caparol_pim_import/caparol_be/products/image/238470/065061_Histolith_MineralGrund.png

Histolith MineralGrund

De minerale grondlaag voor binnen

Toepassing

Gepigmenteerde, minerale grondering voor binnen. Ideaal als goed dekkende grondlaag voor contrastrijke ondergronden.

Eigenschappen

  • zeer goed dekvermogen
  • conserveringsmiddelvrij
  • oplosmiddel- en weekmakervrij
  • zeer waterdampdoorlatend
  • goede zuiging

Materiaalbasis

Kaliwaterglas, minerale pigmenten, vulstoffen, organische additieven <5% conform DIN 18363.

Verpakking

15 l

Kleur

Wit. Aankleurbaar met Histolith Volltonfarben SI.

Glansgraad

Dof mat

Opslag

Koel, maar vorstvrij.

Dekking

zeer dekkend, vergelijkbaar met klasse 1 conform DIN EN 13300

Maximale korrelgrootte

< 100 µm, S1

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm³

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

< 0,14 (0,01) m, klasse V1 (hoch)

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++---
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet vast, draagkrachtig, zuiver, droog, zuigend en vrij van deeltjes zijn die de aanhechting kunnen verminderen. VOB, deel C, DIN 18 363, par. 3 raadplegen.

Voorbereiding van de ondergrond

Nieuwe pleisters van de mortelgroepen PI, PII  en PIII:
Minstens 1 week onbeschilderd laten. Sinterhuid met Histolith® Fluat verwijderen.

Oude ongeschilderde pleisters PI, PII und PIII en oude minerale verflagen:
Oppervlak goed reinigen. Minder goed hechtende lagen verwijderen. Aan het oppervlak zandende pleisters gronderen met Histolith® Silikat-Fixativ, verdund 2 : 1 tot 1 : 1 in water.

Oude draagkrachtige, matte dispersieverflagen:
Oppervlak goed reinigen.

Gipspleisters van de mortelgroep PIV:
Zachte gipspleisters eerst met Histolith® Spezialgrundierung  verstevigen. Gipspleisters met sinterhuid schuren en ontstoffen een eerste met Histolith® Spezialgrundierung verstevigen.

Gipsplaten (Gipskartonplaten):
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Zachte en geschuurde gipsreparaties eerst met Histolith® Spezialgrundierung verstevigen. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra. Voorbereiding van de ondergrond

Gipsbouwplaten:
Onmiddellijk schilderen.

Beton:
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Baksteenmetselwerk:
Oppervlak goed reinigen. Beschadigde mortelvoegen repareren. Grondlaag met Histolith® Weißgrund. Bij stenen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Leemverven:
Volledig proper afwassen. Een grondlaag met Histolith® Spezialgrundierung .

Glasgewebe-Wandbeläge:
Onmiddellijk schilderen.

Vlakken met schimmel:
De schimmel verwijderen en het oppervlak behandelen met een schimmeldodend preparaat, volgens gebruiksaanwijzing van de fabrikant. Laten drogen en schilderen. Voor de systeemopbouw advies inwinnen bij onze technische adviseurs.

Verwerkingsmethode

Met de borstel, de rol of verspuiten met Airless-aparaten.
Bij het verspuiten de verf goed oproeren en zeven.
Spuithoek: 50°
Nozzle: 0,021"-0,025"
Spuitdruk: 150–180 bar

Opbouw van het systeem

Als dekkende grondlaag voor navolgende dispersie-silicaatverven, Sol-silicaatverven en dispersieverven. Onverdund, met max. 3 % water verdund aanbrengen.

Verbruik

Ca. 150–200 ml/m2  op een gladde ondergrond. Op ruwe ondergronden, relatief hoger verbruik. Het juiste verbruik vaststellen door een proef op het te behandelen opbject.

Verwerkingsomstandigheden

Minimumtemperatuur bij verwerking:
+8 °C  voor ondergrond en omgeving.

Droogtijd

Bij 20 °C de 65 % rel. luchtvochtigheid na 4–6 uur oppervlaktedroog en na 12 uur overschilderbaar. Bij lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid rekening houden met een langere droogtijd.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruikt met water

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. De stof is alkalisch. Hauit en ogen beschermen tegen verfspatten.

Afval

Verpakking/inhoud volgens de lokale wetgeving

EU-grenswaarde VOS

van dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOC.

Giscode

BSW40

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be