caparol_pim_import/caparol_be/products/image/17815/018165.png

Histolith Mineralin

Vullende grond-, tussen- en eindlaag op silicaatbasis volgens VOB/C DIN 18 363, paragraaf 2.4.1, voor buiten en binnen, dubbelverkiezelend

Toepassing

Voor vullende, structuuregaliserende en krimpscheurvullende coatings buiten en binnen.

Eigenschappen

  • lichtechte minerale pigmentering
  • krimpscheurvullend
  • zeer weerbestendig
  • hoge bescherming tegen regen, waterafstotend w-waarde = 0,09 kg/m2√h
  • hoogste waterdampdoorlaatbaarheid sd-waarde= 0,015 m
  • zeer CO2-doorlaatbaar
  • bevat quarzachtige toeslagen die kunnen verkiezelen, dadoor dubbelverkiezelnd
  • zeer alkalisch, ph-waarde ca. 11
  • niet brandbaar

Materiaalbasis

Kaliwaterglas, lichtechte minerale pigmenten, minerale vulstoffen, Acrylhars (< 5 %)

Verpakking

20 kg

Kleur

Wit.
Af-fabriek in vele kleuren op aanvraag. Zelf aankleuren met Histolith-Volltonfarben SI is mogelijk tot 10%. Door een hogere toeslag wordt de gewenste structuur en vulling niet bereikt. Machinaal aankleurbaar via het ColorExpress-Systeem met anorganische kleurpasta's.

Kleurbestendigheid volgens BFS-Merkblatt Nr. 26: 
Klasse B 
Groep 1

Glansgraad

Doekmat

Opslag

Koel maar vorstvrij. Materiaal enkel in kunststofemmers stockeren

Soortelijke massa

ca. 1,7 g/cm³

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

< 0,03 (0,01) kg/m2 h0,5 (niedrig, W3)

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

+

+

+

+

+

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet vast, draagkrachtig, proper, droog en vrij zijn van substanties die de hechting kunnen belemmeren. VOB, deel C, DIN 18363, par. 3 inachtnemen.

Voorbereiding van de ondergrond

Buiten

Nieuwe pleisters van de mortelgroepen PIc, PII en PIII:
Minimaal 7 dagen onbehandeld laten staan, bij ca. 20 °C en 65 % rel. luchtvochtigheid.
Sinterhuid met Histolith® Fluat verwijderen.

Oude onbehandelde pleisters en oude minerale verflagen:
Oppervlak goed reinigen. Niet goed hechtende lagen verwijderen. Een grondlaag aanbrengen met Histolith® Silikat-Fixativ, 2 : 1 tot 1 : 1 in water verdund naargelang de zuigkracht van de ondergrond.

Oude, draagkrachtige, matte dispersieverflagen: 
Oppervlak goed reinigen. Een grondlaag met Histolith®Mineralin, verdund met ca. 5 % Histolith® Silikat-Fixativ. 

Reparaties:

Bij reparatie erop letten dat de reparatiemoryel dezelfde hardheid en structuur heeft als de huidige pleister. De reparatie moet voor het schilderen goed afgebonden en gedroogd zijn. Alle reparaties fluateren met Histolith® Fluat en nawassen.

Baksteenmetselwerk:
Oppervlak goed reinigen, niet goed hechtende lagen verwijderen. Beschadigde mortelvoegen repareren. Een proefvlak maken en compatibiliteit met de verf testen.  Zuigend baksteenmetselwerk gronderen met Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, verdund 2 : 1 tot 1 : 1 met water, naargelang de zuigkracht van de ondergrond. Bakstenen en tegels met glazuur zijn niet geschikt. . 

Natuursteen:
Oppervlak goed reinigen, niet goed hechtende lagen verwijderen. Beschadigde mortelvoegen repareren. Een proefvlak maken en compatibiliteit met de verf testen. 

Opgelet:
Bij natuursteen met in water oplosbare inhoudsstoffen kan de verflaag verkleuren, altijd een proefvlak aanbrengen. .

Oppervlakken met mos- of algenaangroei:
Mos- of algenaangroei verwijderen en behandelen met een mos-/algendodend preparaat. Goed laten drogen.

Binnen

Nieuwe pleisters van de mortelgroepen PI, PII en PIII:
Minstens 7 dagen, bei ca. 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit onbeschilderd laten.
Sinterhuid met Histolith® Fluat verwijderen.

Gipspleisters van de mortelgroep PIV:
Zachte gipspleisters met Histolith® Steinfestiger verstevigen. Gipspleister met sinterhuid schuren en ontstoffen, grondlaag met Histolith® Steinfestiger. 

Gipsplaten:
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Zachte en geschuurde gipsreparaties eerst met Histolith® Steinfestiger verstevigen. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton:
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Metselwerk:
Oppervlak goed reinigen. Beschadigde mortelvoegen repareren. Bij stenen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Oude goedhechtende, matte dispersieverflagen:
Oppervlak goed reinigen. 

Lijmverflagen:
Lijmverflagen volledig wegwassen. Impregneren met Histolith® Steinfestiger.
Oppervlakken, die aangetast zijn met schimmel:
De schimmel verwijderen en het oppervlak behandelen met een schimmeldodend preparaat, volgens gebruiksaanwijzing van de fabrikant. Laten drogen en schilderen. Voor de systeemopbouw advies inwinnen bij onze technische adviseurs.

Verwerkingsmethode

Bij beschermde monumenten wordt verkozen met de borstel te verwerken.

Opbouw van het verfsysteem

Zwak en gelijkmatig zuigende minerale ondergronden:
Grond- en eindlaag, verdund met ca. 5 % Histolith® Silikat-Fixativ.

Sterk en ongelijkmatig zuigende of aan het oppervlak zandende minerale ondergronden:
Een grondlaag met Histolith® Silikat-Fixativ, 2 : 1 tot 1 : 1 in water verdund naargelang de zuigkracht van de ondergrond.
Een tussenlaag met Histolith® Mineralin verdund met ca. 5 % Histolith® Silikat-Fixativ.
Een eindlaag met Histolith® Mineralin verdund met ca. 5 % Histolith® Silikat-Fixativ.

Verbruik

Ca. 400–500 g/m2 op een gladde ondergrond. Op ruwe ondergronden, relatief hoger verbruik. Het juiste verbruik vaststellen door een proef op het te behandelen opbject.

Verwerkingsomstandigheden

Minimumtemperatuur bij verwerking:
+8 °C voor de ondergrond en de omgeving.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % rel. luchtvochtigheid na 12 uur oppervlaktedroog en overschilderbaar. Na 24 uur regenvast.
Bij lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid rekening houden met een langere droogtijd.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Attentie

Om aanzetten te vermijden, zonder onderbreking, nat-in-nat verwerken.

Niet geschikt op horizontale of hellende vlaken met constante waterbelasting. Niet in volle zon, bij hoge temperaturen, regen, extreem hoge luchtvochtigheid (mist) of sterke wind werken. Zo nodig stellingzeilen voorzien. Opgepast bij gevaar van nachtvorst.

Beschermingsmaatregelen:
De omgeving van de te beschilderend vlakken afdekken, vooral glas, keramiek, lakken, klinkers, natuursteen, metaal, natuurlijk of gevernist hout.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Buiten bereik van kinderen houden. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen. Bij het schuren moet stoffilter P2 worden gebruikt. Tijdens spuit- en schuurapplicatie een geschikt ademhalingsmiddel dragen.
Deze stof reageert alkalisch. Huid en ogen tegen spatten beschermen.

Bij accidentele indigestie consulteer het antigifcentrum 070/245 245.

Afval

Inhoud en verpakking volgens de lokale wetgeving.

EU-grenswaarde VOS

van dit product (cat. A/a): 40 g/l (2010). Dit product bevat max. 10 g/l VOC.

Productcode

M-SK01

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be