caparol_pim_import/caparol_be/products/image/18177/020212_SAP-757248_25_KG_Capatect-Buntstein-Sockelputz_691.png

Capatect Buntstein-Sockelputz 691

Meerkleurensierpleister, klaar voor gebruik, op basis van zuiver acrylaat met kleurrijke natuursteenkorrels.

Toepassing

Gebruiksklare meerkleurensierpleister voor buiten en binnen conform DIN EN 15824.

Toe te passen op basement (sokkel) als eindlaag van organische en minerale ondergronden buiten bijv. in de diverse  Capatect gevelisolatie-systemen, op beton en mineraal pleisterwerk.
Binnen op gipskartonplaten of onderpleisters van de mortelgroep PIV.

Eigenschappen

  • oplosmiddel- en weekmakervrij
  • waterdampdoorlaatbaar
  • zeer goed te reinigen en resistent
  • mechanisch zeer belastbaar
  • gemakkelijke verwerking wat betreft optrekken en glad maken door een optimale combinatie van bindmiddel en natuursteenkorrel

Verpakking

25 kg emmer

Kleur

01 Carbon, 02 Metall, 03 Aluminium, 04 Asphalt, 05 Nebel, 06 Kiesel, 07 lava, 08 Schiefer 09 Strand

Op vraag, bij minimum afname van 100 kg, speciale kleuren leverbaar af fabriek.

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.
Tegen direct zonlicht beschermen.
Houdbaarheid in origineel gesloten verpakking min. 12 maanden

Maximale korrelgrootte

2,0 mm

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

op Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190: µd < 0,6 m

Diffusie-equivalente luchtlaag op Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190

≤ 0,3 m en klasse V2 (middel)
conform DIN EN ISO 7783

Schudgewicht (droog)

ca. 1,7 kg/dm3

Hechttreksterkte

≥ 0,3 N/mm2 conform DIN EN 15824

Brandweerstand

A2-s1, d0 conform DIN EN 13501-1

Wateropnamecoëfficiënt

w ≤ 0,5 kg/(m²h1/2) en klasse W2 (middel) conform DIN EN 1062-3

Product-nr.

691

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, glad, schoon, droog, vast en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Oude pleisterlagen is verstevigend of isolerend voorstrijken noodzakelijk.
Nieuwe pleisterlagen 2 tot 4 weken onbehandeld laten.
Bij toepassing op basements met Capatect thermische gevelisolatie moet de wapeningslaag volledig afgebonden en droog zijn.

Verwerkingsmethode

Voorstrijken

De ondergrond voorstrijken met Putz­grund 610 in onderstaande kleur. De Putzgrund 610 op kleur maken met Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe (AVA) volgens onderstaande tabel, met ColorExpress of (zie tabel), of af fabriek.

Kleur
Capatect Buntstein-
Sockelputz 691
Kleur
Putzgrund 610 
als grondlaag
(volgens Caparol 3D-System plus)
         01 Carbon                    Ferro 25 
         02 Metall                    Ferro 25
         03 Aluminium                    Granit 40
         04 Asphalt                    Venato 25 
         05 Nebel                    Granit 45
         06 Kiesel                    Granit 55
         07 Lava                    Cameo 40
         08 Schiefer                    Venato 45
         09 Strand                    Jade 20


De inhoud met een langzaam draaiende mixer grondig oproeren. Om de consistentie te verbeteren kan met een klein beetje water - max. 1% water - verdund worden.

De sierpleister met een roestvrijstalen plekspaan op 1,5-voudige korreldikte  op de volledig gedroogde voorstrijklaag aanbrengen en gladmaken. De sierpleister gelijkmatig en zonder aanzetten aanbrengen. Het is aan te bevelen de sierpleister na een weinig aandrogen met een schone spaan nogmaals glad te strijken.

Samenhangende vlakken zonder onderbreking behandelen.

Door het gebruik van natuursteenkorrels zijn kleine kleurafwijkingen mogelijk. Daarom op doorgaande oppervlakken alleen materiaal van hetzelfde chargenummer gebruiken of materiaal van verschillende nummers met elkaar mengen.

Eventueel aangebracht plakband voor aandrogen van de sierpleister verwijderen.

Verbruik

Ca. 4,5 - 5,0 kg/m2

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan 5 °C en hoger dan 30 °C zijn.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst.

Droogtijd

De ondergrond tijdens de droogfase tegen regen beschermen, eventueel door steiger afdekken met zeildoek.
Bij 20° C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de sierpleister na 24 u oppervlakkig droog en belastbaar en na 1 week volledig droog.

De sierpleister droogt fysisch, dit betekent door verdamping van vocht en door filmvorming van de dispersie. In koele jaargetijden en bij een hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Gereedmaken van het materiaal

De totale inhoud van de emmer met een langzaamdraaiend roerwerk grondig doorroeren. Indien nodig op de juiste dikte brengen met maximaal 2% water.

Attentie

Capatect Buntstein-Sockelputz is niet geschikt  op horizontale vlakken waarop water blijft staan.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voo professioneel gebruik

Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. BIJ CONTACT MET DE OGEN OF DE HUID, onmiddellijk zorgvuldig met water afspoelen. Voorkom lozing in het milieu.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antifcentrum 070/245 245

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking volgens de lokale wetgeving afvoeren.

Productcode

M-DF02

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be