Histolith Weißgrund

Hechtlaag op basis van silicaat voor buiten en binnen
caparol_pim_import/caparol_be/products/image/114505/041545_Histolith_Weissgrund_12_5_Liter.png

Toepassing

Gepigmenteerde grondering als hechtlaag en egalisatie van de zuigkracht.

Eigenschappen

  • hoge hechting aan de ondergrond
  • egaliseert de zuigkracht
  • goed dekvermogen
  • zonder conserveringsmiddelen
  • oplosmiddel- en weekmakervrij
  • ph-waarde = 11,4

Materiaalbasis

Kaliwaterglas, acrylhars, minerale pigmenten en vulstoffen.

Verpakking

12,5 l

Kleur

Wit

Aankleurbaar met Histolith Volltonfarben SI. Machinaal aankleurbaar met het ColorExpress-systeem.

Glansgraad

mat

Opslag

Koel, maar vorstvrij.

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm³

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

(sd -waarde): < 0,14 m (hoog), V1

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

+

+

+

+

+

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet vast, draagkrachtig, zuiver, droog, zuigend en vrij van deeltjes zijn die de aanhechting kunnen verminderen. VOB, deel C, DIN 18 363, par. 3 raadplegen.

Voorbereiding van de ondergrond

Nieuwe pleisters van de mortelgroepen PI, PII  en PIII:
Minstens 1 week onbeschilderd laten. Sinterhuid met Histolith® Fluat verwijderen.

Oude ongeschilderde pleisters PI, PII und PIII en oude minerale verflagen:
Oppervlak goed reinigen. Minder goed hechtende lagen verwijderen. Aan het oppervlak zandende pleisters gronderen met Histolith® Silikat-Fixativ, verdund 2 : 1 tot 1 : 1 in water.

Oude draagkrachtige, matte dispersieverflagen:
Oppervlak goed reinigen.

Gipspleisters van de mortelgroep PIV:
Zachte gipspleisters eerst met Histolith® Spezialgrundierung  verstevigen. Gipspleisters met sinterhuid schuren en ontstoffen een eerste met Histolith® Spezialgrundierung verstevigen.

Gipsplaten (Gipskartonplaten):
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Zachte en geschuurde gipsreparaties eerst met Histolith® Spezialgrundierung verstevigen. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Gipsbouwplaten:
Onmiddellijk schilderen.

Beton:
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Baksteenmetselwerk:
Oppervlak goed reinigen. Beschadigde mortelvoegen repareren. Grondlaag met Histolith® Weißgrund. Bij stenen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Leemverven:
Volledig proper afwassen. Een grondlaag met Histolith® Spezialgrundierung .

Glasgewebe-Wandbeläge:
Onmiddellijk schilderen.

Vlakken met schimmel:
De schimmel verwijderen en het oppervlak behandelen met een schimmeldodend preparaat, volgens gebruiksaanwijzing van de fabrikant. Laten drogen en schilderen. Voor de systeemopbouw advies inwinnen bij onze technische adviseurs.

Verwerkingsmethode

Met de borstel, de rol of verspuiten met Airless-aparaten.
Bij het verspuiten de verf goed oproeren en zeven.
Spuithoek: 50°
Nozzle: 0,021"-0,025"
Sptuidruk: 150–180 bar

Opbouw van het verfsysteem

Verwerking:
Onverdund, met max. 3 % water verdunnen.

Verbruik

Ca. 150–200 ml/m2 op een gladde ondergrond. Op ruwe ondergronden, relatief hoger verbruik. Het juiste verbruik vaststellen door een proef op het te behandelen opbject.

Verwerkingsomstandigheden

Minimumtemperatuur bij verwerking::
+8 °C voor ondergrond en omgeving.

Droogtijd

Bij 20 °C de 65 % rel. luchtvochtigheid na 4–6 uur oppervlaktedroog en na 12 uur overschilderbaar.
Bij lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid rekening houden met een langere droogtijd.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend voor professioneel gebruik


Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten bereik van kinderen houden. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen. Spuitnevel niet inademen.
Reiniging van het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water. Bij schuren stoffilter P2 gebruiken. Bij het verspuiten gezichtsmasker met partikelfilter P2 tegen spuitnevel gebreuiken.


In geval van accidentele indigestie raadpleeg het antigifcentrum 070/245 245

Afval

Verpakking/inhoud volgens de lokale wetgeving.

EU-grenswaarde VOS

van dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOC.

Giscode

BSW10

Productcode

M-GP01

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be