Capatect Sylitol Fassadenputz

Silicaatgebonden sierpleister voor buiten. Klaar voor gebruik.
caparol_pim_import/caparol_be/products/image/21404/020318_SAP-795246_Sylitol-Fassadenputz_K15_25_KG.png

Toepassing

Sierpleister als afwerking op:
Capatect-WDV-Systeem B
Capatect-VHF-Systeem
Capatect Basic Line
Cementpleister en draagkrachtige, minerale lagen

Niet geschikt op ondergronden met zoutuitbloeiingen, lakverf, kunststof en hout.

Eigenschappen

 • A2-s1, d0 conform DIN EN 13501-1 (niet brandbaar)
 • klaar voor gebruik
 • waterdampdoorlatend
 • waterafstotend en weerbestendig conform DIN 4108
 • milieuvriendelijk en reukarm
 • bindmiddel op basis van kaliwaterglas
 • alkaliresistent
 • met water te verdunnen
 • vergeelt niet
 • niet thermoplastisch
 • bijzonder wit
 • spanningsvrij

Verpakking

25 kg emmer

Kleur

Wit.

Fabrieksmatig op kleur te brengen naar kleuren uit de CaparolColor- of 3D-kleurenwaaier.
Kan volgens het ColorExpress-systeem op kleur gebracht worden.

Andere kleuren, met een lichtreflectiewaarde > 20 op aanvraag.
Indien er uit designoverwegingen kleuren met een lichtreflectiewaarde < 20 moeten zijn, moet overschilderd worden met Sylitol Finish 130 in die kleur.
Kleine hoeveelheden kunnen op kleur gebracht worden met Sylitol-mengkleuren. Niet meer dan 2-3 % toevoegen daar de sierpleister te dun wordt.

Sylitol sierpleister in kleur kan wolkerig opdrogen. In voorkomende gevallen een egaliserende verflaag aanbrengen met Sylitol-Finish 130.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.
Tegen direct zonlicht beschermen. Container bij langdurige pauze (winterperiode) geheel legen.

Diffusie-equivalente luchtlaag op Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190

max. 0,24 m DIN EN ISO 7783-2

Wateropnamecoëfficiënt

w < 0,15 kg/(m2 · h0,5) conform DIN EN 1062-3

Consistentie

pasteus

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, glad, vast, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Lak-, dispersieverlagen of kunstharssierpleister en minerale verflagen geheel verwijderen.
Goed hechtende minerale verflagen droog of nat reinigen.
Met schimmel-, mos- en algenaangroei bedekte oppervlakken behandelen met een mos- en algendodend preparaat, volgens wettelijke voorschrift. Naspoelen met water en goed laten drogen.

Door industriegassen en roet sterk vervuilde oppervlakken reinigen door hogedruk waterstralen waaraan een reinigingsmiddel is toegevoegd, volgens wettelijk voorschrift. Kleine reparaties moeten na voldoende droging worden gefluateerd. Bij grote reparaties het gehele oppervlak fluateren.

Verwerkingsmethode

Sierpleister met een roestvrijstalen plekspaan of geschikte spuitapparatuur op korreldikte aanbrengen. Direct daarna met een kunststoffen plekspaan of PU-bord de Kratzputz in een gelijkmatig draaiende beweging - en de Reibeputz naar keuze horizontaal, vertikaal of rond - structureren.
De keuze van het gereedschap bepaalt het eindresultaat.

Bij spuiten is de keuze van de nozzle afhankelijk van de korrelgrootte. De druk moet ca. 3-4 bar zijn. Bij spuiten moet er speciaal op worden gelet dat het materiaal gelijkmatig wordt aangebracht.
Structureren steeds door dezelfde man en met hetzelfde gereedschap om op naast elkaar gelegen oppervlakken structuurverschillen te voorkomen.
Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken.

Bij dreigende regen zonodig het werk met zeilen afdekken.
Door het gebruik van natuursteenkorrels zijn kleine kleurafwijkingen mogelijk. Daarom op naast elkaar gelegen oppervlakken alleen materiaal van hetzelfde chargenummer gebruiken of materiaal van verschillende nummers met elkaar mengen.

Opbouw van het verfsysteem

De grond- of tussenlaag moet voldoende droog zijn om verder te kunnen werken.

Capatect-WDVS en -VHF:
Nieuwe, minerale wapeningspleister
Voorstrijken is niet noodzakelijk.
Bij een lange wachttijd (winterperiode) verweerde onderpleister voorstrijken met
Putzgrund 610.

Nieuwe cementvrije wapeningspleister
Voorstrijken met Putzgrund 610.

Mineraal pleisterwerk:
Nieuw pleisterwerk
2 tot 4 weken onbehandeld laten, daarna voorstrijken met Sylitol-Minera.

Grof poreus, licht zanderig en zuigend oppervlak
Voorstrijken met Capatect-Konzentrat 111, 2:1 verdund met water.
Een tussenlaag aanbrengen met Sylitol-Minera.

Silicaatverflagen:
Goed hechtende verflagen
Droog of nat reinigen en voorstrijken met Sylitol-Minera.

Niet goed hechtende, minerale verflagen
Verwijderen en daarna voorstrijken met Capatect-Konzentrat 111, 2:1 verdund met water. Een tussenlaag aanbrengen met Sylitol-Minera.

Verbruik

ProductStructuurKorrel
(mm)
ca. verbruik
(kg/m2)
Sylitol-Fassadenputz R20Reibeputz2,02,5
Sylitol-Fassadenputz R30Reibeputz3,03,7
Sylitol-Fassadenputz K15Kratzputz1,52,4
Sylitol-Fassadenputz K20Kratzputz2,03,0
Sylitol-Fassadenputz K30Kratzputz3,03,7
De getallen genoemd bij ‘Verbruik’ zijn gemiddelde hoeveelheden. Verwerkingsverliezen zijn hierin niet meegenomen. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan 8 °C en hoger dan 30 °C zijn.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de sierpleister na 2 weken overschilderbaar.

Door voor te strijken met CapaGrund Universal wordt het risico op uitbloeiïngen verminderd waardoor er na 7 dagen al kan worden geschilderd.
De siepleister droogt door een chemische reactie en fysisch, dit betekent door verkiezeling met de ondergrond en verdamping van het aanmaakwater.
In koele jaargetijden en bij een hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water.

Gereedmaken van het materiaal

De totale inhoud van een emmer met een langzaamdraaiend roerwerk grondig doorroeren. Indien nodig met Sylitol-Konzentrat op de juiste dikte brengen. Maximaal 2 % toevoegen. Geen mixer van aluminium gebruiken.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Conform EU-richtlijn


Buiten bereik van kinderen houden. Bij inslikken direct arts raadplegen en de verpakking of het etiket
tonen, om darmstoring te voorkomen. Laat resten niet in riool of oppervlaktewater terechtkomen.
Verfproducten op basis van Kaliwaterglas reageren sterk alkalisch. Derhalve huid en ogen
beschermen tegen spuitnevel.
Materiaalresten op lak, glas, keramiek, metaal, natuursteen direct wegwassen.
Tijdens verwerking en droogfase voor goede ventilatie zorgen. Tijdens applicatie van het product niet
eten, drinken of roken. Bij aanraking met de ogen of huid direct met overvloedig water spoelen.
Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Veiligheidsvoorschriften

Raadpleeg ook de technische informatie van:

 • Putzgrund 610
 • 190 CT-Klebe- und Spachtelmasse
 • Sylitol-Minera
 • Sylitol-Konzentrat 111

Giscode


BSW40
M-SK01 F (oud)

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be