caparol_pim_import/caparol_be/products/image/187256/056430_CAPALAC_AllGrund_CH.png

Capalac AllGrund

Sneldrogende en uitzonderlijk goed hechtende, aromaatvrije hechtprimer op solventbasis, op oude laklagen - hout- pvc - non-ferro en ferro, met roestwerende eigenschappen voor grondlagen op ijzer, staal. Voor binnen en buiten.

Toepassing

Goed hechtende, sneldrogende, aromaatvrije hechtprimer met roestwerende eigenschappen voor grondlagen op ijzer, staal. Ook op aluminium, zink, hard-PVC en houten ondergronden.

Eigenschappen

  • uitstekende hechting
  • sneldrogend
  • universeel over te schilderen
  • goed bestand tegen weersinvloeden
  • roestwerende eigenschappen op ijzer en staal
  • aromaatvrij

Materiaalbasis

Speciale kunstharscombinatie met actief corrosiewerende pigmenten. Vrij van aromaten.

Verpakking

BW:
0,475, 0,96, 2,375 en 9,5 l
BT:
0,425, 0,85 en 2,125 l
RAL 9005:
0,75 en 2,5 l

Kleur

Wit.

RAL 9005 in 2,5l

Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem naar kleuren uit de 3D- en vele andere kleurenwaaiers.

Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem.

Glansgraad

Zijdemat

Opslag

Koel en goed gesloten bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,27–1,33 g/cm3, afhankelijk van de kleur.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
 
IJzer, staal, aluminium, zink, hard-PVC, hout en houtachtige materialen en goed hechtende verflagen; buiten.
Niet geschikt op geëloxeerd aluminium.
Het vochtpercentage van maatvast houtwerk mag max. 13% en bij niet maatvast houtwerk 15% bedragen.

Let op!
Op zink en verzinkte oppervlakken moet na de ondergrondvoorbehandeling altijd minimaal twee lagen Capalac Allgrund worden aangebracht. Alleen dan is zeker dat de daarop volgende alkydharsverf niet door zinkoxide onthecht. Als alternatieve grondlaag kan de Capalac 2K-EP-Haftgrund of de Disbon 481 EP-Uniprimer worden toegepast. Ook is het verfsysteem op basis van acrylaat mogelijk. De grondlaag is dan Capacryl Aqua UniPrimer en de afwerklaag Capacryl Aqua PU-Gloss of Satin. Moet op zink een zogenaamd Duplexsysteem worden toegepast conform EN ISO 12944 dan de Capalac Compact toepassen.  

Hout, onbehandeld:

Een houten oppervlak in de richting van de houtnerf schuren, scherpe kanten afronden, harsuitbloedingen en harswellen verwijderen. Bij oud hout de verweerde lagen tot op het gezonde hout verwijderen. Vette, tropische houtsoorten met nitroverdunner ontvetten. Onbehandeld hout impregneren met een houtverduurzamingsmiddel.

IJzer, staal:
Ontroesten door stralen (SA 2½) of machinaal (ST 3) en binnen de 2 uur behandelen met Capalac Allgrund, indien nodig 2 maal behandelen met Capalac Allgrund

Hard-PVC en zink:
Reinigen met een speciaal reiniger en opschuren (korrelgrootte 180 of fijner).

Aluminium:
Met nitroverdunner of fosforzuur reinigen en schuren.

Koper:
Met Gescha Multistar in een mengverhouding van 1 : 5 in combinatie met schuurvlies voorbehandelen.

Verflagen:
Van goed hechtende verflagen het oppervlak goed reinigen en grondig schuren (korrelgrootte 180 of fijner). Slecht hechtende verflagen geheel verwijderen.

Verwerkingsmethode

Aanwijzingen voor spuitapplicatie:
Ø NozzleDrukVerdunnen
Hogedruk1,5–1,8 mm3–4 barca. 10 Vol. %
lagedruk1,5 mm0,2–0,5 barca. 10 Vol. %
Airless0,011–0,013 inch150 barniet verdunnen

Verwerking:

Capalac AllGrund aanbrengen met kwast, roller of geschikte spuitapparatuur.
Zonodig op verwerkingsconsistentie brengen met Capalac AF-verdünner.

Opbouw van het systeem

OndergrondToepassingVoorbehandeling
ondergrond
ImpregnerenGrondlaagTussenlaag (optioneel)Afwerklaag
HoutbuitenBFS Nr. 18Capalac AllGrundCapalac AllGrund
TriMaXX Gloss/Satin
TriSystem Gloss/Satin
TriMaXX Gloss/Satin
of
TriSystem Gloss/Satin
IJzer, staalbuitenontroesten/reinigen2 x Capalac AllGrundCapalac AllGrund
TriMaXX Gloss/Satin
TriSystem Gloss/Satin
Verzinkt staalbuitenBFS Nr. 5

2 x Capalac AllGrund
of 1x Capalac 2K-EP-Haftgrund
of 1x Disbon 481 EP-Uniprimer

Capalac AllGrund
TriMaXX Gloss/Satin
TriSystem Gloss/Satin
Aluminium

Koper

buitenBFS Nr. 6
Gescha Multistar 1:5 met schuurvlies
Capalac AllGrundCapalac AllGrund
TriMaXX Gloss/Satin
TriSystem Gloss/Satin
Hard-PVCbuitenBFS Nr. 22Capalac AllGrundCapalac AllGrund
TriMaXX Gloss/Satin
TriSystem Gloss/Satin
Goed hechtende verflagen1)buitenreinigen/schuren1)Capalac AllGrund1)Capalac AllGrund
TriMaXX Gloss/Satin
TriSystem Gloss/Satin
1) Schade aan de verflaag, afhankelijk van de ondergrond, vooraf herstellen.
Let op: Bij poedercoating, Coil-Coating en andere kritische ondergronden vooraf de hechting testen door middel van een proef op het object.

Verbruik

Verbruik ml/m2/per laagStrijkenRollenSpuiten
HogedrukAirlessLagedruk
staand90–10080–90120130120
liggend110110170170160
De verbruiken zijn afhankelijk van de aard van ondergrond en de werkwijze.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Het beste resultaat wordt verkregen bij verwerking tussen 10 en 25 °C.
De minimum verwerkingstemperatuur is 5 °C, de relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen.

Droogtijd

Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid stofdrooghandvastoverschilderbaar
na uren0,753–6ca. 3 (wit & lichte kleur)
ca. 6 (donkere kleur)
bij lagere temperaturen, hogere luchtvochtigheid en grote laagdikte is de droogtijd langer.
De standaardkleur wit en lichte kleuren uit basis wit zijn na 3 uur en donkere kleuren uit basis transparant na ca. 6 uur met alkydharslakken overschilderbaar. Voor het overschilderen van een met water te verdunnen lak minimaal 48 uur droogtijd aanhouden.

Reinigen gereedschap

Na gebruik met terpentine schoonmaken.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik

 
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Damp/ spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Achter slot bewaren. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Bevat: nafta (aardolie), met waterstof behandelde zware; gehydrogeneerde nafta met laag kookpunkt. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen

Raadpleeg zonodig het veiligheidsinformatieblad

Bij accidentele indigestie consulteer een arts of het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/i) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat < 410 g/l VOS.

Giscode

BSL40

Inhoudstoffen

Bevat: 2-butanonoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Niets is goed genoeg

Een berekend risico

Caparol in de bioscoop

Verbazend

Caparol in de bioscoop

Beschermde pastorij van Rijmenam kreeg…

Abdijkerk opnieuw een pronkstuk

Gents Instituut der Wetenschappen…