caparol_pim_import/caparol_be/products/image/151506/049205_Disboflex_204_Silikon-Fugendicht_12_x_310ml.png

DisboFUG 204 1K-Silikon-- Fugendichtstoff

Elastische siliconenkit voor sanitaire ruimten.

Toepassing

Voor het afdichten van voegen in sanitaire en natte ruimten. Ook geschikt voor aansluitvoegen, binnen en buiten.

Niet geschikt op marmer. DisboFUG 204 kan niet worden overgeschilderd!

Eigenschappen

  • elastisch
  • bestand tegen schoonmaakmiddelen
  • voorkomt schimmelaangroei

Materiaalbasis

Siliconenrubber, acetaathardend.

Verpakking

Kokers van 310 ml ( 12 stuks in een doos)

Kleur

Weiss, Grau, Manhattan, Dunkelbraun, Bahamabeige, Anthrazit en transparant.

Opslag

Koel, maar vorstvrij opslaan bij een temperatuur van 5 °C tot 25 °C.
In onaangebroken verpakking 12 maanden houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,0 g/cm3

Toegelaten vervorming

maximaal 25%, afgestemd op de voegbreedte.

Temperatuurbestendigheid

-40 °C tot 180 °C

Krimp

ca. 15 %

Voegbreedte

maximaal 30 mm

Geschikte ondergronden

Emaille, tegels, glas, keramiek, gelakt hout, staal, kunstharssierpleister en metselwerk.

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Zie voor voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad  "Ondergronden en hun voorbehandeling".
Bij gebruik van een voegvulling moet deze van een niet zuigende, ronde PE-schuim zijn met gesloten poriën.
Let op de juiste verhouding voegdiepte t.o.v. voegbreedte.

Gereedmaken van het materiaal

DisboFUG 204 is klaar voor gebruik.

Verwerkingsmethode

DisboFUG 204 gelijkmatig in de voegen aanbrengen.
Voordat een huid wordt gevormd DisboFUG 204 met een natte kwast en zeepwater glad maken.

Verbruik

Ca. 100 ml/m bij een voeg van 10 x 10 mm : ca. 100 ml/m.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 40 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Ca. 24 uur/1 mm bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met DisboADD 419 Verdünner reinigen.

Attentie

DisboFUG 204 1K-Silikon-Fugendichtstoff kan niet geschilderd worden.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

EBevat: 4,5-Dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

CE-markering

CE 14: DIS-204- 001339 - EN 15651-2: 2012-12 (beglazingskit)- EN 15651-3: 2012-12 (sanitair).

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl