caparol_pim_import/caparol_be/products/image/12057/012090.png

Disbofug R 217 Acryl-Fugendicht

Acrylaatkit voor het afdichten van naden bij cellenbetonplaten. Snel regenbestendig.

Toepassing

Voor het afdichten van aansluitnaden bij cellenbetonplaten. Kitvoeg mag niet constant met water worden belast.

Eigenschappen

  • elastisch
  • snel met regen te belasten
  • na voldoende droging overschilderbaar met Disbofein-cellenbetonproducten

Materiaalbasis

Acrylaat-dispersie

Verpakking

2,5 kg worst (6 stuks in een doos)

Kleur

Wit

Opslag

Koel, maar vorstvrij en droog bewaren
Ongeopende verpakking is ca. 12 maanden houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,8 g/cm3

Toegelaten vervorming

max. 20 %, afgestemd op de voegbreedte

Krimp

ca. 20 %

Voegbreedte

max. 30 mm

Geschikte ondergronden

Cellenbeton en zuigende minerale ondergronden.
Het hechtvlak moet schoon, droog, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Let op dat de voegbreedte en voegdiepte overeenkomen conform de voorschriften van de cellebeton-fabrikant. Als rugvulling van de kitvoeg een ronde, celdichte schuimstof aanbrengen zodanig dat de juiste verhouding voegbreedte en voegdiepte wordt bereikt.

Gereedmaken van het materiaal

Kit is klaar voor gebruik. De schuine zijde van de worst op de juiste dikte afsnijden.

Verwerkingsmethode

Disbofug R 217 Acryl-Fugendicht gelijkmatig in de voegen aanbrengen, de hechtvlakken moeten nat zijn. De voegkit mag niet aan de voegvulling hechten.

Voordat zich een huid heeft gevormd de Disbofug R 217 Acryl-Fugendicht gladstrijken.

Verbruik

Bij een voegafmeting van 10 x 10 mm ca. 190 g/m.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Min. 5 °C en max. 40 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Ca. 0,5 mm per 24 uur bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid.

Aanwijzing: Na voldoende drogen is de kit met alle Disbofein- cellebetonproducten overschilderbaar.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Enkel voor professioneel gebruik


Buiten bereik van kinderen bewaren.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.
 

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en in de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba

Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be