caparol_pim_import/caparol_be/products/image/198234/057889_CAPACRYL_Aqua_PU_Satin_NAST_WE1.png

Capacryl Aqua PU Satin NAST

Hoogwaardige, kras- en stootvaste polyurethaan-acrylaatlak voor toepassing binnen. In NAST-kwaliteit (NevelArme SpuitTechnologie).

Toepassing

Voor hoogwaardig lakwerk op gegrond maatvast houtwerk, metaal en hard-kunststof. binnen toepassing. Ontwikkeld om nevelarm te verspuiten met een speciale Caparol-nozzle met de volgende spuitapparatuur:

Wagner XVLP FinishControl 3500/5000
Titan Focus 700 

Let op:
Bij het toepassen op verwarmingselementen, het witpigment kan mogelijk gaan vergelen. In voorkomende gevallen Capacryl Heizkörperlack toepassen.

Eigenschappen

 • blokvast, kleeft niet
 • bestand tegen desinfecteermiddelen
 • met water te verdunnen
 • reukarm
 • nevelarm te verspuiten
 • goed kras- en stootvast
 • diffusie-open
 • bestand tegen de gebruikelijke huishoudelijke reinigingsmiddelen
 • natte slijtage conform DIN EN 13300: Klasse 1 (is schrobvast conform DIN 53778)
 • geschikt voor toepassing op kinderspeelgoed conform DIN EN 71-3

Materiaalbasis

Polyurethaan-acrylaatdispersie

Verpakking

 • 2,4 Liter

Kleur

Basis Wit, Basis Transparant

Capacryl Aqua PU Satin NAST kan volgens het ColorExpress-systeem op kleur gebracht worden.Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem.

Kleurvast conform BFS Nr. 26:
Bindemiddel: klasse A
Pigment:       groep 1

Glansgraad

Zijdemat

conform DIN 13300/ISO 2813:2014

Opslag

Koel en goed gesloten bewaren.
In originele gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,3 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++--
(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Gegrond hout, voorbehandeld metaal en hard-pvc.

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. Het vochtpercentage van maatvast houtwerk mag niet meer dan 13% bedragen.

Voorbereiding van de ondergrond


De gegronde vlakken schuren en reinigen.

Verwerkingsmethode

Capacryl Aqua PU Satin NAST is uitsluitend met de speciaal daarvoor ontwikkelde spuitapparatuur nevelarm te verspuiten.
Verweking met de kwast of roller is NIET mogelijk.
Let op:

Capacryl Aqua PU Satin NAST is speciaal ontwikkeld om het te verspuiten met genoemde spuitapparatuur met de daarbij behorende Caparol NAST-spuitkop. Uitsluitend de combinatie materiaal-spuitapparatuur maakt nevelarm spuiten mogelijk.

Spuitapplicatie: 
Bij de spuitinstelling "vlakstraal" in banen met een overlapping van minimaal 50 % en een spuitafstand ten opzichte van het oppervlak van 15 cm het materiaal in langzame beweging nat in nat op de ondergrond spuiten.

Niet in een kruislaag spuiten! 
Indien noodzakelijk een tweede spuitlaag aanbrengen met dezelfde spuitmethode en na voldoende drogen van de eerste laag.

Richtlijinen voor het verspuiten:

Spuitkop/FrontendInstelling hoeveelheid materiaalInstelling hoeveelheid luchtVerdunning
Wagner XVLP FinishControl 
3500 / 5000
Caparol NAST8 – 102/3 resp. 7 – 8onverdund
Titan Focus 700Caparol NAST8 – 102/3 resp. 7 – 8onverdund

  
Voor meer informatie zie het betrokken spuitinformatieblad.


Minimum temperatuur van het product voor verwerking: 15°C.

Opbouw van het systeem

OndergrondToepassingOndergrond-
voorbehandeling
ImpregnerenGrondlaagTussenlaagAfwerklaag
Houtbinnenreinigen/schurenCapaWood Aqua Isolation1)Capacryl Aqua PU Primer
of
Capacryl Aqua PU Satin
of
Capacryl Aqua
PU Satin NAST
Capacryl Aqua 
PU Satin 2)
of
Capacryl Aqua PU Satin NAST
IJzer, staalbinnenontroesten/reinigenCapalac Aqua MultiPrimer
ZinkbinnenBFS Nr. 5Capacryl Aqua Uniprimer of 
Capacryl UniPrimer NAST
Aluminium, koperbinnenBFS Nr. 6Capacryl Aqua Uniprimer of Capacryl UniPrimer NAST
Hard-PVCbinnenBFS Nr. 22Capacryl Aqua Uniprimer of Capacryl UniPrimer NAST
Goed hechtende verflagenbinnenreinigen/schurenSchade aan de verflaag, afhankelijk van de ondergrond, vooraf herstellenCapacryl Aqua Uniprimer of Capacryl UniPrimer NAST

1)   Bij hout met in water oplosbare inhoudstoffen altijd eerst Capacryl Holz-IsoGrund toepassen, zonodig in 2 lagen.

2   Bij slecht dekkende kleuren (bijv. geel en rood) kunnen extra verflagen noodzakelijk om voldoende dekking te verkrijgen.

Let op: Bij poedercoating, Coil-Coating en andere kritische ondergronden vooraf de hechting testen door middel van een proef op het object.

Verbruik

6 - 8 m2/l
De verbruikswaarden zijn richtgetallen en kunnen door verschillen in de ondergrond afwijken.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur:
Minimaal 8 °C (gunstig bereik: 10 tot 25°C)
relatieve luchtvochtigheid: 70%

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheidstofdroogoverschilderbaar
over te spuiten
doorgedroogd
aantal uren1–210–1248

Lagere temperaturen, een hogere luchtvochtigheid en grote laagdikten verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Na gebruiken met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Raadpleeg zonodig het veiligheidsinformatieblad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgend lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/d) is max. 130 g/l (2010). Dit product bevat < 130 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polyurethaan/polyacrylaathars, polyacrylaathars, titaanwit, silicaten, water, glycol, glycolethetr, additieven en conserveermiddel.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be