caparol_pim_import/caparol_be/products/image/186049/056081_CAPALAC_TriSystem_Gloss_BE.png

Capalac TriSystem Gloss

Hoogglanzende en vochtregulerende systeemverf.
High Performance.
COT Kwaliteitsomschrijving 07.04, extra duurzaam

Toepassing

Vochtregulerende systeemverf, hoogglanzend, met hoge prestaties voor maatvast en beperkt maatvast houtwerk buiten. Ook geschikt voor toepassing op voorbehandeld hard-pvc, staal, aluminium (niet op geëloxeerd aluminium) en oude, draagkrachtige en goed hechtende verflagen.

Eigenschappen

 • uitstekend buitenduurzaam
 • vochtregulerend
 • zeer goed kleur- en glansstabiel
 • hoogglanzend (ca. 75 G.U.)
 • goede kantendekking
 • dekt en vloeit uitstekend
 • met aromaatvrije oplosmiddelen
 • eenvoudig te verwerken
 • bestand tegen huishoudelijke reinigingsmiddelen

Materiaalbasis

Gesiliconiseerde alkydhars met aromaatvrije oplosmiddelen.

Verpakking

 • Standaard en ColorExpress:
  1 l en 2½ liter

Kleur

Wit en basis 1 (transparant)

Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem naar kleuren uit de Caparol 3D- en vele andere kleurenwaaiers.

Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem.

Bij lichte kleuren en wit kan door het ontbreken van licht (UV-stralen), warmte en chemische invloeden (bijv. ammonia vanuit een schoonmaakmiddel, lijm of kit) de verflaag vergelen. Deze vergeling is normaal bij dit type lak en is geen fout in de productie.
 
Kleurvast conform BFS nr. 26
Bindmiddel: klasse B
Pigment:     groep 1 tot 3 (afhankelijk van de kleur)

Glansgraad

Hoogglans, ca. 75 G.U.

conform DIN 13300/ISO 2813:2014

Opslag

Koel en goed gesloten bewaren. In de orginele gesloten verpakking ten minste 12 maanden houdbaar.

Technische eigenschappen

Voor specifieke eigenschappen is de COT-kwaliteitsomschrijving 07.04 beschikbaar.
Het COT certificaat en rapport LAB11-0021-RAP is op aanvraag te verkrijgen.

Soortelijke massa

ca. 1,3 g/cm3 , afhankelijk van de kleur

Vlampunt

56,5 °C

Vastestofgehalte

ca. 70%

Drogelaagdikte

ca. 65 µm bij een verbruik van 100 ml/m2

Viscositeit

dynamisch: circa 600,0 mPa.s
kinematisch: > 21 mm2/s (40 °C) conform ISO 3104/3105

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Voorbehandeld hout, metaal en hard-pvc, buiten.
 
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Het vochtpercentage in loofhout mag niet meer dan 13% en in naaldhout niet meer dan 15% bedragen.
Niet gebruiken op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.

Voorbereiding van de ondergrond

Voorbehandeling hout
Het oppervlak in de richting van de houtnerf schuren, scherpe kanten afronden, harsuitbloedingen en harswellen verwijderen.
Kopse kanten en verweerd of zuigend hout impregneren tot verzadiging is bereikt.
Een onbehandelde ondergrond, buiten, impregneren met Capalac Holz-Imprägniergrund.
 
Hout, ongeschilderd
Nieuw hout goed reinigen. Bij oud hout de verweerde lagen tot op het gezonde hout verwijderen.
Een grondlaag aanbrengen met TriMaXX Primer. Vette tropische houtsoorten met nitroverdunner ontvetten.
 
Hout, geschilderd
Het oppervlak goed reinigen. Laklagen grondig opschuren (korrelgrootte 180 of fijner).
Niet goed hechtende verflagen volledig verwijderen. Verweerd hout tot op het gezonde hout afschuren.
 
Zink en hard-pvc
Reinigen met ammonia-alkalisch reinigingsmiddel en opschuren (korrelgrootte 180 of fijner).
Een primerlaag aanbrengen met Capalac AllGrund of Disbon 481 EP-Uniprimer.
 
Aluminium (niet geëloxeerd)
Met nitroverdunner of fosforzuur reinigen, schuren en met schoon water nawassen.
Een primerlaag aanbrengen met Capalac AllGrund.
 
IJzer en staal
IJzerhoudende metalen goed reinigen, indien nodig ontroesten SA 2½ (stralen) of ST 3 (mechanisch schuren). Een primerlaag aanbrengen met Capalac AllGrund.
 
Let op!
Op ondergronden afgwerkt met een poedercoating, coilcoating en andere kritische ondergronden eerst een proefvlak aanbrengen en de hechting testen. 
Kitvoegen, ook beglazingskit, niet schilderen.
Bij beglazing geen neopreen-rubber toepassen. In voorkomende gevallen gebruik maken van EPDM-rubber.
Bij toepassing van TriSystem Gloss geen gemodificeerde stopverf gebruiken. In geen geval gemodificeerde stopverf overschilderen met TriSystem.
Bij het schilderen van houten oppervlakken met grove poriën kunnen in de TriSystem Gloss verflaag tijdens het drogen blaasjes ontstaan.

Product kan in meer- of mindere mate onderhevig zijn aan donkervergeling.

Verwerkingsmethode

Aanwijzing bij spuiten:
Nozzle
(inch)
Druk
(bar)
Lucht-
kap
Pistool-
filter 
Luchtdruk
(bar) 
VerdunningVerwarmen materiaal
Aircoat-Tempspray0,09 –0,1180-100---onverdund40 °C
Aircoat09.4080-100groenrood2-3onverdund-
Airless0,09 –0,11150 tot 180---onverdund-
Verwerking:
Spuiten in de geleverde consistentie is door verwarmen van het materiaal (Tempspray) met de Aircoat mogelijk.
Afhankelijk van de aard van de ondergrond de daarvoor geschikte voorbehandeling uitvoeren.
TriSystem Gloss is klaar voor gebruik.
Aanbrengen met kwast, lakroller of met tegen explosie beveiligde spuitapparatuur.

Opbouw van het verfsysteem

OndergrondToep.Voorbehandeling
ondergrond
GrondlaagTussenlaag (optioneel)Afwerklaag
Houtbuitenreinigen - schurenTriMaXX Primer
TriSystem Gloss
TriMaXX Primer
TriSystem Gloss
TriSystem Gloss
IJzer, staalbuitenontroesten/reinigenTriMaXX SpeedPrimer
Capalac Compact
TriMaXX SpeedPrimer
Capalac Compact
TriSystem Gloss
Verzinkt staalbuitenReinigen met een ammonia-alkalisch reinigingsmiddel en schuren, korrelgrootte 180 of fijnerTriMaXX SpeedPrimer
Capalac Compact
TriMaXX SpeedPrimer
Capalac Compact
TriSystem Gloss
Aluminium
(niet geëloxeerd)
buitenReinigen met nitroverdunner of fosforzuur. Nawassen met schoon water.TriMaXX SpeedPrimer
Capalac Compact
TriMaXX SpeedPrimer
Capalac Compact
TriSystem Gloss
Hard-PVCbuitenReinigen met een ammonia-alkalisch reinigingsmiddel en schuren, korrelgrootte 180 of fijnerTriMaXX SpeedPrimerTriMaXX SpeedPrimer
TriSystem Gloss
Goed hechtende verflagenbuitenreinigen - schurenTriMaXX Primer
TriSystem Gloss
TriMaXX Primer
TriSystem Gloss
Schade aan de verflaag, afhankelijk van de ondergrond, vooraf herstellen en voorstrijken
Let op: bij poedercoating en andere kritische ondergronden vooraf de hechting testen door middel van een proef op het object.

Verbruik

strijkenrollenspuiten (Aircoat)
Verbruik   ml/m2/per laag100–12090–110130
De verbruikswaarden zijn richtgetallen en kunnen door verschillen in de ondergrond afwijken.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Materiaal-, omgeving- en ondergrondtemperatuur:
Minimaal 5 °C

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheidstofdrooghandvastoverschilder-
baar
spuiten
na uren5-68–102420

Lagere temperaturen, een hogere luchtvochtigheid en een grotere laagdikte verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Na gebruik met terpentine.

Certificaat

COT, kwaliteitsomschrijving 07.04, dekverf voor buiten, extra duurzaam, oplosmiddelhoudend
Rapportnummer LAB11-0021-RAP

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

H 412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P 102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P 260: Damp/ spuitnevel niet inademen.
P 262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P 271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
P 301 + 330 + 331: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. 

R 52/53: Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R 66 / EUH 066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

S 60: Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

Bevat: 2-butanonoxim
Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Kan een allergische reactie veroorzaken. 

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/d) is max. 300 g/l (2010). Dit product bevat max. 300 g/l VOS.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be