caparol_pim_import/caparol_be/products/image/203370/059269_Histolith_PremiumSilikat.png

Histolith PremiumSilikat

De sol-silicaat-muurverf voor de hoogste vereisten

Toepassing

Histolith® PremiumSilikat is een sol-silikaat-binnenmuurverf van bijzonder goede kwaliteit. De speciale minerale bindmiddelcombinatie maakt uitstekende verwerkingseigenschappen en een breed toepassingsgebied mogelijk met de beste resultaten. Geschikt voor zeer hoogwaardige en dofmatte schilderwerken binnen.

Eigenschappen

  • Natte slijtage 1 conform DIN EN 13300
  • oplosmiddel- en weekmakervrij
  • zeer alkalisch
  • hoge witheidsgraad
  • zeer waterdampdoorlatend sd <  0,01 m
  • bestand tegen in water oplosbare desinfecteer- en reinigingsmiddelen
  • voldoet aan de eisen van de VOB DIN 18363 aan dispersiesilicaatverven

Materiaalbasis

Bindmiddelcombinatie van hoogwaardig kaliwaterglas, lithiumwaterglas en kieselsol evenals minerale pigmenten en vulstoffen, org. aandeel < 5 %.

Verpakking

12,5 l

Kleur

Wit
Met de machine aankleurbaar in het ColorExpress-systeem met anorganische kleurpasta's.
Af fabriek in vele kleuren op aanvraag. Handmatig aankleuren met Histolith® Vollton­farben SI is mogelijk. Bij handmatig aankleuren de totale benodigde hoeveelheid onder elkaar mengen om kleurverschil te vermijden. 
Voor het aanbrengen de kleur op juistheid controleren.
Op vlakken die naast elkaar liggen enkel kleuren van dezelfde charge gebruiken.

Glansgraad

Doekmat (conform DIN EN 13 300)

Opslag

Koel, maar vorstvrij.
Opslagstabiel ca. 12 maanden.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 13 300:

Door het aankleuren kunnen er afwijkingen zijn van de technische eigenschappen.

Natteslijtage

Klasse 1

Dekking

Dekkingsklasse 1, bij een rendement van 7 m2/l bzw. 140 ml/m2 voor 1 laag

Maximale korrelgrootte

fijn (< 100 µm)

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm³

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

+

+

-

+

-

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Zie voor voorbehandeling van de ondergrond "Ondergronden en hun voorbehandelingen".

Voorbereiding van de ondergrond

Nieuwe pleisters van de mortelgroepen PI, PII en PIII:
2-4 weken onbehandeld laten. Voor het schilderen de ondergrond instrijken met Histolith Fluat en nawassen met schoon water.

Oude onbehandelde pleisters PI, PII en PIII en oude minerale verflagen:
Oppervlak goed reinigen. Slecht hechtende lagen verwijderen. Sterk of ongelijkmatig zuigende vlakken gronden met Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, 2 : 1 tot 1 : 1 in water verdund naargelang de zuigkracht van de ondergrond.

Gipspleisters van de mortelgroep PIV:
Op goedhechtende pleisters een grondlaag aanbregen met Histolith® PremiumSilikat gemengd met ca. 5-15% Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.  Zachte gipspleisters met Histolith® Spezialgrundierung gronden. Gipspleisters met sinterhuid schuren en ontstoffen, grondlaag met Histolith® Spezialgrundierung.

Gipsplaten (Gipskartonplaten):
Scharen afschuren. 
Grondlaag aanbrengen met Histolith® PremiumSilikat gemengd met ca. 5-15% Histolith® Sol-Silikat-Fixativ. Zachte gipspleistervlakken verstevigen met Histolith® Spezialgrundierung. Platen met in water oplosbare bestanddelen voorstrijken met IsoGrund Ultra.

Gipsbouwplaten:
Grondlaag aanbrengen met Histolith® PremiumSilikat gemengd met ca. 5-15% Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Leempleisters:
Indien nodig het oppervlak reinigen. Een grondlaag met Histolith® Sol-Silikat-Fixativ 2: 1 in water verdund. Proeflaag aanbrengen en op bruine verkleuring testen.

Beton:
Eventueel aanwezige ontkistingsmiddelresten verwijderen. Grondlaat met Histolith® PremiumSilikat gemengd met ca. 5-15 % Histolith Sol-Silikat-Fixativ.

Bakstenen metselwerk:
Oppervlak goed reinigen. Beschadigde mortelvoegen repareren. Bij bakstenen met in water oplosbare, verkleurende bestanddelen, voorstrijken met IsoGrund Ultra.

Ongeschilderde rauhfaserbehang:
Zonder voorbehandeling schilderen. Bij reliëfbehang in papier een proeflaag aanbrengen.

Glasvezel wandbekleding:
Grondlaag met Histolith® PremiumSilikat, gemengd met ca. 5-15 % Histolith Sol-Silikat-Fixativ.

Oude, draagkrachtige, matte dispersieverflagen:

Oppervlak goed reinigen. Grondlaag met Histolith® PremiumSilikat gemengd met ca. 5-15 % Histolith Sol-Silikat-Fixativ.

Lijmverf:
Volledig afwassen. Een grondlaag met Histolith® Spezialgrundierung.

Door schimmel aangetaste vlakken:
Schimmel verwijderen en de ondergrond reinigen met een toegelaten middel, volgens voorschrift van de fabrikant. De ondergrond voldoende laten drogen.

Verwerkingsmethode

Met de borstel, rol of geschikte Airless-apparatuur. 
Om een fijn gestructureerd oppervlak te verkrijgen, moet een onbeklede middelhoge rol voor dispersiesilicaatverf gebruikt worden.

Airless:
Spuithoek: 50°
Nozzle: 0,025"
Druk: 150–180 bar
Gereedschap na gebruik met water reinigen.

Opbouw van het verfsysteem

Een verzadigde gelijkmatige laag met ca. 5 % Histolith Sol-Silikat-Fixativ verdund.
Contrastrijke ondergronden gronden met Histolith® PremiumSilikat verdund met 5-15% Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Verbruik

Ca. 140 ml/m2 per laag op gladde ondergrond. Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Laagste verwerkingstemperatuur:
+8 °C voor ondergrond en omgeving.

Droogtijd

Bij 20°C en 65% rel. luchtvochtigheid na 4–6 uur oppervlaktedroog en overschilderbaar, na 3 dagen belastbaar. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water

Attentie

Om aanzetten te vermijden, nat in nat in één trek schilderen. Bij verspuiten met Airless-apparatuur, de verf goed oproeren en zeven. Reparaties kunnen zichtbaar blijven. Reparaties met gips kunnen leiden tot verkleuringen. Door voorstrijken met Histolith Weissgrund kan dit grotendeels voorkomen worden. Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen ontstaan. Bij vlakken met ongunstige lichtinval (strijklicht) moet de ondergrond naar verhouding voorbehandeld worden, eventueel gronden en met een geschikt gereedschap schilderen. Histolith PremiumSilikat® ist bestand tegen waterverdunbare huishoudelijk reinigings- en desinfecteermiddelen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik.


Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verf is alkalisch. Huid en ogen beschermen tegen verfspatten. Spuitnevel niet inademen. Meer informatie: zie veiligheidsblad.

Afval

Materiaal / verpakking volgens de lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

van dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat  < 1 g/l VOC.

Giscode

BSW40

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be