caparol_pim_import/caparol_be/products/image/206855/060183_DisboFUG_240_20x600ml.png

DisboFUG 240 1K-PU-Fugendichtstoff

Vochtuithardende, elastische ééncomponenten-afdichting op basis van PU voor bewegingsvoegen in de vloer.

Toepassing

Voor voegen die aan beweging onderhevig zijn in vloeren binnen en buiten, bijv. productie- en opslagruimten, parkeergarages, ondergrondse garages, kantoorgebouwen, archieven, traphallen, in waterzuiverings- en rioleringsinstallaties met gemeenschappelijk afvalwater, in opvangbekkes, kanalen, afvoergeulen, buizen, pijpdoorvoeringen, bodemafvoeren, in de tunnelbouw, tuinen, keramische bodems, enz.

Eigenschappen

• elastisch, toegelaten totale vervorming 25%

• zeer goed tegen chemicaliën bestand

• mechanisch belastbaar

• oplosmiddelvrij

Materiaalbasis

1K-polyurethaan, vochtuithardend

Verpakking

20 worsten met 600ml in een  karton

Kleur

Kieselgrau en Betongrau

Er kunnen kleurverschillen optreden bij inwerking van UV en door weersinloeden alsook door ongeschikte middelen om glad te maken. Organische kleurstoffen (bijv. in koffie, rode wijn of blaren) evenals verschillende chemicaliën (bijv. ontsmettingsmiddelen, zuren e. d.) kunnen tot kleurverschillend leiden. De functionaliteit wordt daardoor niet beïnvloedt.

Opslag

Koel, droog, vorstvrij en tussen 5 °C en 25°C. In de originele gesloten verpakking minstens 12 maanden houdbaar.

Technische eigenschappen

Chemische bestendigheid:
Bestand tegen water, verdunde logen, kalkwater, neutrale waterige reinigingsmiddel. Niet bestand tegen alcohol, organische zuren, geconcentreerde logen en zuren, gechloreerde koolwaterstoffen, aromaten.
  • Doorharding:            ca. 3,5 mm/24 uur bij 20 °C/ 50 % rel. vochtigheid
  • Bestendigheid tegen verder scheuren:  8 N/mm2
  • Breukrek:           700%
  • Shore-hardheid A/D:       ca. A 37

Soortelijke massa

ca. 1,35 g/cm³

Toegelaten vervorming

25 %

Temperatuurbestendigheid

-40°C tot 80°C

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, vormstabiel, vast en vrij zijn losse delen, stof, olie, vet en van andere stoffen die de hechting kunnen verminderen (bijv. verf, hydrofoberingsmiddel, was enz.). Bij zeer belaste voegen of bij extreme weersomstandigheden moeten moeten de voegflanken met oplosmiddel gereinigd worden en vervolgens gegrondeerd worden. In geval van twijfel eerst een test uitvoeren.

Voorbereiding van de ondergrond

Niet zuigende ondergronden
Keramische deklagen, 2K-PU en -EP deklagen, gepoederlakte metalen, geëloxeerd aluminium, aluminium, edelstaal en verzinkt staal moeten met een fijn slijpvlies onder lichte druk geslepen worden me met Disboxid 431 Spezial Verdünner met een pluisvrij doek gereinigd worden. Minstens 20 minuten laten luchten.

Poreuse ondergronden
Beton, minerale chapen, cellenbeton, cementpleisters, mortel, metselwerk, hout enz. Op de gereinigde ondergronden Disbothan 236 Fugenprimer aanbrengen. Minstens 30 minuten en maximaal 60 minuten laten luchten.

Ook geschikt om overgangsprofielen in PVC aan de ondergrond vast te lijmen, daarvoor moet het zuivere PVC-oppervlak met Disbothan 236 Fugenprimer gegrondeerd worden en minstens 30 minuten en maximaal 60 minuten laten luchten.

Niet gebruiken in geval van Teflon, PE, PP, polystyreen, bitumineuze ongergronden, of andere oliën of weekmakers of ondergronden met uitbloedingen bijv. EPDM of natuurrubber.

Disbothan 240 PU-Dichtstoff is niet geschikt om glas te verzegelen en voor gebruik in zwembaden.

Gereedmaken van het materiaal

DisboFUG 240 1K-PU Fugendichtstoff is klaar voor gebruik.

Verwerkingsmethode

Na de nodige voorbereiding van de ondergrond als rugvulling van de kitvoeg een ronde, celdichte schuimstof aanbrengen zodanig dat de juiste verhouding voegbreedte en voegdiepte wordt bereikt. Aansluitend worden, naargelang de ondergrond de voegflanken met Disbothan 236 Fugenprimer gegrondeerd; de rugvulling niet gronderen.

Na voldoende verluchtingstijd wordt DisboFUG 240 1K-PU Fugendichtstoff met een geschikt voegpistool gelijkmatig en zonder blazen in de voegen aanbrengen. De hechtvlakken van de flanken moeten geheel zijn geraakt. De bovenkant met geschikt materiaal gladstrijken. Daarbij erop letten dat DisboFUG 240 1K-PU Fugendichtstoff aan de flanken en tegen de rugvulling gedrukt wordt. Als gladstrijkmiddel kan een sterk verdund Tensid gebruikt worden, compatibiliteit testen. Voegen waar over gelopen wordt, gelijk met het oppervlak afsluiten. Voegen waarover gereden wordt, lichtjes naar onder afslsuiten om te beschermen tegen mechanische belasting.

Over het algemeen moet de voegbreedte tussen 10 en 30 mm liggen.

Verhouding voegbreedte : afdichtingsdiepte 1:1/1:0,8.

Minimale voegbreedte voor bewegingsvoegen: 10 mm

Het vormen van de voegen is onderhevig van alle algemene technische regels.

Binnen:

Voegafstand in m

2

4

6

8

10

Min. voegbreedte in mm

10

10

10

15

20

Afdichtingsdiepte in mm

10

10

10

12

15

Buiten:

Voegafstand in m

2

4

5

6

8

Min. voegbreedte in mm

10

15

18

20

30

Afdichtingsdiepte in mm

10

12

15

15

25

Verbruik

Voegbreedte in mm

10

15

20

25

30

Voegdiepte in mm

10

12

15

20

25

Voeglengte in m

ca. 6

ca. 3,2

ca. 2

ca. 1,2

ca. 0,8

Verwerkingsomstandigheden

Temperatuur van het product, omgeving en ondergrond:
Deze temperaturen zouden minstens 5 °C, max. 40 °C moeten bedragen. De vlakken moeten droog zijn.

Wachttijd

Na ca. 30 tot max. 60 minuten kunnen de gegrondeerde vlakken gevoegd worden.

Droogtijd

Bij 20 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid ontstaat na ca. 60 minuten ene huid. Het doorharden bedraagt ca. 3,5 mm/ 24 uur bij 20 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid. Tot volle belasting moet met 14 dagen bij 20°C rekening gehouden worden.

Reinigen gereedschap

Het gereedschap onmiddellijk na gebruik en bij langere arbeidsonderbrekingen met Disboxid 419 Verdünner.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Enkel te verwerken door een professionele verwerker.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.
In geval van contact met de ogen onmiddellijk grondig en overvloedig spoelen met water en een arts consulteren.
Bij contact met de huid onmiddellijk afwassen met veel zeep en water.
Niet in de riool laten belanden. Bevat Isocyanate - Bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)sebacat - Isophorondiamin kan allergische reacties veroorzaken.

Afval

Het mag niet bij het gewone afval gedaan worden. Het moet via KGA.

Giscode

PU 10

Technisch advies

Zie veiligheidsfiche.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be