caparol_pim_import/caparol_be/products/image/198337/057943_CAPACRYL_Aqua_PU_Mat_F_EXC_FR.png

Capacryl Aqua PU Mat

Hoogwaardige polyurethaan-acrylaateindlak voor binnen.

Toepassing

Polyurethaan-acryl-eindlak op waterbasis voor professionele tussen- en eindlagen binnen op gegrondeerde houten bouwdelen en op gegrondeerd metaal en harde pvc. 
Tip: Matte oppervlakken zijn gevoelig voor krassen en schuren. Op meer belaste vlakken en bouwdelen die vaak aangeraakt worden met de handen, bv. in openbare gebouwen, liefst Capacryl PU-Satin/Gloss gebruiken.

Eigenschappen

 • blokvast, kleeft niet
 • vergeelt niet
 • geschikt voor kinderspeelgoed
 • extreem mat
 • reukarm
 • gemakkelijk en licht te verwerken
 • dampdoorlatend
 • bestand tegen gebruikelijke huishoudelijke reinigingsmiddelen

Materiaalbasis

Polyurethaan-acryldispersie

Verpakking

960 ml, 2,4 l, 9,6 L

Kleur

 • Wit
 • Met de ColorExpress-stations in vele speciale kleuren van de 3D-collectie en in vele kleuren van andere collecties maakbaar. 
  Bij Capacryl Aqua PU Mat kan het bij donkere kleuren en licht poederen ontstaan.

Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem.

Glansgraad

 • Mat:  7.5 GU/85 ° Conform DIN 13300/ISO 2813:2014

Opslag

Koel, vorstvrij.
De originele gesloten verpakking is 12 maanden houdbaar.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Gegrondeerde houten bouwdelen, gegrondeerd metaal en harde PVC binnen. De ondergrond moet zuiver, droog, draagkrachtig en vrij zijn van deeltjes die de aanhechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Houten bouwdelen:
Houten oppervlakken in de richting van de vezel schuren, grondig reinigen en eventueel met een verzegeling gronden. 

Ijzer, staal:

Ijzer en staal voorbereiden tot reinheidsgraad SA 2 ½ (stralen) of ST3 (machinaal) volgens DIN EN ISO 12944-4 en voorzien van een bescherming tegen corrosie. 

Zink, harde pvc:
Reinigen met ammoniakhoudende reinigingsmiddelen met schuurpad volgens BFS n° 5 en 22 en met Capacryl Aqua UniPrimer gronden.

Aluminium, koper:

Met nitroverdunner of fosforzuur reinigen met een schuurpad volgens BFS n° 6 en met Capacryl Aqua UniPrimer gronden. 

Oude verflagen:

Oude verflagen schuren en/of logen. Niet draagkrachtige oude verflagen verwijderen en naar behoefte gronden.

Verwerkingsmethode

Tips voor verspuiten:

Ø sproeierSpuitdrukLuchtdrukVerdunnen
Airless0,008–0,011inch200 bar-
Airmix/Aircoat0,011–0,015 inch120 bar2 - 3 bar-
Lage druk1,8 - 2,2 mm-ca. 0,5 barmax. 15%
Hoge druk2,0 - 2,5 mm-2 - 3 barmax. 15%


Verwerking:
Capacryl Aqua PU-Mat kan gestreken, gerold of gespoten worden. Voor gebruik goed oproeren en bij verspuiten onverdund verwerken.
Voor aanbreng met de borstel zijn de volgende types geschikt: kwast met Orel-Mix-borstel, Wistoba 1528 Krex, Mesko Aqua M3. 
Bij een manuele aanbreng op grotere vlakken de lak met een korthartige (getextureerde) polyamide(nylon)rol aanbrengen en onmiddellijk met een schuimstofrol met kleine porieën of met de kwast bijwerken.  
De grootte van het gereedschap moet aangepast worden aan de grootte van het oppervlak, zodat een vlotte aanbreng van de lak en een gelijkmatige nabehandeling mogelijk wordt (zie ook 'Laktips voor de prof' voor meer informatie over de verwerking van met water verdunbare lakken.

Opbouw van het systeem

OndergrondToepassing 1)Voorbereiding van de ondergrondGrondlaagTussenlaag 3)Eindlaag 4)
Houten, houten materialenbinnenschuren/reinigenCapacryl Holz-IsoGrund 2)indien nodig
Capacryl Aqua PU Primer
1 - 2 maal
Capacryl Aqua PU Mat 
Ijzer, staalinnenontroesten/reinigenCapalac AllGrund
ZinkbinnenBFS Nr. 5Capacryl Aqua UniPrimer
Aluminium/ KoperbinnenBFS Nr. 6Capacryl Aqua UniPrimer
Harde PVCbinnenBFS nr. 22Capacryl Aqua UniPrimer
Draagkrachtige oude verflagenbinnenschuren/logenCapacryl Aqua UniPrimer


1) Voor de definitie van de geschikte toepassingen, zie TI nr. 606. 
2) Op hout met in water oplosbare, verkleurende inhoudsstoffen steeds met (1 of 2 lagen) Capacryl Holz-Isogrund werken; op knoesten steeds 2 lagen aanbrengen.

3) Een tussenlaag aanbrengen in de kleur van de eindlaag. Bij zwak dekkende rode, gele en oranje kleuren wordt met ColorExpress automatisch een kleur gemengd die een betere dekking van de eindlaag mogelijk maakt. Deze kleur wijkt af van de gekozen kleur ten gunste van de dekkracht van de eindlaag. 

4) Bij zwak dekkende kleuren (bv. geel, rood, oranje) is eventueel een bijkomende laag nodig.


Tip: Bij poederlagen en Coil-Coatinglagen en andere moeilijke ondergronden eerst een proefvlak aanbrengen en de hechting testen. 

Verbruik

Ca. 100–120 ml/m2/laag.
De verbruikswaarden zijn indicaties die naargelang de ondergrond en de staat van de ondergrond kunenn afwijken. Exacte verbruikswaarden kunnen enkel aan de hand van een proef op het object bepaald worden.

Verwerkingsomstandigheden

Temperatuur van het product, de omgeving en de ondergrond: 
 • Minstens 8 °C (ideaal bereik: 10 tot 25°C)
 • Relatieve luchtvochtigheid: < 70%

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheidstofdroogoverschilderbaargrondig droog
na x uur1–210–1248
Bij lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid en hoge laagdiktes duurt het drogen langer.

Reinigen gereedschap

Na gebruik met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Enkel voor professioneel gebruik

Conform EU-richtlijn


Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5- chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bij accidentele indigestie raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Enkel lege verpakkingen ter recyclage afgeven. Vloeibare materiaalresten bij een verzamelpunt voor oude verven en lakken afgeven, ingedroogde materiaalresten als bouw- en afbraakafval of als huisvuil verwijderen.  

EU-grenswaarde VOS

dit product (cat. A/d): 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 110 g/l VOS.

Giscode

BSW30

Productcode

M-LW01

Inhoudstoffen

Polyacrylaathars, polyurethaan/-acrylaathars, titaandioxide, silicaten, water, glycol, glycolether, esteralcohol, additieven, bewaarmiddelen 

Dit product bevat methylisothiazolinon, benzisothiazolinon. Advies voor mensen die allergisch zijn aan iothiazolinon: hotline 0180 / 530 89 28 (0,14 €/min. via vaste telefoon vanuit Duitsland, max. 0,42 €/min. via gsm)

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Een strak en tijdloos interieur

De verscheidenheid van wit

Durf en klasse

Caparol in de bioscoop