdunner of fosforzuur. Nawassen met schoon water.TriMaXX SpeedPrimer
TriMaXX Ferrocoat
TriMaXX SpeedPrimer
TriMaXX Ferrocoat
TriSystem Satin
Hard-PVCbuitenreinigen met een ammonia-alkalisch reinigingsmiddel en schuren, korrelgrootte 180 of fijnerTriMaXX SpeedPrimerTriMaXX SpeedPrimer
TriSystem Satin
Goed hechtende verflagenbuitenreinigen - schurenSchade aan de verflaag, afhankelijk van de ondergrond, vooraf herstellen en voorstrijkenTriSystem Satin
Let op : bij poedercoating en andere kritische ondergronden vooraf de hechting testen door middel van een proef op het object.

Verbruik

StrijkenRollenSpuiten
Verbruik ml/m2/per laag80–10070–90100–120
De verbruikswaarden zijn richtgetallen en kunnen door verschillen in de ondergrond afwijken.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Materiaal-, omgeving- en ondergrondtemperatuur:
Minimaal 5 °C

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve Luchtvochtigheid.stofdrooghandvast overschilderbaar
na urenca. 5-68-1024

Lagere temperaturen, hogere luchtvochtigheid en te grote laagdikten vertragen de droging.

Reinigen gereedschap

Na gebruik met terpentine.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
 
H 226: Ontvlambare vloeistof en damp.
H 412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P 102: Buiten het bereik van kinderen houden.

P 210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
P 260: Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P 262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P 271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P 273: Voorkom lozing in het milieu
P 301 + 330 + 331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken

S 2: Buiten bereik van kinderen bewaren.
S 7/9: Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.
S 16: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
S 23: Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen.
S 24/25: Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
S 29: Afval niet in de gootsteen werpen.
S 51: Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
S 62: Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.


Bevat Bevat: 2-butanonoxim, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate, Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate.
Kan een allergische reactie veroorzaken. Raadpleeg zonodig het veiligheidsinformatie blad. 

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/d) is maximal 300 g/l (2010). Dit product bevat max. 300 g/l VOS.

Inhoudstoffen


Bevat: 2-butanonoxim, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate, Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate.
Kan een allergische reactie veroorzaken. Raadpleeg zonodig het veiligheidsinformatie blad.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Nieuwe look & feel voor gekaleid…

Total make over van een geklasseerde…

Het Radisson Blu Balmoral is wellicht…