Capalac Aqua Alkyd LackSpachtel

In water geëmulgeerde alkydhars-lakplamuur voor buiten en binnen. De ideale aanvulling voor Capalac Aqua PU-Alkyd Gloss en Satin.
caparol_pim_import/caparol_be/products/image/21792/020351_AlkydLackspachtel_Tuben.png

Toepassing

Alkydhars-fijnplamuur voor het gedeeltelijk en volledig gladden van te lakken oppervlakken, buiten en binnen.

Eigenschappen

 • vlotte en gemakkelijke verwerking
 • uitstekende vulkracht
 • geringe krimp
 • snelle droging
 • zeer goed te slijpen
 • tot 1000 µm natte laagdikte per laag
 • te lakken met waterverdunbare lakken en oplosmiddelhoudende alkydharslakken
 • geringe geuroverlast
 • in water geëmulgeerd en arm aan schadelijke stoffen
 • droogt niet uit danzij de tubeverpakking
 • uitloogbaar en daardoor geschikt voor historische bouwdelen

Materiaalbasis

in water geëmulgeerde alkydhars-lakplamuur

Verpakking

350 g, 1200 g kunststoftube

Kleur

Wit

Opslag

Koel, vorstvrij

De originele verpakking is minstens 1 jaar opslagstabiel.

Soortelijke massa

ca. 1,8 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

+

+

+

+

+

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Gegrondeerd hout en metaal, draagkrachtige oude verflagen en gegrondeerde, niet alkalische, voldoende stevige pleistervlakken.

Buiten, op hout, enkel poriënvullend plamuren of kleine fouten repareren. Buiten zijn vlakke plamuurwerken op houten bouwdelen volgens het BFS-blad N° 18 niet toegelaten.

Op metalen vlakken buiten enkel kleine fouten repareren.

Op pleistervlakken enkel binnen toepassen.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet zuiver, droog en draagkrachtig zijn. Houten, metalen en pleistervlakken gronderen. Draagkrachtige oude verflagen mat slijpen.

OndergrondGrondering
Ruw hout
– binnen
– buiten
Capacryl PU-Primer
Capacryl HolzisoGrund
Draagkrachtige oude laklagenCapacryl Aqua UniPrimer
IJzer, staalCapalac AllGrund
PleistervlakkenCapaTex Fix

Verwerkingsmethode

Verwerking:
Vlakken of fouten met een roestvrij stalen mes een of meermaals in een natte laagdikte tot maximum 1000 µm per laag plamuren. Na droging eventueel slijpen. Een tussenlaag aanbrengen.

Verbruik

ca. 900 g/m2 bij een nattelaagdikte van 500 µm.

Deze verbruikswaarde is een richtwaarde, die naargelang de ondergrond aanzienlijk kan afwijken.

Juiste verbruikswaarden bepalen aan de hand van een proefvlak.

Verwerkingsomstandigheden

Temperatuur van materiaal, omgeving en ondergrond:
Minstens 5 °C maximaal 30 °C

Droogtijd

Bij 20°C en 60% relatieve luchtvochtigheid na 1 – 3 uur naargelang de laagdikte te slijpen. Na 3 – 5 uur met met water verdunbare lakken en na 8 – 10 uur met oplosmiddelhoudende alkydharslakken resp. voorlakken te overlakken.

Let op! (stand conform laatste uitgave)

Conform EU richtlijn

Enkel voor professioneel gebruik

Buiten het bereik van kinderen bewaren. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk met water spoelen. Niet in de riolering, de wateren of in de grond laten komen.

In geval van accidentele indigestie consulteer het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Product/verpakking afvoeren volgens de locale wetgeving.

EU-grenswaarde VOS

Het product valt niet onder de VOC wetgeving.

Productcode

M-DF02

Inhoudstoffen

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-butanonoxim, 2-Methyl-2H-isothiazol-3- on Kan een allergische reactie veroorzaken.

Technische informatie

Veiligheidsblad