caparol_pim_import/caparol_be/products/image/119495/042387_Capatect_AmphiSilan-Fassadenputz_K10_25KG_ES_BE_DE.png

Capatect AmphiSilan Fassadenputz K10

Sierpleister op basis van siliconenhars voor buiten; conform EN 15824. Klaar voor gebruik.

Toepassing

Klaar voor gebruik, korrel 1 mm. Als gladde sierpleister voor :
Isolatiesysteem Capatect Basic Pro,
Isolatiesysteem Capatect Carbon,
Capatect-VHF,
Beton, oude minerale pleisters (na het bepleisteren),
Onderpleisters van de mortelgroepen PII + PIII volgens DIN V 18550,
Matte dispersieverven, goed hechtend,
Draagkrachtige silicaatlagen.

Niet geschikt op ondergronden met zoutuitbloedingen, kunststof en hout.
Niet voor binnen.

Eigenschappen

  • Moeilijk ontvlambaar B1 – DIN EN 13501
  • Hoge dampdoorlaatbaarheid
  • Weersbestendig, waterafstotend volgens DIN EN 12086
  • Soepele verwerking
  • Milieuvriendelijk, reukarm
  • Bindmiddel op basis van synthetische dispersie, volgens DIN 18558
  • Wateroplosbaar
  • Alcalibestendig, en dus verzeept niet

Verpakking

25 kg

Kleur

Wit en BT.

Het product kan aangekleurd worden via ColorExpress.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.
Beschermen tegen directe zonnestralen.

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 : max. 0,6 m

DIN EN ISO 7783-2

Wateropnamecoëfficiënt

w < 0,2 kg/(m2 - h0,5) volgens DIN EN 1062

Consistentie

pasteus

Product-nr.

ProductnummerStructuurKorrel(mm)
Capatect-AmphiSilan Fassadenputz K10Gladde pleisterstructuur1,0

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet vlak, zuiver, droog, draagkrachtige en vrij zijn van deeltjes die de aanhechting kunnen verminderen.
Cf. VOB, Partie C, DIN 18363, Alinéa 3.
De ondergrond moet helemaal vlak zijn, daar de fijne korrelstructuur van de pleister absoluut geen oneffenheden in de ondergrond kan egaliseren. Niet draagkrachtige lak-, dispersiverflagen of kunstharssierpleister en minerale verflagen geheel verwijderen.
Goed hechtend verflagen droog of nat reinigen.
Met Schimmel-, mos- en algenaangroei bedekte oppervlakken behandelen met een mos- en algendodend preparaat, volgens de wettelijke voorschriften. Naspeoeln met water en goed laten drogen.
Door industriegassen en roet sterk vervuilde oppervlakken reinigen door hogedruk waterstralen waaraan een reinigingsmiddel is toegevoegd, volgens wettelijk voorschrift.
Aanpalende oppervlakken beschermen.

Opbouw van het verfsysteem

De grond- en tussenlaag moeten droog zijn alvorens de eindlaag te zetten.  

Basic Pro, Carbon en Capatect-VHF  

Nieuwe minerale wapeningsmassas :
Grondlaag met Putzgrund 610.

Nieuwe cementvrije wapeningsmassa :
Geen grondlaag nodig.
Bij een langere wachttijd (bv. winterperiode), een grondlaag met Putzgrund 610 op verweerde onderpleisters.

Onbehandeld beton 

Vaste, draagkrachtige oppervlakken : 
Grondlaag met Putzgrund 610

Grof, poreuze, liecht zanderige, zuigende oppervlakken :
Grondlaag met OptiGrund E.L.F.
Tussenlaag met Putzgrund 610

Zanderig oppervlak : 
Grondlaag met Dupa-grund,
Tussenlaag met Putzgrund 610

Onderpleisters van de mortelgroepen PII en PIII

Nieuwe pleisters: 
2-4 weken onbehandeld laten
Grondlaag met Putzgrund 610

Grof poreus, licht zanderig, zuigend oppervlak : 
Grondlaag met OptiGrund E.L.F.
Tussenlaag met Putzgrund 610

Sterk zuigend zanderig oppervlak : 
Grondlaag met Dupa-grund,
Tussenlaag met Putzgrund 610

Matte dispersieverven, goed hechtend

Matig zuigende verflagen : 
Grondlaag met Putzgrund 610

Verontreinigde, poederende verflagen :
Reinigen door hogedruk waterstralen, de plaatselijke wettelijke bepalingen inachtnemen.
Grondlaag met Dupa-grund, verdund met 20 % brandalcohol
Tussenlaag met Putzgrund 610 

Goed hechtende silicaatlagen

Goed hechtende lagen :
Droog of nat reinigen
Grondlaag met Putzgrund 610 

Betonnen pleisterwerk met scheuren : 
Een laag Cap-elast

Verbruik

2 kg/m2

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens de verwerking en de droging mag de temperatuur van de omgeving en de ondergrond niet onder +5 °C en boven +30°C.
Niet gebruiken bij directe zonnestralen, harde wind, mist of een hoge luchtvochtigheid. 

Droogtijd

Bij 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 65%, is de pleister oppervlaktedroog na 24 uur.
Volledig droog, bestendig en overschilderbaar na 2-3 dagen.

De pleister droogt fysisch, dit betekent door verdamping van vocht en door filmvorming van de dispersie. In koele perioden en bij een hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer.

Reinigen gereedschap

Met water onmiddellijk na gebruik.

Materiaalbereiding

De totale inhoude van de emmer met een langzaamdraaiend roerwerk grondig doorroeren. Indien nodig met maximaal 2 % water op de juiste dikte brengen.
De pleister met een roestvrijstalen plekspaan op korreldikte aanbrengen. Direct daarna met een knuststof plekspaan of PU-bord in een gelijkmatig draaiende beweging egaliseren. De keuze van het gereedschap bepaalt het eindresultaat. Structureren steeds door dezelfde persoon met hetzelfde gereedschap.

Attentie

Capatect-AmphiSilan Fassadenputz K10 biedt normale bescherming tegen algen en mossen. Voor een betere bescherming, gebruik een dubbele laag ThermoSan.
Capatect-AmphiSilan Fassadenputz K10 mag niet gebruikt worden op horizontale vlakken waar water op blijft staan.
Om het indringen van regen tijdens het drogen te vermijden, het oppervlak afdekken met baches indien nodig.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU richtlijn

Enkel voor professioneel gebruik

H 412 Schadelijk voor in het water levende organismen; met langdurige gevolgen

Buiten het bereik van kinderen bewaren.
In geval van contact met de ogen, goed en overvloedig spoelen met water en een deskundige raadplegen. In geval van contact met de huid, goed spoelen met zeepwater.
Niet in de riool, oppervlaktewater en/of bodem laten komen..
In geval van inslikke, onmiddellijk een arts raadplegen, daar de darmflora ontregeld kan zijn. De projectienevel niet inademen.

In geval van accidentele indigestie consulteer het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Product en verpakking conform de locale wetgeving.

Veiligheidsvoorschriften

Zie veiligheidsfiche.

Productcode

M-DF02 F

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Zorg en bescherming, met producten van…