Caparol Reibeputz

Sierpleisters voor decoratieve afwerkingen binnen.

Toepassing

Voor een duurzame binnenafwerkingen. Met de plekspaan aan te brengen. Caparol-Reibeputz is eenvoudig aan te brengen en te structureren.

Eigenschappen

 • met water te verdunnen
 • milieuvriendelijk en reukarm
 • oplosmiddel- en weekmakervrij
 • wasvast
 • robuust, stoot- en slagvast
 • brandgedrag volgens DIN EN 13501-1: A2-s1,d0
 • bevat geen conserveermiddelen
 • sierpleister volgens DIN 18558 - POrg.2

Materiaalbasis

Kunststofdispersie

Te leveren soorten

 • Caparol-Reibeputz R15 voor binnen:
  Korrelgrootte: ca. 1,5 mm
 • Caparol-Reibeputz R20 voor binnen:
  Korrelgrootte: ca. 2 mm
 • Caparol-Reibeputz R30 voor binnen:
  Korrelgrootte: ca. 3 mm

Verpakking

25 kg

Kleur

Wit
Op kleur te brengen met max. 2% CaparolColor Vollton- en Abtönfarbe of met AVA - AmphiColor Vollton- en Abtönfarbe. Voor het aankleuren niet met water verdunnen. Bij zelf op kleur aangemaakt materiaal de totaal benodigde hoeveelheid onderling te mengen, dit om kleurverschillen te vermijden. Bij kleinere vlakken verdient het aanbeveling de Reibeputz in wit uit te voeren en in de gewenste kleur te overschilderen. 

Met het ColorExpress-systeem op kleur te brengen in lichte kleuren tot een lichtreflectie van 70.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, maar vorstvrij opslaan.

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

(sd-Waarde): < 0,14 m (hoog), V1

Wateropname

(w-Waarde): ≤ 0,5 - > 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (middel),W2

Aanvullende producten

Putzgrund 610

Attentie

CE-Markering volgens EN 15824.

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen (drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze,
zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.

Gips- en spuitpleisters (drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 13279)
Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen
afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix. Op sterk verdichte, gladde platen een
voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Gipsplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties
voorstrijken met CapaTex Fix. Voorstrijken met CapaSil Primer. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Cellenbeton
Een grondlaag aanbrengen met Capaplex, 1 : 3 verdund met water. Uitvlakken met Caparol-Akkordspachtel.

Minerale pleisterlagen (drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze,
zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.

Gips- en spuitpleisters (drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 13279)
Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen
afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix. Op sterk verdichte, gladde platen een
voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Gipsplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties
voorstrijken met CapaTex Fix. Voorstrijken met CapaSil Primer. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Cellenbeton
Voorstrijken met CapaTex Fix. De ondergrond egaliseren met Akkordspachtel.

Houtvezelplaten
Platen grondig schuren, stofvrij maken en een grondlaag aanbrengen met Filtergrund Grob.

Goed hechtende verflagen
Matte, matig zuigende oppervlakken na reinigen direct behandelen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen.

Niet goed hechtende verflagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunsthars-sierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex
Fix. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak
stofvrij maken. Voorstrijken met CapaTex Fix.

Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met CapaTex Fix.


Behang

Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met CapaTex Fix.

Oppervlakken met schimmel

Vraag advies van de technisch adviseur van DAW Coatings Nederland.

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet

Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toege voegd.
Voorstrijken met Filtergrund Grob. 

Kleine beschadigingen

Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Akkordspachtel,
volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Opbouw van het verfsysteem

Grond- en/of tussenlaag
Putzgrund 610, aangekleurd in de kleur van de eindlaag met CaparolColor Vollton- und Abtönfarben of AmphiColor Vollton- und Abtön­farben.

Sierpleisterlaag
Caparol-Reibeputz, verdund met max. 2 % water op korreldikte aanbrengen met een roestvrijstalen plekspaan en direct daarna met een kunststofspaan structureren.
Gereedschap met water reinigen.

Verbruik

 • Caparol-Reibeputz R15 voor binnen:
  ca. 1,8–2,1 kg/m2
 • Caparol-Reibeputz R20 voor binnen:
  ca. 2,3–2,7 kg/m2
 • Caparol-Reibeputz R30 voor binnen:
  ca. 3,6–4,0 kg/m2
 • Putzgrund 610:
  ca. 250–350 g/m2 op een gladde ondergrond

  Het verbruik is afhankelijk van de gekozen structuur. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proefvlak op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 24 uur stofdroog.
Uitgehard en volledig te belasten na ca. 2 - 3 dagen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap met water reinigen.

Attentie

Door het gebruik van kwarts zijn kleine kleurverschillen mogelijk. Er steeds op letten dat dezelfde charge verwerkt op één en hetzelfde oppervlak of de verschillende charges onderling mengen. Om aanzetten te vermijden nat-in-nat zonder pauze doorwerken.

Bij gebruik van oplosmiddelhoudende producten binnen zoals Caparol-Tiefgrund TB, ARBO-wetgeving in acht nemen. Zorg voor voldoende ventilatie.
Op gipshoudende ondergronden kan door langdurige vochtindringing blazen of aanweken ontstaan. In voorkomende gevallen voor een snellere droging zorgdragen. Bij toepassing van Reibeputz in combinatie met Putzgrund 610 wordt het risico van loslatende van dunne gipslagen verminderd.

Certificaat

 • Caparol Reibeputz testrapport over brandgedrag

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU richtlijn
Uitsluitende bedoeld voor professioneel gebruik

Buiten bereik van kinderen opslaan.
Niet eten, drinken en roken tijdens gebruik.
Bij aanraking met de ogen en de huid onmiddellijk overvloedig afspoelen met water en deskundig medisch advies inwinnen.
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
Niet in het riool of het milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen.


In geval van accidentele indigestie raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

Productcode

M-DF01

Inhoudstoffen

Bevat polyacrylaathars, alkaliwaterglas, titaanwit, calciumcarbonaat, silicaten, water, additieven.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be