caparol_pim_import/caparol_be/products/image/210322/061097_CapaWood_IntactPrimer_3liter_2018_NL.png

CapaWood Intact Primer

Extreem vullende en diep indringende
met water te verdunnen grondverf

Toepassing

CapaWood Intact Primer is een vullende en diep indringende met water te verdunnen grondverf voor het gronden van onbehandelde houten oppervlakken buiten zoals gevelbetimmeringen, rabatdelen, houten woningen en schuren, borstweringen, etc. Op onbehandeld hout volstaat een tweelagig systeem bestaande uit een grondlaag CapaWood Intact Primer en een afwerklaag CapaWood Intact.

Eigenschappen

  • dringt diep in het hout in
  • extreem vullend
  • met water te verdunnen
  • reukarm
  • waterwerend
  • waterdampdoorlatend
  • eenvoudig te verwerken, spat niet

Materiaalbasis

Hybride grondverf op basis van alkydemulsie en acrylaat

Verpakking

    • 1 en 3 liter

Kleur

Wit (basis 1)
Kleur (uit basis 1 en 3)

Kleuren volgens het ColorExpress-systeem in kleuren uit de 3D- en vele andere
kleurenwaaiers.

Glansgraad

Zijdemat

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren. Verpakking goed gesloten houden.

Soortelijke massa

ca. 1,2 g/cm³

Vastestofgehalte

ca. 55 vol.%

Drogelaagdikte

ca. 110 µm per laag bij een verbruik van 200 ml/m2

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Vrijwel alle houten geveloppervlakken buiten

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog, vast en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen.

Het vochtpercentage in het houtwerk mag niet meer dan 18% bedragen. De harsgangen en
verweerd hout verwijderen tot op het gezonde hout.

Materiaalbereiding

Het materiaal is klaar voor gebruik.

Verwerkingsmethode

CapaWood Intact Primer voor gebruik goed doorroeren. Aanbrengen met stevige platte kwast of roller.

Opbouw van het verfsysteem

Op onbehandeld hout volstaat veelal een tweelagig systeem bestaande uit één grondlaag CapaWood Intact Primer en één afwerklaag CapaWood Intact. 

Onbehandelde houten oppervlakken die veel te verduren hebben zoals kopshout, plekken met spijkers, naden, e.d. voorbehandelen met CapaWood Intact Primer.
Hout met in water verkleurende inhoudstoffen 1 tot 2 maal voorbehandelen met Capalac Aqua Multiprimer.

Verbruik

ca. 165 - 200 ml/m2 per laag op een glad oppervlak,
ca. 200 - 250 ml/m2 per laag op ruw of bezaagd hout.

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 23 °C en 50 % RLVstofdroogoverschilderbaar
Na x uren612

Lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/e) is max. 130 g/l (2010). Dit product bevat minder dan 25 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat: 4,5-dichloor-2-octyl-2H-isothiazool-3-on, 2-octyl-2H-isothiazool-3-on, 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1). Kan allergische reactie veroorzaken.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be