caparol_pim_import/caparol_be/products/image/207071/060273_Histolith_SolSilikat.png

Histolith Sol-Silikat

Sol-silicaatverf met unieke eigenschappen

Toepassing

Histolith® Sol-Silikat is een minerale gevelverf met unieke eigenschappen: de nieuwe minerale bindmiddelcombinatie maakt een universeel toepassingsgebied mogelijk. Door de toevoeging van lithiumwaterglas worden uitbloeiingen van kaliumcarbonaat (potas) verhinderd en worden zeer heldere kleuren mogelijk.
Histolith® Sol-Silikat verenigt de gekende voordelen van silicaatverven met die van de siliconenharsverven. Uitstekend te verwerken. Zowel geschikt op minerale ondergronden als voor het overschilderen van oude, matte dispersieverven en oude siliconenharsverven.

Eigenschappen

  • zeer weer- en lichtbestendig
  • zeer geringe neiging tot vervuiling
  • mineraal mat oppervlak
  • niet thermoplastisch
  • niet filmvormend, zeer CO2-doorlaatbaar
  • zonder weekmakers
  • niet brandbaar
  • voldoet aan de eisen van de VOB DIN 18363 aan dispersiesilicaatverven

Materiaalbasis

Bindmiddelcombinatie uit hoogwaardig Alkaliwaterglas en kieselsolen zoals minerale pigmenten en vulstoffen, org. aandeel < 5 %.

Verpakking

12,5 l

Kleur

Wit

Aankleuring af fabriek in vele kleuren mogelijk op aanvraag. Zelf aankleuren met Histolith-Vollton­farben SI is mogelijk.
Machinaal aankleurbaar via het ColorExpress-Systeem met anorganische kleurpasta's.

Kleurbestendigheid volgens BFS-Merkblatt Nr. 26:
Klasse: A
Groep: 1

Glansgraad

dof mat

Opslag

Koel maar vorstvrij.
Ca. 12 maanden opslagstabiel.

Technische eigenschappen

Eigenschappen volgens DIN EN 1062:

Soortelijke massa

ca. 1,44 g/cm³

Vaste stofgehalte: ca. 56-57%

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

(sd -waarde): < 0,14 (0,01) m (hoog) klasse V1

Wateropname

(w-waarde): 0,10 kg/m2√h (laag) klasse W3

Aanvullende producten

Histolith Sol-Silikat-Fixativ

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet vast, draagkrachtig, proper, droog en vrij zijn van substanties die de hechting kunnen belemmeren. VOB, deel C, DIN 18363, par. 3 inachtnemen.

Voorbereiding van de ondergrond

Nieuwe pleisters van de mortelgroepen PIc, PII en PIII:
Nieuwe pleisterlagen minimaal 4 weken onbehandeld laten staan bji de mortelgroep PI mind. 4 Wochen, bij de mortelgroepen PII en PIII min. 2 weken. Sinterhuid verwijderen door fluateren met Histolith® Fluat. 

Oude onbehandelde pleisters en oude minerale verflagen:
Oppervlak goed reinigen. Niet goed hechtende lagen verwijderen. Een grondlaag aanbrengen met Histolith®
Sol-Silikat-Fixativ, 2 : 1 met water verdund.

Oude draagkrachtige, matte dispersieverven en siliconharsverven:
Oppervlak goed reinigen. Niet goed hechtende lagen verwijderen.

Reparaties:
Bij repartie erop letten dat de repartiemorgel dezelfde hardheid en structuur heeft van de huidige pleister. De reparatie moet voor het schilderen goed afgebonden en gedroogd zijn. Alle reparaties fluateren met Histolith® Fluat en nawassen.

Baksteenmetselwerk:
Oppervlak goed reinigen, niet goed hechtende lagen verwijderen. Beschadigde mortelvoegen repareren. Een proefvlak maken en compatibiliteit met de verf testen. 
Zuigend baksteenmetselwerk gronderen met Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, verdund 2 : 1 met water. Bakstenen en tegels met glazuur zijn niet geschikt. 

Natuursteen:

Oppervlak goed reinigen, niet goed hechtende lagen verwijderen. Beschadigde mortelvoegen repareren. 

Opgelet:
Bij natuursteen met in water oplosbare inhoudsstoffen kan de verflaag verkleuren, Aldij een proefvlak aanbrengen. 

Oppervlakken met schimmel- of algenaangroei:
Schimmel- of algenaangroei verwijderen en behandelen met een mos-/algendodend preparaat. Goed laten drogen.
Bij gevels, die door speciale omstandigheden en door natuurlijke weersinvloeden meer dan gewoonlijk door vocht belast worden, bestaat een verhoogd risico op schimmel- en algenaangroei. We raden daarom aan om u door uw regioverantwoordelijke of onze technische dienst te laten bijstaan bij onderhevige oppervlakken.

Verwerkingsmethode

Met de borstel, de rol of verspuiten.
Airless:
Spuithoek: 50°
Mondstuk: 0,023-0,027"
Druk: 150–180 bar
Bij Airless-applicatie de verf steeds goed oproeren en zeven.

Opbouw van het verfsysteem

Zwak en gelijkmatig zuigende ondergronden:
Een grondlaag, indien nodig verdund met max. 10 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.
Een eindlaag, indien nodig verdund met max. 5 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Sterk en ongelijkmatig zuigende ondergronden:

Een grondlaag met Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, verdund 2 : 1 met water.
Een tussen- en eindlaag, indien nodig verdund met max. 5 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.
Om een slammende indruk te krijgen, kan aan de grond- en tussenlaag max. 20 % Histolith Schlämmquarz toegevoegd worden.

Verbruik

Ca. 6 m2/l/laag op een gladde ondergrond. Op ruwe vlakken beduidend meer. Het juiste verbruik berekenen na aanbrengen van een proefvlak.

Verwerkingsomstandigheden

Minimumtemperautur bij verwerking:
+8 °C voor ondergrond en omgeving.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % rel. luchtvochtigheid na 12 uur oppervlaktedroog en overschilderbaar, na 24 uur regenvast.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Attentie

Om aanzetten te vermijden nat-in-nat in 1 trek doorwerken. Niet geschikt voor horizontale of schuine vlakken waar water op blijft staan.
Niet verwerken bij directe zonnestraling, regen, extreem hoge luchtvochtigheid, sterke win of nevel. Indien nodig steigerzeilen gebruiken. Opletten bij gevaar voor nachtvorst.
Bij dichte, koele ondergronden of bij vertraging bij de droging door weersomstandigheden kunnen door vochtinwerking (regen, dauw, mist) hulpstoffen aan het oppervlak van de coating geelachtige/transparante, licht glanzende en kleverige afloopsporen doen ontstaan. Deze hulpstoffen zijn wateroplosbaar en worden met voldoende water, bijv. na meerdere sterke regenbuien vanzelf verwijderd. De kwaliteit van de gedroogde coating wordt daardoor niet nadelig beïnvloed. Als er toch sneller een volgende coating moet aangebracht worden, moeten de lopers/hulpstoffen natgemaakt worden en na kort inwerken, volledige afgewassen worden. Een bijkomende gronding met CapaGrund Universal aanbrengen. Bij aanbrengen van de coating bij normale weersomstandigheden treden deze afloopsporen niet op.
Bij donkere kleuren kunnen door mechanische belasting lichte strepen (schrijfeffect) ontstaan. Dit is een specifieke eigenschap van alle matte gevelverven.
Aftekeningen van reparaties in het vlak hangen van veel factoren af en zijn daardoor onvermijdelijk.

Afdekmaatregelene:
De omgeving van het te behandelen oppervlak zoals glas, keramiek, lakwerk, gevelstenen, natuurstenen, metaal onnbehandeld hout of gebeitst hout zorgvuldige afdekken. Spatten met schoon water afwassen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Enkel voor professioneel gebruik
Conform EU-richtlijn

Buiten het bereik van kinderen houden.

Tijdens de verwerking en droogfase  voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
Tijdens het schuren stoffilter P2 gebruiken. Spuitnevel niet inademen. 

Verfproducten op basis van Kaliwaterglas reageren sterk alkalisch. Derhalve huid en ogen beschermen tegen spuitnevel.

Materiaalresten op lak, glas, keramiek, metaal, natuursteen direct wegwassen.

In geval van accidentele indigestie, raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Enkel lege verpakkingen aan het containerpark aanbieden.

EU-grenswaarde VOS

van dit product (cat. A/c): 40 g/l (2010). Dit product bevat max. 20 g/l VOC.

Productcode

Giscode BSW40

Technisch advies

Zie veiligheidsfiche.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Gents Instituut der Wetenschappen…

Verantwoord wonen midden in het…