caparol_pim_import/caparol_be/products/image/206172/059896_CapaWood_Aqua_Isolation_white_2_5L_WE1.png

CapaWood Aqua Isolation

Kationische grondverf voor het isoleren van hout, dat in water oplosbare bestanddelen bevat.
Binnen en buiten toe te passen.

Toepassing

Als speciale isolerende grondverf op hout dat in water oplosbare en verkleurende inhoudsstoffen bevat en met Capacryl Aqua PU Satin/Gloss of CapaWood Intact wordt afgewerkt.

Eigenschappen

  • milieuvriendelijk
  • met kationische, isolerende werking tegen in water oplosbare inhoudstoffen
  • superhechtend
  • waterdampdoorlatend

Materiaalbasis

Epoxyharsdispersie

Verpakking

0.750 en 2½ liter.

Kleur

Wit.

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.
In originele, goed gesloten verpakking 12 maanden te bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,3 g/cm3

Geschikte ondergronden

Houten oppervlakken die geschilderd worden met waterverdunbare verven moeten, als het vermoeden bestaat dat in de ondergrond met waterverdunbare inhoudsstoffen aanwezig zijn, voorgestreken worden met CapaWood Aqua Isolation. Bij maatvast houtwerk mag het vochtgehalte max. 13% en bij niet maatvast houtwerk 15% zijn.

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Hout schuren in de richting van de houtnerf, goed reinigen, harsuitbloedingen en harswellen verwijderen. Vette, tropische houtsoorten reinigen met nitroverdunning. Verweerde houtlagen tot op het gezonde hout afschuren.

Verwerkingsmethode

CapaWood Aqua Isolation aanbrengen met de kwast, roller. Voor gebruik goed roeren en tot max. 5% met water verdunnen. Gebruik een langharige kwast en wrijf het materiaal goed in de poriën van het hout. 

Bij hout met veel inhoudstoffen kan na de eerste laag nog verkleuring zichtbaar worden. Deze verkleuring door inhoudstoffen worden door de CapaWood Aqua Isolation kationisch in de verffilm gebonden. Het is van belang dat de verflaag voldoende kan drogen, pas na minimaal 12 uur verder werken. In voorkomende gevallen kan een tweede laag CapaWood Aqua Isolation noodzakelijk zijn. 
Vooraf eerst een proefvlak opzetten.

Opbouw van het verfsysteem

OndergrondToepassingVoorbehandeling
ondergrond
ImpregnerenGrondlaagTussenlaagAfwerklaag
Beperkt en niet maatvast houtwerkbuitenBFS Nr. 18CapaWood Aqua Isolation1)Capacryl
Aqua PU-Primer
CapaWood IntactCapadWood Intact
Maatvast houtwerkbuitenBFS Nr. 18CapaWood Aqua Isolation1)Capacryl
Aqua PU-Primer
Capacryl Aqua 
- PU-Primer
- PU-Gloss/PU-Satin
Capacryl Aqua
PU-Gloss/PU-Satin
Houtbinnenreinigen/schurenCapaWood Aqua Isolation1)Capacryl Aqua 
- PU-Primer
- PU-Gloss/PU-Satin
Capacryl Aqua
PU-Gloss/PU-Satin
Op maatvast houtwerk moeten conform BFS-Merkblad Nr. 18 twee tussenlagen worden aangebracht.
1) Bij hout met in wateroplosbare inhoudsstoffen altijd CapaWood Aqua Isolation toepassen, bij een sterke verkleuring twee lagen aanbrengen.

Verbruik

Ca. 7,5 - 10 m2/l per laag op een gladde ondergrond.
Op ruwe oppervlakken is het verbruik hoger. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.
Gunstigste bereik : tussen 10°C en 25°C.
Relatieve luchtvochtigheid: <70%

Droogtijd

Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheidstofdroogoverschilderbaardoorgedroogd
na urenca. 1–2ca. 12ca. 48

Lager temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU‑richtlijn

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buitenbereik van kinderen houden.
Zorgen voor voldoende ventilatie tijdens verwerking en droging. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Bij contact met de huid of de ogen: grondig en overvloedig met water spoelen. Vermijd lozing in het milieu. 
Bij het schuren moet stoffilter P2 worden gebruikt. Tijdens spuit- en schuurapplicatie een geschikt ademhalingsmiddel dragen.
Reinigen van het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water en zeep.

In geval van accidentele indigestie raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Materiaalresten laten drogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/g) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 30 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat epoxyharsester, titaanwit, silicaat, water, esteralcohol, glycolether, additieven.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be