caparol_pim_import/caparol_be/products/image/206842/060171_DISBON_Disbocret_505-25kg.png

DisboCRET 505 PCC-Feinspachtel 1 - 5 mm

Kunststofgemodificeerde, cementgebonden reparatiemortel voor beton met een laagdikte van 1 tot 5 mm. Kan ook nat verspoten worden.

Toepassing

Reparatie- en pleistermortel voor het egaliseren van betonschade tot 5 mm
diepte en het afdichten van luchtgaatjes en gietgallen.
In combinatie met DisboCRET 760 Baudispersion als modelleermortel op
gestructureerde ondergronden te gebruiken

Eigenschappen

 • eenvoudig aan te maken
 • goed te verwerken
 • hoog rendement
 • ook machinaal te verwerken
 • droog te vilten
 • laagdikte van 1 tot 5 mm, korrelgrootte 0,4 mm
 • voldoet aan de eisen EN 1504-3

In combinatie met DisboCRET 515 of DisboCRET 518 getest conform TL/TP-OS van ZTV-ING.

Materiaalbasis

Kunststofgemodificeerde cementmortel.

Verpakking

25 kg zak 

Opslag

Droog, minstens 9 maanden houdbaar en chromaatarm.

Grootste korrel

0,4 mm

Schudgewicht (nat)

ca. 1.900 kg/m3

Schudgewichteigenschappen

(gemiddeld)
Scheursterkte na 28 dagen > 1,3 N/mm2

Geschikte ondergronden

Beton en met DisboCRET behandelde ondergronden.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon en vrij zijn van stoffen die de
hechting verminderen.
De scheursterkte van de ondergrond moet meer dan ≥ 1,0 N/mm2 bedragen waarvan de laagste waarde niet kleiner mag zijn dan 0,5 N/mm2.

Voorbereiding van de ondergrond

Losse of murwe beton en beton die roestbevorderende stoffen bevatten (zoals chloride) en op het oppervlak aanwezige stoffen zoals ontkistingsmiddelen en verfresten volgens een geschikte methode verwijderen. Diepere reparaties (> 5 mm) met een DisboCRET-mortel repareren.
Vrijliggend betonijzer Sa 2½ ontroesten, direct daarna behandelen met DisboCRET 502, volgens voorschrift.
Het oppervlak nat maken. De hechtlaag mag uitsluitend op een mat vochtig
oppervlak aangebracht worden.

Gereedmaken van het materiaal

In een schone kuip de benodigde hoeveelheid water gieten.
Onder grondig roeren met een geschikt roerwerk (maximaal 400 omw./min.) de benodigde hoeveelheid uit de zak langzaam toevoegen. Minimaal 3 minuten mengen tot een klontervrije, homogene massa ontstaat.
Het materiaal 2 minuten laten rusten en nogmaals kort doorroeren.

Mengverhouding

Droge mortelWater
1 gew. deel0,25-0,27 gew delen
25 kg zak6,25-6,75 liter

Mengverhouding als modelleermortel

Droge mortelWaterDisboCRET 760
1 gew. deel0,09 gew.deel0,16 gew. deel
25 kg zakca. 2 liter4 liter

Verwerkingsmethode

Disbocret 505 Feinspachtel met een troffel of plekspaan goed verdicht aanbrengen. Aansluitend egaliseren. Een ondergrond met luchtgaatjes moet eerst met een dunne laag Disbocret 505 Feinspachtel, kruislaagsgewijs met bijvoorbeeld een spaan, voorbewerkt worden opdat de gaten gevuld worden. Disbocret 505 Feinspachtel kan ook volgens de natspuitmethode (bijvoorbeeld PFT N2V) aangebracht worden.

Voorkom snel uitdrogen door hoge temperaturen, fel zonlicht of tocht. Om snel uitdrogen te voorkomen, kan na 1 tot 3 uur (afhankelijk van de weersomstandigheden) OptiGrund (1:2 met water verdund) aangebracht worden.

Laagdikte

Minimaal 1 mm en maximaal 5 mm.
Dikkere lagen laagsgewijs aangebracht mogelijk.

Verbruik

Droge mortel ca. 1,6 kg/m2/mm laagdikte.

Verwerkingstijd

Ca. 30 minuten bij 20 °C.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Minimum droogtijd afwerklaag bij 20 °C:
DisboCRET 515: 6 uur
DisboCRET 518: 12 uur
Andere producten niet eerder dan na 4 dagen aanbrengen.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Certificaat

 • 4-1085 Testrapport conform ZTV-ING, TL/TP, OS C, P 2134/00-72
  Polymer-Institut, Flörsheim
 • 4-1088 Testrapport conform ZTV-ING, TL/TP, OS D II, P 2134/00-74
  Polymer-Institut, Flörsheim
 • 4-1078 Testrapport bij spuitapplicatie, droog en nat
  Polymer-Institut, Flörsheim

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Irriterend voor de huid.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Buiten bereik van kinderen houden.
Stof/nevel niet inademen.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Onmiddellijk een arts consulteren.

Deze stof/deze mengeling bevat geen componenten in concentraties van 0,1% of hoger, die ofwel persistent bioaccumuleerbaar en toxisch (PBT) of zeer persistent of bioaccumuleerbaar (vPvB) zijn. 
Bij het schuren stoffilter P2 gebruiken.
Waterige cementsuspensie werkt alkalisch.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

VOS-Gehalt: 2004/42/EG <1g/l

Giscode

ZP 1

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

081)

1119

DIS-420-010265

EN 13813:2002
Beschermingsproduct voor oppervlakken- Coating
EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f und ZA.1g
DIN EN 1504-2:2004
Disboxid PHS-System OS 8 E.MI II
Lineaire krimp< 0,3 %
Drukvastheidklasse I
WarmteuitzettingscoëfficiëntNPD
Slijtagevastheid 1)massaverlies
Hechting (Gitterschnitt)NPD
CO2-doorlaatbaarheidSD > 50 m
Waterdampdoorlaatbaarheidklasse III
Capillaire wateropname en waterdoorlaatbaarheidw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Verdraagzaamheid tegenover temperatuurschommelingen> 2,0 (1,5) N/mm2
Weerstand tegen temperatuurschokNPD
Weerstand tegen chemikaliënNPD
Weerstand tegen sterke chemische aanslaghardheidsverlies< 50%
ScheuroverbruggingNPD
Stootvastheidklasse I
Afscheurpoging om de hechting te beoordelen≥ 2,0 (1,5) N/mm2
Brandverloopklasse Bfl- s1
Gripklasse III
Kunstmatige blootstelling aan weersinvloedenNPD
Antistatisch gedragNPD
Hechting op nat betonNPD
Gevaarlijke stoffenNPD
EN 1504-3
In de Europese norm EN 1504-3 is o.a. vastgelegd de identiteit, de prestatie (duurzaamheid) en de  beoordeling van producten en systemen die worden toegepast bij statische en niet statische reparaties van beton.
Producten die aan de norm voldoen mogen de CE markering voeren.

De norm legt prestaties van gedefinieerde eigenschappen vast. Deze prestaties zijn de basis voor een gelijke beoordeling van producten. Het logo staat zowel op de verpakking als op de website van DAW Belgium (www.caparol.be) en is te downloaden.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Een splinternieuw huis behandeld met een…

De grote middelen

Kaleien steeds populairder

Authentiek kaleiwerk in modern jasje

Nieuwe look &amp; feel voor gekaleid…

Geklasseerde Oranjerie schittert weer in…

Kaleien, een oude techniek in een nieuw…

Een authentieke look met hedendaagse…