caparol_pim_import/caparol_be/products/image/65570/029524_TI_781_Comp_MG_Spruehlack.png

Capalac Disbocolor 781/Acryl-Sprühlack

Snel drogende, oplosmiddelhoudende beschermlaag voor ijzer en staal (783), vernis en lak Klar- (782) und Buntlack (781) als acryl-spuitlak voor bijna alle ondergronden, binnen en buiten.

Toepassing

Sproeilak voor snelle laklagen (kleine oppervlakken) op hout, houten materialen, ijzer, staal, zink, aluminium, koper, harde  pvc en draagkrachtige oude verflagen. Voor binnen en buiten.
Capalac Disboklar 782: Transparante laklaag op een groot aantal ondergronden en als beschermlaag. 
Capalac Metallgrund 783: Bescherming tegen corrosie op ijzer en staal, in het bijzonder voor hoekige en moeilijk toegankelijke bouwdelen.
Na voldoende droging kan de volgende laklaag met Disbocolor 781 aangebracht worden.

Eigenschappen

 • uitstekende hechting
 • bescherming tegen corrosie (783)
 • zeer hoge kleurstabiliteit (781)
 • hoge glansstabiliteit
 • snelle droging
 • zeer gemakkelijk te reinigen
 • bevat geen CFK's

Materiaalbasis

Methacrylaat, oplosmiddelhoudend
Spuitbussen vallen niet onder de VOC-richtlijn. VOC-indicatie is daarom niet nodig.

Verpakking

400 ml spuitbus

Kleur

 • Glanzend:
  Zinkgelb RAL 1018, Feuerrot RAL 3000, Karminrot RAL 3002, Enzian­blau RAL 5010, Himmelblau RAL 5015, Kiesel­grau RAL 7032, Lichtgrau RAL 7035, Schwarz RAL 9005, Weiß ca. RAL 9010
 • Zijdemat:
  Zinkgelb RAL 1018, Feuerrot RAL 3000, Enzianblau RAL 5010, Himmel­blau RAL 5015, Laubgrün RAL 6002, Anthrazitgrau RAL 7016, Kieselgrau  RAL 7032, Lichtgrau RAL 7035, Nußbraun RAL 8011, Schwarz RAL 9005, Silber  ca. RAL 9006, Weiß ca. RAL 9010, Gold, Rallye Schwarz
 • 782:
  Transparant
 • 783:
  Roodbruin

Kleurvastheid volgens BFS nr. 26:

Bindmiddel: Klasse A
Pigmentering: Groep 1 tot 3 volgens kleur

Glansgraad

 • 781/782:
  Glanzend en zijdemat
 • 783:
  Mat

Opslag

Koel

Met gesloten sluitkapje.

Soortelijke massa

ca. 0,7 g/cm3

Geschikte ondergronden

Hout, houten materialen, ijzer, staal, zink, aluminium, koper, harde pvc, minerale ondergronden zoals pleister, beton, vezelcement en draagkrachtige oude verflagen.
Niet voor geëloxeerd aluminium. De ondergrond moet zuiver, vast, draagkrachtig, droog en vrij zijn van losse deeltjes.
De houtvochtigheid mag bij loofhout niet meer dan 12 % en bij naaldhout niet meer dan 15 % bedragen.

Voorbereiding van de ondergrond

Houten materialen
Houten oppervlakken in de richting van de vezel schuren, grondig reinigen en naar buiten komende stoffen zoals bv. hars en harsgallen verwijderen. Scherpe kanten breken (zie ook het document BFS nr. 18).

Ijzer, staal
IJzeren en stalen vlakken grondig reinigen, in het bijzonder resten van olie en vet bv. met nitroverdunning volledig verwijderen. Roest en bladderreoest op geschikte wijze tot op het metalen blanken oppervlak verwijderen (bv. slijpen of stralen). Na het ontroesten onmiddellijk een bescherming tegen roest (Capalac Metallgrund 783) op de droge ondergrond aanbrengen.

Zink, harde pvc
Ammoniakhoudende reinigingsmiddelen met een schuurpad volgens BFS nr. 5 en 22.

Aluminium, koper
Reiniging met nitroverdunning of hiervoor voorziene reinigingsmiddelen en met schuurpad volgens BFS nr. 6.

Oude verflagen
Oude verflagen schuren en/of logen. Niet draagkrachtige oude verflagen verwijderen. Oude verflagen steeds testen op verdraagzaamheid.

Verwerkingsmethode

Verwerking:
Voor gebruik de spuitbus minstens 1 minuut grondig schudden. De metalen kogel aan de binnenkant moet hoorbaar zijn. De spuitafstand tot het oppervlak: ca. 20–30 cm. De vlakken gelijkmatig dun in kruisgang spuiten. Hoekige bouwdelen dun voorspuiten (vernevelen) en na het drogen van de lak (ca. 5 minuten) afwerken.

Opbouw van het verfsysteem

Laagopbouw (Capalac Disbocolor 781)
OndergrondToepassingVoorbereiding van de ondergrondImpregneringGronderingTussenlaagEindlaag
Hout,
Houten materialen
binnenschuren/reinigenCapalac
Disbocolor 781
Capalac witte of gekleurde lakken
HoutbuitenBFS Nr. 18Capalac Holz-ImprägniergrundCapalac
Disbocolor 781
Capalac
Disbocolor 781
Ijzer, staalbinnenontroesten/reinigenCapalac
Metallgrund 783
buitenontroesten/reinigen2x Capalac
Disbocolor 783
Capalac
Disbocolor 781
Zinkbinnen/
buiten
BFS nr. 5Capalac
Metallgrund 783
Aluminium/
koper
binnen/
buiten
BFS nr. 6Capalac
Disbocolor 781
Harde pvcbinnen/
buiten
BFS nr. 22Capalac
Disbocolor 781
minerale ondergronden zoals pleister, beton, vezelcement e.a.binnen/
buiten
reinigenCaparol
Dupa-grund
Capalac
Disbocolor 781
Draagkrachtige oude verflagenbinnen/buitenschuren/logenBeschadigingen volgens de ondergronden in kwestie voorbereiden en grondereneventueel Capalac
Disbocolor 781
Op maatvaste houten bouwdelen is volgens BFS nr. 18 een tweede tussenlaag nodig.
Tip: Op poederlagen en coil-coating-lagen en andere kritische ondergronden vooraf beslist een proefvlak aanbrengen en de hechting testen. De combinatie van de lagen steeds testen.

Laagopbouw (Klarlack):
Buiten : 2–3 Capalac Disboklar 782 (zonder houtbescherming en zonder UV-bescherming)
Binneh: 1–2 Capalac Disboklar 782
Als verzegeling: op bestaande laklagen na controle van de combinatie 1–2 x Capalac Disboklar zowel binnen als buiten.

Verbruik

Ca. 1,2 m2/spuitbus.
De verbruikswaarde is een indicatieve waarde, die naargelang de staat van het gebouw beduidend kan afwijken.

Verwerkingsomstandigheden

Temperatuur van omgeving en ondergrond:
Minstens 5 °C
De temperatuur van het materiaal moet 18–22 °C bedragen.
Relatieve luchtvochtigheid: < 80%

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid.stofdroogbestand tegen regenoverschilderbaar
na 20 min.40 min.6 uur

Bij lagere temperaturen, een hogere luchtvochtigheid en hogere laagdiktes duurt het drogen langer.

Reinigen gereedschap

Na gebruik de spuitbus met de onderkant loodrecht naar boven omdraaien en kort op de knop drukken  om het ventiel leeg te spuiten, tot er niets meer uitkomt. Verstopte spuitkoppen afnemen en met een naald reinigen. Het beschermingskapje er weer op zetten.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Enkel voor professioneel gebruik


Zeer licht ontvlambare aerosol.
Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Spuitnevel niet inademen.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Achter slot bewaren.
Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/ 122 °F.

Bevat: n-butylacetaat en aceton

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Materiaal en verpakkkng volgens de lokale wetgeving.

Giscode

BSL30

Productcode

M-PL04

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be