caparol_pim_import/caparol_be/products/image/74925/032142_Histolith_Sol_Silikat_Fixativ.png

Histolith Sol-Silikat-Fixativ

Voorstrijk- en verdunningsmiddel op basis van Sol-Silicaat

Toepassing

Histolith® Sol-Silikat-Fixativ wordt gebruikt als:
Voorstrijkmiddel voor het verstevigen en egaliseren van sterk of ongelijkmatig zuigende ondergronden,
Verdunningsmiddel voor Histolith®  Sol-Silikatfarben.

Eigenschappen

  • verstevigt de ondergrond
  • dringt diep in de ondergrond
  • hoog waterdampdoorlatend
  • CO2-doorlatend
  • oplosmiddelvrij

Materiaalbasis

Hoogwaardig alkali-waterglas, silicagel en organische toeslagstoffen.

Verpakking

10 l

Opslag

Koel, maar vorstvrij.

Soortelijke massa

ca. 1,1 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

+

+

+

+

+

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt


Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog, zuigend en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Nieuwe pleisters van de mortelgroepen Plc, PII en PIII:
Droogtijden van nieuwe pleisters vóór het aanbrengen van een verflaag in acht nemen. Bij de mortelgroep PI minstens 4 weken, bij de mortelgroepen PII en PIII minstens 2 weken wachten. Sinterhuid verwijderen met Histolith® Fluat.
 
Oude, onbehandelde pleisters en minerale verflagen:
Oppervlakte goed reinigen. Slecht hechtende, niet draagkrachtige lagen verwijderen.

Reparatie pleisterwerk:
Reparaties uitvoeren in dezelfde hardheid en structuur van de oude pleisterlaag. Na drogen de reparatie fluateren met Histolith® Fluat en na spoelen met schoon water.

Oppervlakken met schimmel en mos- of algenaangroei:
Schimmel-, mos- of algenaangroei verwijderen en behandelen met een mos-/algendodend preparaat volgens voorschrift.
Bakstenen metselwerk:
Uitsluitend zuigend bakstenen metselwerk is geschikt. Oppervlak goed reinigen, poederende lagen verwijderen. Slecht voegwerk herstellen.

Verwerkingsmethode

Histolith® Sol-Silikat-Fixativ aanbrengen met een borstel en goed in de ondergrond wrijven.

Verdunnen

Histolith® Sol-Silikat-Fixativ 2 : 1 tot 1 : 1 met water verdunnen, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.

Verbruik

Ca. 100–200 ml/m2 per laag. Het verbruik is afhankelijk van de aard van de
ondergrond en de oppervlaktestructuur.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C voor ondergrond en omgeving tijden verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C. en 65% relatieve luchtvochtigheid na 12 uur over te schilderen.
Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Attentie

Niet verwerken bij een hoge luchtvochtigheid, directe bestraling door de zon, bij regen, mist of sterke wind. Voorzichtig bij kans op nachtvorst. Niet geschikt zijn ondergronden met zoutuitbloeiingen, lakverflagen, kunststof en hout. Niet geschikt voor horizontale vlakken waarop water blijft staan. Op vlakken met weing afschot moet een goede waterafvoer aanwezig zijn.

Voorzorgsmaatregelen:
Omgeving van de te behandelen oppervlakken zorgvuldig afdekken; vooral glas, keramiek, lakwerk, straatstenen, natuursteen en metalen. Spatten onmiddellijk afspoelen met veel water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Buiten bereik van kinderen houden.
Ogen en huid tegen verfspatten beschermen.
Bij spuitapplicatie damp en spuitnevel niet inademen.
Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
Afval niet in de gootsteen werpen.

Omgeving van te schilderen oppervlakken zorgvuldig afdekken. Verfspatten op lak, glas, keramiek, metaal, natuursteen direct wegwassen.

Tijdens het schuren stoffilter P2 gebruiken. Spuitnevel niet inademen.

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Productcode

M-SK01

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be