caparol_pim_import/caparol_be/products/image/198352/057947_CAPADUR_SilverStyle_EXC_FR.png

Capadur SilverStyle

Met water te verdunnen beits met metallic-effect voor binnen en buiten. Geeft hout een bijzondere uitstraling.

Toepassing

Beitsverf met een metallic-effect voor houten ondergronden die een bijzondere uitstraling moeten hebben. Toe te passen op maatvast houtwerk zoals ramen en deuren, op beperkt maatvast houtwerk zoals rabatdelen, luiken, hekwerk en op niet maatvast houtwerk zoals balkonhekken, houten schermen etc. Niet geschikt voor toepassing onder het maaiveld en oppervlakken die langdurig met water worden belast.
Binnen en buiten toe te passen.

Eigenschappen

  • uitstekende UV-bescherming door reflecterende pigmenten
  • waterdampdoorlatend
  • blokvast
  • geeft een aluminium-bronsachtig effect
  • zeer goed waterwerend op maatvast houtwerk
  • makkelijk te renoveren dunne lagen
  • waterverdunbaar
  • spat niet

Materiaalbasis

Alkyd-acrylaatdispersie

Verpakking

1 en 5 liter

Kleur


Stardust.


Volgens het ColorExpress-systeem de volgende kleuren te maken: Neptun, Earth, Moon, Deep Space kleuren uit de 3D kleurenwaaier en parelglanskleuren naar RAL.
Het basismateriaal is de kleur "Stardust".
Kleur- en glanseffecten worden door de oppervlaktestructuur alsmede door het aantal verflagen beïnvloed.

Glansgraad

Zijdemat

Opslag

Koel en vorstvrij en goed gesloten bewaren. Een ongeopende verpakking 2 jaar houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,0 g/cm3

Attentie

Bij verwerking met de kwast een langharige kwast gebruiken.
Bij verwerking met de roller een kortharige polyamideroller gebruiken en met de kwast nastrijken.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

+

+

+

+

+

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Geschikte ondergronden zijn houtwerk binnen en maatvast, beperkt maatvast en niet maatvast houtwerk buiten.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. Het vochtpercentage van maatvast houtwerk mag niet meer dan 13% en van beperkt en niet maatvast houtwerk niet meer dan 15% bedragen. Bij houtconstructies zowel onder als boven het maaiveld de nodige beschermende maatregelen nemen.
Niet geschikt voor houten plaatmaterialen zoals fineer, spaan- en houtvezelplaten en platen van hardhout.

Let op!
Een blijvende bescherming van de ondergrond wordt bereikt door regelmatig onderhoud. Wanneer schilderwerk moet worden uitgevoerd is afhankelijk van de soort ondergrond, constructie en ligging van het object.

Voorbereiding van de ondergrond

Nieuw hout
Gladde, houten oppervlakken in de richting van de nerf schuren en grondig reinigen.
Vrijgekomen bestanddelen uit het hout zoals hars en harswellen verwijderen. Afhankelijk van de toepassing het hout behandelen met Capacryl Holz­schutz-Grund.

Oud, onbehandeld hout
Vergrijsde, verweerde houten oppervlakken tot op het gezonde, draagkrachtige hout
afschuren en grondig reinigen. Afhankelijk van de toepassing het hout behandelen met Capacryl Holz­schutz-Grund.

Hout, geschilderd
Niet goed hechtende verflagen volledig verwijderen tot op het kale, gezonde hout. Afhankelijk van de toepassing het kale hout behandelen met Capacryl Holz­schutz-Grund. Goed hechtende verflagen grondig reinigen, schuren en dekkend gronderen met Capacryl Aqua Uniprimer in de kleur Palazzo 205 uit de 3D waaier. Een tussen- en afwerklaag aanbrengen met Capadur Silverstyle in de gewenste kleur.

Gereedmaken van het materiaal

Capadur SilverStyle is klaar voor gebruik. Voor gebruik goed doorroeren. Capadur
SilverStyle in minimaal 2 tot 3 lagen aanbrengen met kwast of roller.

Let op!
Bij verwerking met de kwast een langharige kwast gebruiken. Bij verwerking met de roller een kortharige polyamideroller gebruiken en met de kwast nastrijken.

Opbouw van het verfsysteem

OndergrondToepassingVoorbehandeling
ondergrond
ImpregnerenGrondlaagTussenlaagAfwerklaag
Onbehandeld houtbuitenBFS-Merkblad
nr. 18 raadplegen
Capacryl
Holzschutz-Grund
Capadur SilverStyleindien noodzakelijk Capadur SilverStyleCapadur SilverStyle
Onbehandeld houtbinnenreinigen en schurenCapadur SilverStyle
Hout met goed hechtende verflagenbinnen en buitenreinigen en schurenCapacryl Aqua Uniprimer in kleur (Palazzo 205)Capadur SilverStyle

Verbruik

Ca. 70–100 ml/m2 per laag.
Bij toepassing buiten moet het totaal verbruik minimaal 200 ml/m2 zijn.
Het verbruik is afhankelijk van zuiging en de ruwheid van de ondergrond. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.
Gunstig bereik: 10°C tot 25°C
relative luchtvochtigheid: < 70%

Droogtijd

Bij 20°C en 65% relatiever luchtvochtigheid.handdroogoverschilderbaar
nach Stunden24
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid alsmede een slechte ventilatie bij stapelen verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Na gebruik met water reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU richtlijn

Enkel voor professioneel gebruik

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten bereik van kinderen houden.
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE HUID: voorzichtig wassen met veel water en zeep.
Tijdens verwerking en droging zorgen voor voldoende ventilatie.
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Bij aanraking met de huid en de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen.
Afval niet in het riool, oppervlaktewater en/of bodem laten komen.
Reiniging van het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water en zeep. Bij het schuren stoffilter P2 gebruiken. Spuitnevel niet inademen.

Mengeling van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) < 15 ppm.

Bevat: 3-iodium-2-propinylbutylcarbamaat, 1,2-benzisothiazol-3 (2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on, Mengeling van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.


In geval van accidentele indigestie raadpleeg het Antigifcentrum 07/245 245

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/e)is max. 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 60 g/l VOS.

Giscode

BSW20

Productcode

M-KH01 (verouderd)

Inhoudstoffen

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, [3-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-5-(1,1- dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-hydroxypoly(oxo-1,2-ethanediyl), Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be