caparol_pim_import/caparol_be/products/image/197232/057507_CAPACRYL_Aqua_UniPrimer_NL.png

Capacryl Aqua UniPrimer

Universele Primervoor toepassing buiten en binnen.

Toepassing

Als hechtbrug op oude verf- en laklagen, hout, aluminium, koper, hard PVC, Non ferro en zinken oppervlakken en riskante soorten ondergrond, alvorens deze af te lakken met Capalac of Capacryl producten. Op zink geen alkydharslak toepassen.

Eigenschappen

 • met water te verdunnen
 • reukarm, niet milieubelastend
 • super hechtend
 • droogt snel
 • dampdoorlatend
 • goed schuurbaar
 • geschikt voor kinderspeelgoed conform DIN EN 71-3

Materiaalbasis

Acrylaatdispersie

Verpakking

 • Standaard: zwart ca. RAL 9005
  1 en 2½ liter
 • Wit
  1, 2½ en 10 liter
 • Basis wit
   0,96, 2,4 en 9,6 liter
 • Basis Transparant
  960 ml en 2,4 liter

 

 

Kleur

Wit, zwart ca. RAL 9005.

Capacryl Aqua UniPrimer kan volgens het ColorExpress-systeem op kleur gebracht worden.

Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem.

Glansgraad

Mat, ca. 15 G.U.

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.
Onaangebroken verpakkingen 12 maanden houdbaar.

Technische eigenschappen

Voor specifieke eigenschappen is de COT-kwaliteitsomschrijving 06.06 beschikbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm3

Vastestofgehalte

ca. 63%

Drogelaagdikte

ca. 35-40 µm

Viscositeit

2,68 Pa.s

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Hout, oude verf- en laklagen, zink, aluminium, hard-PVC en vele andere soorten ondergrond.
Niet geschikt op geëloxeerd aluminium.
Bij maatvast houtwerk mag het vochtgehalte 13% en bij niet maatvast houtwerk 15% zijn.

Voorbereiding van de ondergrond

Hout:
Hout goed reinigen, harsuitbloedingen en harswellen verwijderen. Vette tropische houtsoorten reinigen met nitroverdunning. Het oppervlak in de richting van de houtnerf schuren en scherpe kanten afronden.
Verweerde houtlagen tot op het gezonde hout afschuren.

Zink, hard-PVC:
Reinigen met ammonia-alkalisch reinigingsmiddel en schuren (korrelgrootte 180 of fijner).

Aluminium (niet geëloxeerd), koper:

Met een geschikt reinigingsmiddel reinigen, schuren en met schoon water nawassen.

Oude verflagen:

Goed hechtende verflagen reinigen en schuren. Slecht hechtende verflagen geheel verwijderen.

Verwerkingsmethode

Aanwijzing bij spuiten:

Ø nozzledrukverdunnen
Airless0,008–0,011 inch180–200 barmax. 5 %

Verwerking:
De Capacryl Aqua UniPrimer aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur.
Voor gebruik goed doorroeren en indien gewenst met maximaal 5% water verdunnen.

Opbouw van het systeem

OndergrondToepassingVoorbehandeling ondergrondImpregnerenGrondlaag           Tussenlaag                Afwerklaag        
Niet maatvast houtwerkbuitenreinigen-schurenCapacryl Aqua UniPrimer of
CapaWood Aqua Isolation1)
CapaWood IntactCapaWood Intact3)
Houtbinnenreinigen-schurenCapacryl Aqua UniPrimer of
CapaWood Aqua Isolation1)
Capacryl Aqua
PU-Gloss/PU-Satin
Capacryl Aqua
- PU-Gloss
- PU-Satin3)
Maatvast houtwerkbuitenreinigen-schurenCapacryl Aqua UniPrimer of
CapaWood Aqua Isolation1)
Capacryl Aqua
PU-Gloss/PU-Satin
Zinkbinnen/buitenReinigen met ammonia-alkalisch reinigingsmiddel en schurenCapacryl Aqua UniPrimerzonodig
Capacryl Aqua
- PU-Gloss
- PU-Satin
Aluminium(niet geëloxeerd) en koperbinnen/buitenReinigen met nitroverdunner en nawassen met water.Capacryl Aqua UniPrimer
Hard-PVCbinnen/buitenReinigen met ammonia-alkalisch reinigingsmiddel en schurenCapacryl Aqua UniPrimer
Goed hechtende verflagen1)binnen/buitenreinigen-schuren2)Capacryl Aqua UniPrimer2)
Op maatvast houtwerk zijn twee tussenlagen noodzakelijk.
1)Bij hout met in water oplosbare inhoudstoffen altijd eerst CapaWood Aqua Isolation toepassen, zonodig in 2 lagen.
2)Schade aan de verflaag, afhankelijk van de ondergrond, vooraf herstellen.
3)Bij slecht dekkende kleuren (bijv. geel en rood) kunnen extra verflagen noodzakelijk om voldoende dekking te verkrijgen.
Let op: Bij poedercoating, Coil-Coating en andere kritische ondergronden vooraf de hechting testen door middel van een proef op het object.

Verbruik

Ca. 100-130 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond.
De verbruikswaarden zijn richtgetallen en kunnen door verschillen in de ondergrond afwijken. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur:
Minimaal 8 °C. Gunstige zone : 10°C - 25°C.
Relatieve luchtvochtigheid < 70%

Droogtijd

Bij 20 °C en 65%
relatieve luchtvochtigheid

stofdrooghandvastoverschilderbaar met acrylaatlakoverschilderbaar met alkydharslak
na urenca. 1–2ca. 10–12ca. 12–16ca. 48

Lagere temperaturen, een hogere luchtvochtigheid en grote laagdikten verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Na gebruik met water.

Certificaat

COT, kwaliteitsomschrijving 06.06, watergedragen grondverf voor hout buiten en binnen.
Rapportnummer LAB10-0829-RAP

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Coform EU-richtlijn
 
Bij het inwinnen van medisch advies, de ver pakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactie massa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie ver - oorzaken.


Bij accidentele indigestie contacteer een arts of het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/i) is max. 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 90 g/l VOS.

Productcode

M-LW01

Inhoudstoffen

Bevat polyacrylaathars, titaanwit, kleurpigmenten, silicaat, calciumcarbonaat, water, glycolen, glycolether, testbenzine, additieven en conserveermiddel.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Met volle vertrouwen

Een strak en tijdloos interieur

De verscheidenheid van wit

Durf en klasse

Mooi en milieubewust

Renovatie van 210 kamers in Antwerps…

Frisse look &amp; feel voor boetiek Bobo