caparol_pim_import/caparol_be/products/image/197230/057505_CAPACRYL_Aqua_PU_Mat_NAST_WE1.png

Capacryl Aqua PU Mat NAST

Hoogwaardige polyurethaan-acrylaatlak voor binnen.
Nu ook in NAST-kwaliteit (NevelArme SpuitTechnologie).

Toepassing

Met water te verdunnen polyurethaan-acrylaatlak voor toepassing binnen op gegrond houtwerk en voorbehandelde metalen en hard-PVC ondergronden. Ontwikkeld om nevelarm te verspuiten met een speciale Caparol-nozzle met de volgende spuitapparatuur:

Wagner XVLP FinishControl 3500/5000
Titan Focus 700

Let op:
Matte oppervlakken zijn gevoelig voor krassen en glimmende plekken. Op ondergronden die zwaar worden belast en veel door handen worden aangeraakt de Capacryl Aqua PU Satin/Gloss toepassen.

Eigenschappen

 • blokvast, kleeft niet
 • extreem bestand tegen vergeling
 • geschikt voor kinderspeelgoed
 • met water te verdunnen
 • extreem mat
 • nevelarm te verspuiten
 • reukarm
 • dampdoorlatend
 • bestand tegen de gebruikelijke huishoudelijke reinigingsmiddelen

Materiaalbasis

Polyurethaan-acrylaatdispersie

Verpakking

 • 2,5 liter 

Kleur

 • Wit
 • Met ColorExpress in kleuren uit de 3D-kleurwaaier en vele andere kleuren op kleur te maken. Capacryl Aqua PU Mat kan, zoals gebruikelijk bij matte verven, en in het bijzonder bij donkere en intensieve kleuren een tempera-effect (licht afgeven van kleur) ontstaan.

Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag (bijv. Capacryl aqua UniPrimer) aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem.

Glansgraad

 • Mat ca. 7 Gu/85°

  conform DIN 13300/ISO 2813:2014

Opslag

Koel en goed gesloten bewaren.
In originele gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar.

Technische eigenschappen

Soortelijke massa: ca. 1,2 g/cm³

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Gegrond hout, voorbehandeld metaal en hard-pvc.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Gegronde vlakken schuren en reinigen.

Verwerkingsmethode

Gegevens voor het verwerken met spuitapparatuur:

 Spuitkop/FrontendInstelling hoeveelheid materiaalInstelling hoeveelheid luchtVerdunning
Wagner XVLP FinishControl 
3500 / 5000
Caparol NAST8 – 102/3 resp. 7 – 8 onverdund
Titan Focus 700Caparol NAST8 – 102/3 resp. 7 – 8 onverdund

 
Voor meer informatie raadpleet het spuitinformatieblad


Let op:

Capacryl Aqua PU Mat NAST is speciaal ontwikkeld om het te verspuiten met genoemde
spuitapparatuur met de daarbij behorende Caparol NAST-spuitkop. Uitsluitend de combinatie
materiaal-spuitapparatuur maakt nevelarm spuiten mogelijk.

Spuitapplicatie:
Bij de spuitinstelling "vlakstraal" in banen met een overlapping van minimaal 50 % en een spuitafstand ten opzichte van het oppervlak van 15 cm het materiaal in langzame beweging nat in nat op de ondergrond spuiten.

Niet in een kruislaag spuiten!
Indien noodzakelijk een tweede spuitlaag aanbrengen met dezelfde spuitmethode en na voldoende drogen van de eerste laag.

Opbouw van het systeem

OndergrondToepas-sing 1)Voorbehandeling
ondergrond
GrondlaagTussenlaag 3)Afwerklaag 4)
Hout binnenreinigen/schurenCapaWood Aqua Isolation 2)indien noodzakelijk
Capacryl Aqua PU Mat NAST
1 - 2 xl
Capacryl
Aqua PU mat NAST 
IJzer, staalbinnenontroesten/reinigenCapalac Aqua MultiPrimer
ZinkbinnenBFS Nr. 5Capacryl Aqua UniPrimer
Aluminium/ koperbinnenBFS Nr. 6Capacryl Aqua UniPrimer
Hard-PVCbinnenBFS Nr. 22Capacryl Aqua UniPrimer
Goed hechtende verflagenbinnenreinigen/schurenCapacryl Aqua UniPrimer

1) Voor definitie van toepassingsgebieden raadpleeg het Technische Informatieblad nr. 606.
2) Bij hout met in water oplosbare inhoudstoffen altijd eerst CapaWood Aqua Isolation toepassen, zonodig in 2 lagen.

3) Indien een tussenlaag noodzakelijk is moet de kleur gelijk zijn aan de afwerklaag. Bij slecht dekkende kleuren zoals rood, geel en oranje wordt door ColorExpress automatisch een kleur geadviseerd voor de tussenlaag. Deze kleur kan afwijken van de eindkleur.

4) Bij slecht dekkende kleuren (bijv. geel, rrod, oranje kan een extra verflaag noodzakelijk zijn.


Let op: Bij poedercoating, Coil-Coating en andere kritische ondergronden vooraf de hechting testen door middel van een proef op het object.

Verbruik

Ca. 120–160 ml/m2.
De verbruikswaarden zijn richtgetallen en kunnen door verschillen in de ondergrond afwijken.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur:
Minimaal 8 °C; Gunstig bereik: 10 tot 25°C)
Relatieve luchtvochtigheid: < 70%

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid

stofdroog

overschilderbaar

doorgedroogd

aantal uren

1–2 uur

8 - 10 uur

48 uur

Lagere temperaturen, een hogere luchtvochtigheid en grote laagdikten verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Na gebruik met water reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Conform EU-richtlijn.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5- chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken

In geval van accidentele indigestie, consulteer een arts of bel het antigifcentrum +32(0)70 24 52 45.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/d) is max. 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 110 g/l VOS.

Giscode

BSW30

Productcode

M-LW01

Inhoudstoffen

Polyacrylaathars, polyurethaan/-acrylaathars, titaanwit, silicaten, water, glycol, glycolether,
additieven en conserveermiddel (methyl-/benzisothiazolinon).

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Caparol in de bioscoop