caparol_pim_import/caparol_be/products/image/210325/061100_Spray-TEC_Satin_NL2018_NL.png

Capacryl Spray-TEC Satin

Hoogwaardige, kras- en stootvaste polyurethaan-acrylaatlak voor binnen en buiten.
Speciaal ontwikkeld voor applicatie met airmix-spuitapparatuur.

Toepassing

Voor hoogwaardige tussen- en afwerklagen op gegrond maatvast houtwerk met een vochtpercentage <15%, roestwerend behandeld metaal en voorbehandeld kunststof. Capacryl Spray-TEC is een eenvoudig te verspuiten en sneldrogende polyurethaan-acrylaatlak en geeft kras- en stootvaste laklagen.
Zowel binnen als buiten toe te passen.

Eigenschappen

 • met water te verdunnen
 • reukarm
 • zeer goed kras- en stootvast
 • bestand tegen huishoudelijke reinigingsmiddelen
 • nattelaagdikte tot 300 µm mogelijk
 • blokvast
 • ongevoelig voor handvetten en vuil (ADS)
 • goed vullend vermogen
 • dekt zeer goed
 • zeer rationeel te verspuiten

Materiaalbasis

Polyurethaan-acrylaatdispersie.

Verpakking

5 liter

Kleur

Wit, kleur en zilver (ca. RAL 9006).
 
Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem naar kleuren uit de 3D- en vele andere kleurenwaaiers.
Bij Capacryl Spray-TEC kan bij donkere kleuren een licht poederen ontstaan. In voorkomende gevallen bij toepassing binnen een extra laag Capadur Parkett- und SiegelLack aanbrengen.

Glansgraad

 • Satin, 32-34 G.U.

  conform DIN 13300/ISO 2813:2014

Opslag

Koel, vorstvrij en goed gesloten bewaren.
In originele, gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,24 g/cm2

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. 
Het vochtpercentage in loofhout mag niet meer dan 12% en in naaldhout niet meer dan 15% bedragen.

Voorbereiding van de ondergrond

Het oppervlak in de richting van de houtnerf schuren, scherpe kanten afronden, hars
uitbloedingen en harswellen verwijderen. Onbehandeld hout eventueel impregneren.
 
Hout, ongeschilderd
Nieuw hout goed reinigen. Bij oud hout de verweerde lagen tot op het gezonde hout verwijderen. Een grondlaag aanbrengen met Capacryl Spray-TEC-Primer.
Vette tropische houtsoorten met nitroverdunner ontvetten. Een grondlaag aanbrengen met Capacryl Holz-IsoGrund.
 
Hout, geschilderd
Het oppervlak goed reinigen. Laklagen grondig opschuren (korrelgrootte 180 of fijner).
Niet goed hechtende verflagen volledig verwijderen.
Verweerd hout tot op het gezonde hout afschuren.

Zink, hard-PVC
Reinigen en opschuren (korrelgrootte 180 of fijner).
Een grondlaag aanbrengen met Capacryl Aqua UniPrimer.
 
Aluminium, koper
Met nitroverdunner of fosforzuur reinigen, schuren en met schoon water nawassen.
Een voorstrijklaag aanbrengen met Capacryl Aqua UniPrimer.
 
Metaal
IJzerhoudende metalen goed reinigen, indien nodig ontroesten SA 2½ (stralen) of ST 3 (mechanisch schuren).
Voorstrijken met 2 lagen Capalac Aqua MultiPrimer.

Materiaalbereiding

Material vor der Verarbeitung gut aufrühren. Idealerweise unverdünnt spritzen, sonst mit maximal 5 % Wasser verdünnen.

Verwerkingsmethode

Aanwijzingen bij spuitapplicatie:

Ø NozzleDrukVerdunnen
De kleur zilver is uitsluitend te spuiten met airless0,009-0,011 70-100 bar onverdund
Nespri-TEC
Tempspray 40 °C
 0,007-0,011 50-70 bar onverdund
Nespri-TEC 40 °C
met lucht
 0,009-0,011 40-60 bar
luchtdruk 2,0 bar
 onverdund
Airless 0,007–0,011 180–220 bar onverdund
Airless Fine Finish 0,010 ca. 90 bar onverdund
Airmix/Aircoat 0,011 40 bar
luchtdruk 1,0-1,5 bar
 onverdund
Graco Finish Pro 395 AAM 41 60 bar
luchtdruk 2,0 bar
 onverdund

Let op: bij verdunnen van het materiaal verminderd de nattelaagdikte en dekkracht.

Verdunnen

Indien noodzakelijk met maximaal 5 % met water verdunnen.

Opbouw van het systeem

OndergrondToepassingVoorbehandeling
ondergrond
GrondlaagTussenlaagAfwerklaag
Houtbinnen/buitenreinigen/schurenCapacryl Spray-TEC Primerindien noodzakelijk,
Capacryl Spray-TEC Primer
Capacryl
Spray-TEC
IJzer, staalbinnenontroesten/reinigenCapalac Aqua Multiprimer
Verzinkt staalbinnen/buitenreinigen/schurenCapacryl Aqua Uniprimer
Aluminium
(niet geëloxeerd)
binnen/buitenreinigen/schurenCapacryl Aqua Uniprimer
Hard-PVCbinnen/buitenreinigen/schurenCapacryl Aqua Uniprimer
Goed hechtende verflagen1)binnen/buitenreinigen/schurenCapacryl Aqua Uniprimer1)
1) Schade aan de verflaag, afhankelijk van de ondergrnd, herstellen.
Let op: Bij poedercoating,Coilcoating en andere kritische ondergronden vooraf de hechting testen door middel van een proef op het object.
Bij slecht dekkende kleuren (bijv. geel, rood, oranje) kunnen extra verflagen noodzakelijk om voldoende dekking te verkrijgen.
Op maatvast houtwerk zijn twee tussenlagen noodzakelijk.
Bij in water oplosbare inhoudstoffen altijd eerst de Capacryl Holz-IsoGrund toepassen, zonodig in 2 lagen.

Verbruik

Ca. 4,5 m2/l per laag bij een natte laagdikte van 200 µm.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Gunstige zone: 10 tot 25°C
relatieve luchtvochtigheid: < 70%

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid
stofdroog

overschilderbaar
Droogtijd1)ca. 60 minuten bij 200 µm nattelaagdikte2)ca. 6 uur

1)  Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.
2) Bij een hogere nattelaagdikte wordt de droogtijd langer.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
Bij het schuren moet stoffilter P2 worden gebruikt.
Tijdens spuit- en schuurapplicatie een geschikt ademhalingsmiddel dragen.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/d) is max. 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 25 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat: polyurethaan-acrylaathars, titaanwit, vulstoffen, water, glycol, alcoholester, additieven, conserveermiddel.

Bevat: 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on Kan een
allergische reactie veroorzaken.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be