caparol_pim_import/caparol_be/products/image/194381/056826_Capadur_Parkett_Siegellack_2_5L.png

Capadur Parkett- en Siegellack

Transparante beschermlaag voor parket en andere houten vloeren binnen.
Een component (1K)
 • Toepassing

  Transparante afwerking en beschermlaag van normaal te belaste houten vloeren in woonruimten. Ook geschikt voor kurk- en parketvloeren en als toplaag over decoratieve afwerkingen binnen.

  Eigenschappen

  • zeer slijtvast
  • snel drogend
  • bestand tegen huishoudelijke reinigingsmiddelen
  • waterverdunbaar
  • één-component (1K)
  • vult goed
  • zeer elastisch
  • bestand tegen huishoudelijke reinigingsmiddelen
  • ook zonder aanzetten te gebruiken op grote vlakken
  • geschikt voor kinderspeelgoed conform DIN EN 71-3

  Materiaalbasis

  Polyurethaan, 1K, met water te verdunnen.

  Verpakking

  750 ml, 2½ en 10 liter

  Kleur

  Transparant.

  De lak ziet er in vloeibare toestand en tijdens de verwerking melkachtig uit maar droogt geheel kleurloos op (op een witte ondergrond is de verflaag iets gelig van kleur).

  Glansgraad

  Hoogglans en zijdemat

  Opslag

  Koel, vorstvrij.
  Verpakking goed gesloten bewaren.

  Soortelijke massa

  ca. 1,0 g/cm3

  Vastestofgehalte

  ca. 30 gew.-%

  Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

  binnen 1

  binnen 2

  binnen 3

  buiten 1

  buiten 2

  +

  +

  +

  -

  -

  (–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

  Geschikte ondergronden

  Geschikte ondergronden
  Houten vloeren, parket, OSB-platen, trappen en andere houten oppervlakken. Kurkvloeren, kant-en-klaar-parket en laminaatvloeren.
  Niet op ondergronden die behandeld zijn met in water oplosbare beitsen toepassen. Bij behandelde oppervlakken altijd eerst een testlaag aanbrengen en de hechting testen.

  Voorbereiding van de ondergrond

  De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog, vast en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

  Voorbereiding
  De te behandelen oppervlakken grondig schuren en reinigen. Oude parketlakresten volledig afschuren.

  Materiaalbereiding

  Capadur Parkett- und SiegelLack voor gebruik goed doorroeren. Capadur Parkett- und Siegellack met kwast of roller gelijkmatig aanbrengen.

  Verwerkingsmethode

  De grondlaag, afhankelijk van de ondergrond, verdunnen tot maximaal 20 % met water.

  Op onbehandelde houten ondergronden, afhankelijk van de zuiging, 2-3 lagen aanbrengen. Op OSB-platen 3-4 lagen aanbrengen. Op kant-en-klaar-parket en laminaat één eindlaag aanbrengen.

  Verbruik

  Ca. 100 - 150 ml/m2 per laag, afhankelijk van oppervlaktestructuur en absorptievermogen van de ondergrond.
  Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

  Verwerkingsomstandigheden

  Minimaal 12 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.
  Gunstig bereik: 15°C - 25°C
  Relatieve luchtvochtigheid: < 70%

  Droogtijd

  Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid.schuurbaar en overschilderbaarbelastbaar
  na uur1224 – 36

  De eerste keer reinigen met water en een mild reinigingsmiddel en tapijt leggen, mag na 1 week plaatsvinden.

  Attentie


  Reiniging en onderhoud:
  Capadur Parkett- und SiegelLack met zachte bezem of stofzuiger reinigen. Vuil met vochtige poetsdoek afwassen. Aan het afwaswater kan een huishoudelijk reinigingsmiddel voor kunststofvloeren toegevoegd worden. Volg de handleiding van de fabrikant van het reinigingsmiddel.

  Geen schuurmiddel of oplosmiddel gebruiken. In bijzonder vervuilingsgevoelige zones, bijv. de gang en de voordeur, vuilvangmatten leggen. Meubelpoten met viltjes voorzien en zachte stoelwieltjes gebruiken – idealiter zou onder een bureaustoel een vloerbeschermer gebruikt worden.

  Reinigen en onderhoud

  Reiniging en onderhoud
  Capadur Parkett- und SiegelLack met een zachte borstel of de stofzuiger reinigen. Vuil met een vochtige doek afnemen. Op de schoonmaakdoek kan een reinigingsmiddel voor kunststofvloeren aangebracht worden, volgens gebruiksaanwijzing van de producent. Geen schuur- of oplosmiddel gebruiken. Bij zeer intensief belopen oppervlakken, zoals gangen, een vloermat neerleggen bij de voordeur. Meubelvoetstukken van viltlaag voorzien en zachte stoelwieltjes gebruiken.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Conform EU-richtlijn

  Enkel voor professioneel gebruik

  Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  Buiten bereik van kinderen houden.
  Tijdens het schuren stoffilter P2 gebruiken. Spuitnevel niet inadement. Combifilter A2/P2 gebruiken.

  Bevat : 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan allergische reacties veroorzaken. 

  In geval van accidentele indigestie raadpleeg Antigifcentrum 070/245 245

  Afval

  Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

  EU-grenswaarde VOS

  De grenswaarde van dit product (cat. A/i) is max. 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 140 g/l. VOS.

  Giscode

  W2

  Inhoudstoffen

  Polyurethaanhars, water, glykolether, glykolen, additieven, conserveringsmiddel

  Servicecentrum

  DAW Belgium bvba
  Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
  Fax: (+32) (0)11 52 56 07
  E-mail: info-tech@daw.be
  www.caparol.be