caparol_pim_import/caparol_be/products/image/198335/057941_CAPACRYL_Aqua_PU_Satin_EXC_FR.png

Capacryl Aqua PU Satin

Hoogwaardige, kras- en stootvaste polyurethaan-acrylaateindlak voor binnen.

Toepassing

Eenvoudig te verwerken en sneldrogende polyurethaan-acrylaatlak op waterbasis voor kras- en stootvaste laklagen, binnen.
Capacryl Aqua PU Satin en PU Gloss vloeien goed en dekken uitstekend.
Geschikt als afwerking op maatvast houtwerk, PVC en roestwerend behandeld staal, na de juiste voorbereiding.

Eigenschappen

 • blokvast
 • reukarm
 • eenvoudig te verwerken
 • zeer goed kras- en stootvast
 • waterdampdoorlatend
 • bestand tegen huishoudelijke reinigingsmiddelen
 • natte slijtage conform DIN EN 13300: klasse 1 (is schrobvast conform DIN 53778)
 • geschikt voor kinderspeelgoed conform DIN EN 71-3
 • bestand tegen desinfecteermiddelen

Materiaalbasis

Polyurethaan-acrylaatdispersie

Verpakking

9,6 l ,2,4 l, 0,96 l en 0,47 l

Kleur

 • wit

Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem naar kleuren uit de 3D- en vele andere kleurenwaaiers.
Bij Capacryl Aqua PU-Satin kan het bij donkere kleuren en licht poederen ontstaan. In voorkomende gevallen binnen een extra laag Capadur Parkett- und SiegelLack aanbrengen.

Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem.


Kleurvast conform BFS  Nr. 26:
Bindmiddel: klasse A
Pigment:     groep 1 tot 3 (afhankelijk van de kleur)

Glansgraad

 • Capacryl Aqua PU-Gloss:
  Glanzend: 73 GU/60°
 • Capacryl Aqua PU-Satin:
  Zijdemat: 22 GU/60°

  conform DIN 13300/ISO 2813:2014

Opslag

Koel en goed gesloten bewaren.
In originele gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,3 g/cm³

Vastestofgehalte

ca. 50% in gewicht -ca. 38% in volume

Drogelaagdikte

ca. 35 µm bij 100 µm nattelaagdikte.

Product-nr.

052

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++--
(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Gegrond hout, voorbehandeld metaal en hard-pvc.

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. Het vochtpercentage van maatvast houtwerk mag niet meer dan 13% bedragen.

Voorbereiding van de ondergrond

Hout:
Het oppervlak in de richting van de houtnerf schuren, scherpe kanten afronden, harsuitbloedingen en harswellen verwijderen.

Nieuw hout goed reinigen. Bij oud hout de verweerde lagen tot op het gezonde hout verwijderen. Een grondlaag aanbrengen met Capacryl Aqua PU-Primer of Capacryl Aqua UniPrimer. Vette tropische houtsoorten met nitroverdunner ontvetten. Een grondlaag aanbrengen met CapaWood Aqua Isolation.

IJzer, staal:
IJzerhoudende metalen goed reinigen, indien nodig ontroesten SA 2½ (stralen) of ST 3 (mechanisch schuren).

Zink, Hard-PVC:

Reinigen met een ammonia-alkalisch reinigingsmiddel en opschuren (korrelgrootte 180 of fijner).

Aluminium, koper:
Met nitroverdunner of fosforzuur reinigen, schuren en met schoon water nawassen.

Verflagen:
Het oppervlak goed reinigen. Laklagen grondig opschuren (korrelgrootte 180 of fijner). Niet goed hechtende verflagen volledig verwijderen.

Verwerkingsmethode

Aanwijzingen bij spuiten:

Ø nozzlespuitdruk    luchtdrukverdunnen
Airless0,008–0,011 inch      200 barmax. 5 %
Airmix/Aircoat   0,011–0,013 inch120 bar2,5 barmax. 5 %
lagedruk1,8–2,2 mmca. 0,5 bar   max. 15 %
Hogedruk2,0–2,5 mm2–3 barmax. 15 %

Verwerking:
Capacryl Aqua PU Gloss/Satin aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur.
Voor gebruik goed doorroeren en zonodig de tussenlaag met max. 5–15 % water verdunnen.
Gebruik voor een fraai eindresultaat het juiste gereedschap.

Opbouw van het systeem

OndergrondToepassingVoorbehandeling ondergrondImpregnerenGrondlaagTussenlaagAfwerklaag
Houtbinnenreinigen - schurenCapalac Aqua MultiPrimerCapacryl Aqua
- MultiPrimer
- PU-Gloss/PU-Satin2)
Capacryl Aqua
PU-Gloss/PU-Satin3)
IJzer, staalbinnenontroesten-reinigenCapalac Aqua MultiPrimer
ZinkbinnenReinigen met
ammoniaalkalisch
reinigingsmiddel
en schuren
Capacryl Aqua UniPrimer
Aluminium/koperbinnenReinigen met nitroverdunner en nawassen met water.Capacryl Aqua UniPrimer
Hard-PVCbinnenReinigen met ammonia-alkalisch reinigingsmiddel en schurenCapacryl Aqua UniPrimer
Goed hechtende verflagenbinnenreinigen - schurenSchade aan de verflaag, afhankelijk van de ondergrond, vooraf herstellen.Capacryl Aqua UniPrimer
  Op maatvast houtwerk zijn twee tussenlagen noodzakelijk.
 1. Bij hout met in water oplosbare inhoudstoffen altijd eerst CapaWood Aqua Isolation toepassen, zonodig in 2 lagen.
 2. De tussenlaag moet in kleur gelijk zijn aan de afwerklaag. Bij slecht dekkende kleuren zoals rood, geel en oranje wordt door ColorExpress automatisch een grondkleur aangegeven om een goede dekking zeker te stellen. Deze kleur kan van de gekozen eindkleur afwijken.
 3. Bij slecht dekkende kleuren (bijv. geel en rood) kunnen extra verflagen noodzakelijk om voldoende dekking te verkrijgen.

  Let op: Bij poedercoating, Coil-Coating en andere kritische ondergronden vooraf de hechting testen door middel van een proef op het object.

Verbruik

Ca. 100 - 120 ml/m2 per laag.
De verbruikswaarden zijn richtgetallen en kunnen door verschillen in de ondergrond afwijken.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur:
Minimaal 8 °C
Ideale temperatuurzone 10°C tot 25°C.
Relatieve luchtvochtigheid 70%.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheidstofdroogoverschilderbaardoorgedroogd
na uren1–210–1248
Lagere temperaturen, een hogere luchtvochtigheid en grote laagdikten verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Na gebruik met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Conform EU-richtlijn

 
S voor dit type product (cat. A/i): 140 g/l (2010). Het VOS gehalte van dit product is max. 120 g/l. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5- chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken

Zie veiligheidsfiche.
Bij accidentele indigestie consulteer het Antigifcentrum 070/245 245.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/d) is max. 130 g/l (2010). Dit product bevat < 110 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat: polyurethaan/-acrylaathars, titaanwit, kleurpigmenten, minerale vulstoffen, water, glycol, glycolether, additieven, conserveermiddel (methyl-/benzisothiazolinon).

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Met volle vertrouwen

De verscheidenheid van wit

Volledig en veelzijdig

Citroen garage krijgt opfrisbeurt

Renovatie van 210 kamers in Antwerps…

Frisse look &amp; feel voor boetiek Bobo