caparol_pim_import/caparol_be/products/image/186045/056077_CAPALAC_TriMaXX_FerroCoat_BE.png

Capalac TriMaXX FerroCoat

Oplosmiddelhoudende high-solidlak voor metalen oppervlakken.
Als grond-, tussen- en afwerklaag toe te passen op staal en verzinkt staal. Bezit corrosiewerende eigenschappen.

Toepassing

Capalac TriMaXX FerroCoat is zowel als grond-, tussen- en afwerklaag (één-potsysteem) op staal, verzinkt staal, aluminium, harde kunststof, hout en oude verflagen toe te passen.
Niet toepassen op geëloxeerd aluminium en dakoppervlakken.

Eigenschappen

 • dekt zeer goed
 • glimmerkleuren
 • corrosiecategorie C4, lange corrosiewering op staal en verzinkt staal conform DIN EN ISO 12944 deel 6
 • hecht bijzonder goed
 • langdurige bescherming door goede weersbestendigheid
 • hoog vastestofgehalte en droge laagdikte
 • als grond-, tussen- en afwerklaag toe te passen (één-pot-systeem)
 • als lak en ijzerglimmer toe te passen

Materiaalbasis

Epoxyester. Oplosmiddelhoudend maar aromaatvrij.

Verpakking

 • IJzerglimmer en ColorExpress:
  1,0 l en 2½ liter

Kleur

ColorExpress:
Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-syseem in vele lak- en glimmerkleuren (bijvoorbeeld RAL 9007).

Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem.

Bij lichte kleuren en wit kan het lakoppervlak vergelen door een gebrek aan lichtinval (UV-straling), wärmte en chemische invloeden (zoals bijv. ammoniakdampen uit reinigingsmiddelen, lijm, verf, of kit). Deze vergeling is typisch voor het materiaal en vermindert de werking van het product niet.

Let op: bij heldere en donkere kleuren kan de verflaag een lichte verpoedering vertonen. 
IJzerglimmer is roestwerend en geeft een enigszins ruw oppervlak. Indien gewenst kan met Capalac Kunstharz Klarlack worden afgewerkt om een glad oppervlak te verkrijgen.

Bij glimmerkleuren kan de kleur afwijken ten opzichte van:
de kleurenwaaier, verf van verschilldende fabrikanten, bijwerken en verschillende applicatiemethoden (bijv. strijken, rollen, spuiten, poedercoaten etc.).

Kleurvast conform BFS nr. 26:
Bindmiddel: klasse C
Pigment:     groep 1 tot 3 (afhankelijk van de kleur)

Glansgraad

 • Lak:                   zijdemat
 • IJzerglimmer:  mat

 conform DIN 13300/ISO 2813:2014

Opslag

Koel en goed gesloten bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,3 g/cm3

Vastestofgehalte

in gewicht : 72.5 %
in volume : 56 %

Drogelaagdikte

ca. 70-80 µm

Product-nr.

091/1

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

+

+

+

+

+

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
 
Maatvast houtwerk, ijzer, staal, zink, aluminium, koper, hard-pvc en goed hechtende verflagen. Niet geschikt voor toepassing op daken en geëloxeerd aluminium!
Het vochtpercentage bij maatvast houtwerk mag niet meer dan 13% bedragen.

Voorbereiding van de ondergrond

IJzer en staal
IJzer en staal goed reinigen, indien nodig ontroesten SA 2½ (stralen) of ST 3 (mechanisch schuren). Roest en vetten volledig verwijderen.
 
Zink, verzinkt staal
Met Multistar of een ammonia-alkalisch reinigingsmiddel het oppervlak grondig schoonmaken en schuren met een schuurmat.

Hard-PVC
Met Multistar of een ammonia-alkalisch reinigingsmiddel het oppervlak grondig schoonmaken en schuren met een schuurmat.
 
Aluminium
Met Multistar, nitroverdunner of fosforzuur reinigen en schuren met een schuurmat.
 
Draagkrachtige verflagen
Schuren en met een alkalisch middel reinigen.
 
Niet draagkrachtige verflagen
Verflagen geheel verwijderen, schuren en voorbehandelen als onbehandeld hout.

Verwerkingsmethode

Verwerking:
Capalac TriMaXX FerroCoat aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur.
Bij gebruik van ijzerglimmer is uitsluitend spuitapplicatie mogelijk.
Op grote oppervlakken is zowel bij hand- als spuitapplicatie bont opdrogen mogelijk. Bij verwerken met kwast of roller is de Capalac TriMaXX FerroCoat direct klaar voor gebruik. 
Bij verspuiten verdunnen met Caparol AF-Verdünner.

Aanwijzing bij spuiten:

Ø nozzledrukaanwijzing
AirlessLak0,009–0,013 inch180–200 barmembraam- of zuigerpomp
Glimmer0,015–0,019 inch180–200 baruitsluitend met zuigerpomp

Opbouw van het systeem

OndergrondToepassingVoorbehandeling ondergrondImpregneren       GrondlaagTussenlaag                            Afwerklaag              
IJzer, staalbuiten/binnenontroesten-ontvetten-TriMaXX FerroCoatzonodig
TriMaXX FerroCoat 
TriMaXX FerroCoat
TriMaXX Satin
TriMaXX Gloss 
Zinkbuiten/binnenreinigen Multistar en schuren-
Aluminiumbuiten/binnenreinigen Multistar en schuren
Hard-PVCbuiten/binnenreinigen Multistar en schuren
Goed hechtende verflagen1)buiten/binnenreingen Multistar en schuren
Let op: bij poedercoating, Coil-Coating en andere kritische ondergronden vooraf de hechting testen door middel van een proef op het object.


Roestbescherming op staal met Capalac TriMaXX FerroCoat:
Verfsystemen voor de corrosiecategoriën C2, C3, C4 conform DIN EN ISO 12944-5, het oppervlak voorbehandelen door middel van stralen, reinheidsgraad SA 2½ DIN EN ISO 12944-4

Nr.Grondlaag              µm1)Tussenlaag          µm1)Afwerklaag            µm1)Tot.
µm1)
Corrosiecategorie
C22)C32)C42)
L M H L M H L M H
1TriMaXX FerroCoat
bijv. RAL 7036
60TriMaXX FerroCoat
bijv. RAL 7036
60120
2TriMaXX FerroCoat
Glimmer
80TriMaXX FerroCoat
Glimmer
80160
33)TriMaXX FerroCoat
bijv. RAL 7036
60TriMaXX FerroCoat
bijv. RAL 7036
60TriMaXX FerroCoat
bijv. RAL 7036
60180
43)TriMaXX FerroCoat
Glimmer
80TriMaXX FerroCoat
bijv. RAL 7036
60TriMaXX FerroCoat
bijv. RAL 7036
60200
53)TriMaXX FerroCoat
Glimmer
80TriMaXX FerroCoat
Glimmer
80TriMaXX FerroCoat
Glimmer
80240
1)verplichte minimale laagdikte
2)verklaring corrosiecategorie, zie onderstaande tabel
3)Geschikt volgens testrapport conform DIN EN ISO 12944 deel 6 voor systeemnr. 3, 4 en 5
Blauw =geschikt
Wit =niet geschikt


Roestbescherming op verzinkt staal met Capalac TriMaXX FerroCoat (Duplex-System):

Verfsystemen voor de corrosiecategoriën C2, C3, C4 conform DIN EN ISO 12944-5, het oppervlak voorbehandelen door middel van licht aanstralen (DIN EN ISO 12944-4).

Nr.Grondlaag              µm1)TussenlaagµmAfwerklaag            µmTot. µmCorrosiecategorie
C2C3C4
L M H L M H L M H
1TriMaXX FerroCoat
bijv. RAL 5010
60TriMaXX FerroCoat
bijv. RAL 5010
60120
2TriMaXX FerroCoat
Glimmer
80TriMaXX FerroCoat
Glimmer
80160

geschikt volgens testrapport conform DIN EN ISO 12944 deel 6.

Verklaring
Corrosiecategorie (DIN EN ISO 12944 deel 2)

Categorie/
belasting
Voorbeeld bij speciale omgevingsomstandigheden en bij een matig belast klimaat
buitenbinnen
C2 geringAtmosfeer met geringe verontreiniging.
Veelal landelijk omgeving.
Niet verwarmde ruimten waar condensatie kan optreden zoals sporthallen, opslagloodsen etc.
C3 matigStad- en industrieatmosfeer, matige verontreiniging door zwaveloxide. Kustgebied met geringe zoutbelasting.Productieruimten met een hoge vochtigheidsgraad en geringe luchtverontreiniging zoals hallen waar levensmiddelen worden verwerkt, wasserijen, brouwerijen etc.
C4 sterkIndustrie- en kustgebied met matige zoutbelasting.Chemische industrie, zwembaden, boothuizen boven zeewater etc.

Beschermingsperiode
(DIN EN ISO 12944 deel 1 en 5)
De beschermingsperiode geeft de te verwachte periode aan tot aan de eerst volgende reconditionering van de verflaag. De aangegeven periode is een verwachtingspatroon gebaseerd op ervaring en geeft de opdrachtgever inzicht om over een langere periode onderhoud te plannen. 
Aan de beschermingsperiode kunnen geen rechten worden ontleend!
TijdBescherming in jaren
Low (L)2–5
Middle (M)5–15
High (H)meer dan 15

Verbruik

Verbruik / laagdikte:
Applicatie      
met:
Soort materiaalverbruik per m2                    gem. verbruik    gemiddelde nattelaagdiktegemiddelde drogelaagdikte
kwast / rollerLak (kleuren)100–125 mlca. 115 mlca. 115 µmca. 65 µm
IJzerglimmer125–160 mlca. 140 mlca. 140 µmca. 80 µm
RAL 9006100–125 mlca. 115 mlca. 115 µmca. 60 µm
spuitenLak (kleuren)100–125 mlca. 115 mlca. 115 µmca. 65 µm
IJzerglimmer150–180 mlca. 160 mlca. 160 µmca. 80 µm
RAL 9006125–150 mlca. 135 mlca. 135 µmca. 70 µm

De verbruikswaarden zijn richtgetallen en kunnen door verschillen in de ondergrond afwijken.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur:
Minimaal 5 °C
Gunstig bereik: 10 tot 25°C
relatieve luchtvochtigheid: < 80%

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheidstofdrooghandvastoverschilderbaardoorgedroogd  
aantal uren4824na ca. 5 dagen

Lagere temperatuur en hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.
Door toevoeging van maximaal 5 vol.% Capalac PU-Härter kan een snellere droging en doordroging van de verflaag worden bereikt.

Reinigen gereedschap

Na gebruik met terpentine.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik


TriMaXX FerroCoat Basis Wit/Transparant

Ontvlambare vloeistof en damp.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken.
Damp/ spuitnevel niet inademen. Combifilter A2/P2 gebruiken.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.  Achter slot bewaren.
Tijdens het schuren stoffilter P2 gerbruiken. 

Bevat: : nafta (aardolie), met waterstof behandelde zware; gehydrogeneerde nafta met laag kookpunkt, oplosmiddelnafta (aardolie), lichte aromatische; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd, n-butylacetaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.

TriMaXX FerroCoat Basis Eisenglimmer
Ontvlambare vloeistof en damp. 
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken.
Damp/ spuitnevel niet inademen. Combifilter A2/P2 gebruiken.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.  Achter slot bewaren.
Tijdens het schuren stoffilter P2 gerbruiken. 

Bevat:  nafta (aardolie), met waterstof behandelde zware; gehydrogeneerde nafta met laag kookpunkt, oplosmiddelnafta (aardolie), lichte aromatische; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd, n-butylacetaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Afval

Verfresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/i) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 500 g/l VOS.

Giscode

BSL40

Productcode

M-LL01 (verouderd)

Inhoudstoffen

Bevat epoxyester, titaandioxyde, kleurpigmenten, glimmerpigmenten, minerale vulstoffen, alifaten, glycolether en additieven.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Gents Instituut der Wetenschappen…

Total make over van een geklasseerde…