caparol_pim_import/caparol_be/products/image/197233/057508_CAPACRYL_Spray-TEC_Primer_NL.png

Capacryl Spray-TEC (Primer)

Speciale grondverf voor verwerking met Airmix spuitapparatuur op basis van een met water te verdunnen polyurethaan-acrylaat.

Toepassing

Goed vullende grondverf op oude verf- en laklagen en maatvast houtwerk. Zowel binnen als buiten toe te passen. Capacryl Spray-TEC Primer is een spuitgrondverf onder Capacryl Spray-TEC Satin.

Eigenschappen

 • met water te verdunnen
 • vrijwel zonder nevel te verspuiten
 • dekt zeer goed
 • droogt snel
 • goed te schuren
 • goed vullend
 • reukarm

Materiaalbasis

Polyurethaan-acrylaatdispersie.

Verpakking

 • BW 
  4,8 liter

Kleur

Wit.

Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem naar kleuren uit vele kleurenwaaiers.

Glansgraad

 • Mat

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.
Ca. 12 maanden houdbaar. Aangebroken verpakkingen goed gesloten bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,45 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

+

+

+

+

+

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Voorbehandeld en maatvast houtwerk, metaal, hard-PVC en goed hechtende verflagen. Het vochtpercentage bij maatvast houtwerk mag niet meer zijn dan 13%.

Voorbereiding van de ondergrond

Kitvoegen
Kitvoegen NIET overschilderen. Indien kitvoegen toch geschilderd moeten worden de Capacryl Aqua Uniprimer toepassen.
 
Hout, onbehandeld:
Een houten oppervlak in de richting van de houtnerf schuren, scherpe kanten afronden, harsuitbloedingen en harswellen verwijderen.
Bij oud hout de verweerde lagen tot op het gezonde hout verwijderen.
Vette, tropische houtsoorten met nitroverdunner ontvetten. Een grondlaag aanbrengen met Capacryl Holz-IsoGrund. Onbehandeld hout eventueel impregneren.
 
IJzer, staal:
Ontroesten door stralen (SA 2½) of machinaal (ST 3) en direct 2 keer behandelen met Capalac Aqua MultiPrimer.
 
Zink, hard-PVC:
Reinigen en opschuren (korrelgrootte 180 of fijner). Een grondlaag aanbrengen met
Capacryl Aqua UniPrimer.
 
Aluminium, koper:
Met nitroverdunner of fosforzuur reinigen, schuren en met schoon water nawassen.
Een hechtlaag aanbrengen met Capacryl Aqua UniPrimer.
 
Hout, geschilderd:
Het oppervlak goed reinigen en grondig schuren (korrelgrootte 180 of fijner). Niet goed hechtende verflagen volledig verwijderen.

Verwerkingsmethode

Aanwijzingen bij spuitapplicatie:
Ø NozzleSpuitdrukLuchtdrukVerdunnen
Airless0,011–0,015 inch200 barmax. 5 %
Airmix/Aircoat0,011–0,015 inch120 bar2,5 barmax. 5 %
Finecoat1,8–2,2 mmca. 0,5 bar5–15 %
Hogedruk2,0–2,5 mm2–3 bar5–15 %

Apparatuur direct na gebruik reinigen met water.

Opbouw van het systeem

OndergrondToepassingVoorbehandeling
ondergrond
ImpregnerenGrondlaagTussenlaagAfwerklaag
Houtbinnenreinigen/schurenCapacryl Holz-IsoGrund 1)Capacryl
Spray-TEC Primer 2)
Capacryl Spray-TEC 
- Satin 3)
Maatvast houtwerkbuitenBFS Nr. 18Capacryl Holzschutz-GrundCapacryl Holz-IsoGrund 1)
IJzer, staalbinnenontroesten/reinigenCapalac Aqua Multiprimer
buitenontroesten/reinigen2 x TriMaXX SpeedPrimer
Zinkbinnen/buitenBFS Nr. 5Capacryl Aqua UniPrimer
Aluminium/Koperbinnen/buitenBFS Nr. 6Capacryl Aqua UniPrimer
Hart-PVCbinnen/buitenBFS Nr. 22Capacryl Aqua UniPrimer
Goed hechtende verflagenbinnen/buitenreinigen/schurenGebreken aan de ondergrond herstellen
Op maatvast houtwerk zijn twee tussenlagen noodzakelijk.
 1. 1) Bij hout met in water oplosbare inhoudstoffen altijd eerst Capacryl Holz-IsoGrund toepassen, zonodig in 2 lagen.
  2) Schade aan de verflaag, afhankelijk van de ondergrond, vooraf herstellen.
  3) Bij slecht dekkende kleuren (bijv. geel en rood) kunnen extra verflagen noodzakelijk zijn om voldoende dekking te verkrijgen.

  Let op: Bij poedercoating, Coil-Coating en andere kritische ondergronden vooraf de hechting testen door middel van een proef op het object.

Verbruik

Vanaf ca. 6,5 m2/l per laag op een gladde ondergrond.
Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheidstofdroogoverschilderbaardoorgedroogd
na uren1–210–1248
Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Na gebruik met water.

Attentie

Bij toepassing op was- en siliconenlagen en op speciale lakken en emaille wordt moeilijk hechting verkregen. Op speciale kunststoffen en aluminium kan geen hechting verkregen worden. Vooraf een hechtproef nemen.
 
Capacryl Spray-TEC Primer moet altijd goed uitgehard zijn voor de laklaag wordt aangebracht. Bij niet uitgeharde Capacryl Spray-TEC Primer (regen, mist) kunnen na het afspuiten met Capacryl Spray-TEC Satin, in het bijzonder bij donkere kleuren, waterdampblazen optreden.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Enkel voor professioneel gebruik
Conform EU-richtlijn


Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-methylisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

in geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigif-centrum 070/245 245

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/d) is max. 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 130 g/l VOS.

Productcode

M-LW01

Inhoudstoffen

Bevat polyurethaan, polyacrylaat, titaandwit, silicaat, calciumcarbonaat, water, glycol, esteralcohol, additieven en conserveermiddel.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be