caparol_pim_import/caparol_be/products/image/223526/062792_Capapor_Rahmenprofil_C_BE.png

Capapor Fensterbank-Gurtprofile 121

Profielen en elementen uit licht constructiemateriaal voor een stijlvolle gevel- en binnenafwerking.

Toepassing

Gevelprofielen voor een stijlvol geveluit-zicht in de nieuwbouw om een speciaal ac-cent te creëren en om de architectuur be-wust te ondersteunen, bij oude huizen om een-onige levenloze wanden meer tot hun recht te laten komen en als reconstructie van bestaande stijlprofielen bij renovering.
Voor de reconstructie van stijlelementen op historische gevels die gerenoveerd moeten worden.
Voor binnenruimten.

Functie

De kaderprofielen worden enkel gelijmd. Plaatsingsinformatie vindt u in de kit die bij de standaardprofielen van groot formaat (en in optie voor de speciale profielen).
 
De Capapor profielen hebben geen statische functie. De stabiliteit van de plaatsingsondergrond moet gecontroleerd worden door de klant. De hier beschreven plaatsingsmethodes zijn statisch zeker voor de standaardprofielen van Capapor, als het geplaatst wordt door een professionele verwerker en op een geschikte ondergrond. Voor zeer grote en speciale profielen, moeten bijkomende fixatie-elementen, aangepast aan de ondergrond voorzien worden.
 
Alle profielen met een diepte > 2 cm hebben, op hogere horizontale oppervlakken een inclinatie van 6°, om perfect aflopen van water te garanderen. De onderste kant heeft een drupkant, voor zover de breedte van het profiel het toelaat. (Het is mogelijk deze regels niet te respecteren. In dat geval neemt de klant een risico wat de duurzaamheid van het systeem betreft.)
 
Net als bij de traditionele gevelprofielen, moet er een deklaag (zinkbekleding bijvoorbeeld) (zie p.2) voor de Capapor profielen voorzien worden die blootgesteld zijn aan het weer en een diepte hebben van > 7 cm.

Eigenschappen

 • Zeer hoog mechanisch belastbaar
 • Haast onbegrensde realisatiemogelijkheden doro de standaardvormen en profielen op maat naar eigen ontwerp
 • Uitstekende optische en technische kwaliteit
 • Brandklasse B1
 • In kleur te verven met Caparol AmphiSilan of ThermoSan
 • Gemakkelijke verlijming met Capatect-Profilkleber 121/109

Kleur

Grijs beige

Opslag

Droog, beschermd tegen vocht en plat neerleggen.
Niet gooien, kan breken.

LabelTypePro-
ductnr
Buitenafmetingen(mm)Lengte in stockSpeciale fabricatieVerpakkingGewichtLijmverbruik(env.)Zichtbare oppervlak =geschilderd oppervlak
max. Lengtezijprofiel
Ontwikkeling
Rahmen-
profile
A121/01035 x 1152250 mm2250 mmja1 stuk1,16 kg/m0,5 kg/m16,2 cm
B40 x 145ja1 stuk1,75 kg/m0,7 kg/m19,8 cm
C35 x 130ja1 stuk1,22 kg/m0,6 kg/m18,5 cm
D30 x 70ja1 stuk0,66 kg/m0,3 kg/m10,8 cm
E35 x 115ja1 stuk1,33 kg/m0,5 kg/m19,2 cm
F35 x 85ja1 stuk1,00 kg/m0,4 kg/m15,0 cm
G25 x 135ja1 stuk1,15 kg/m0,6 kg/m18,0 cm
H33 x 133ja1 stuk1,45 kg/m0,6 kg/m30,0 cm
I40 x 152ja1 stuk1,60 kg/m0,7 kg/m24,0 cm
J34 x 133ja1 stuk1,50 kg/m0,6 kg/m22,0 cm
K31 x 70ja1 stuk0,75 kg/m0,3 kg/m14,0 cm
L28 x 72ja1 stuk0,85 kg/m0,3 kg/m13,0 cm
In het geval van bijkomende sluitingsprofielen, de afmetingen verminderen bijgevolg.
Fenster-
Gurtprofile
met hoekprofiel (uitgezonderd de types G en I)
A121/01170 x 1402250 mm2250 mmja1 stuk3,33 kg/m0,6 kg/m26,2 cm
B70 x 130ja1 stuk2,91 kg/m0,6 kg/m26,4 cm
C70 x 130ja1 stuk3,17 kg/m0,6 kg/m34,0 cm
D50 x 130ja1 stuk2,28 kg/m0,6 kg/m22,5 cm
E80 x 155ja1 stuk4,15 kg/m0,7 kg/m34,0 cm
F60 x 141ja1 stuk3,00 kg/m0,7 kg/m28,0 cm
G65 x 70ja1 stuk2,10 kg/m0,4 kg/m22,5 cm
H70 x 155ja1 stuk3,45 kg/m0,7 kg/m31,5 cm
I58 x 78ja1 stuk1,80 kg/m0,7 kg/m28,0 cm
Oppervlak
Konsole-
profile
A121/01735 x 160 x 2531 stuk0,42 kg/p.0,2 kg/p.0,07 m2
B64 x 160 x 2601 stuk0,80 kg/p.0,2 kg/p.0,08 m2
SchlußSteine A121/01860 x 185 x 2051 stuk0,61 kg/p.0,2 kg/p.0,06 m2
B80 x 185 x 2051 stuk0,81 kg/p.0,2 kg/p.0,07 m2
BossagesA121/01640 x 470 x 3301 stuk2,86 kg/p.0,7 kg/p.0,16 m2
B40 x 400 x 3301 stuk2,43 kg/p.0,6 kg/p.0,14 m2
C30 x 470 x 3301 stuk2,06 kg/p.0,7 kg/p.0,16 m2
D30 x 400 x 3301 stuk1,80 kg/p.0,6 kg/p.0,14 m2
PlugtypeProductnummerLengte(m)Huls Ø(mm)Ankerdiepte(mm)Verpakking(stuk/karton)
Capapor-Schraubdübel Lijmplug voor het fixeren van hoekprofielen van Capapor. Diameter van de perforatie Ø : 10 mm Lijmplug Ø : 16 mm Verankeringsdiepte hv : 70 mm Schroever: TORX T40SDF-K 10 U 12010≥ 7020
SDF-K 10 U 14010≥ 7020
SDF-K 10 U 16010≥ 7020
SDF-K 10 U 18010≥ 7020
SDF-K 10 U 20010≥ 7020
SDF-K 10 U 22010≥ 7020
SDF-K 10 U 25010≥ 7020
SDF-K 10 U 27510≥ 7020
SDF-K 10 U 30010≥ 7020
 • Berekening van de pluglengte
 • Hoekprofiel Capapor: 1,5 cm
 • Wapeningslaag : 0,5 cm
 • Dikte isolatieplaat : ? cm
 • Lijm: 1,0 cm
 • Oude pleister : ? cm
 • Verankeringsdiepte h : 7,0 cm

Leveringsprogramma

Het gamma heeft, volgens de tabel, verschillende standaardvormen voor :
 • Rahmenprofile voor omlijstingen van vensters en deuren en binnenruimten
 • Fenster-Gurtprofile  te combineren met vensterbanken
 • Schlußstein voor het realiseren van de bovendorpel
 • Bossages voor het realiseren van oppervlakken en hoeken

 
Mogelijkheid van speciale fabricatie op maat.
 
Mogelijke speciale fabricaties :
Beschikbare profielvariatiante (uitgebreide standaard)
Nieuwe profielcreaties

Sluitstenen
Stut
Zuilen
Muizetandprofiel

Ornamenten
Vensterbankprofielen met zijdelingse kantafwerking

 
De realisseerbaarheid van eigen ontwerpen geval per geval onderzoeken. Voor een juiste besteling en een levering zonder fouten, moet men een juiste meting ter plaatse verrichten.

Geschikte ondergronden

De profielen kunnen op alle draagkrachtige en voor lijmen geschikte ondergronden be-vestigd worden. (Baksteenmetselwerk, be-ton, pleister, buitenisolatiesystemen enz.) De ondergrond voor het lijmen van de pro-fielen moet vlak, droog, zuiver en vrij zijn van deeltjes die de aanhechting kunnen

verminderen. De kleefvlakken dienen vrij van stof te zijn voor de verlijming van de profielen.

Verwerkingsomstandigheden

Verwerkingstemperatuur:

Gedurende de verwerking en de dro-gingsfase minimum + 5°C zowel voor

ondergrond als omgeving. Niet verwerken op vlakken opgewarmd door de zon, bij re-gen of bij sterke wind.

Droogtijd

Bij 20°C en 65 % relatieve luchtvochtig-heid, al naargelang de opbrengdikte

ca. 12 - 24 uur. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen het drogingsproces.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Verflaag

De profielen moeten 2 eindlagen krijgen met Caparol AmphiSilan of ThermoSan. Het gebruik van producten buiten het systeem annuleren de garantie.

Montage

De lijm Capatect-Profilkleber 121/109 aanbrengen op de ondergrond alsook op de rug en het snijoppervlak van de profielen volgens de methode van dubbele verlijming (Floating-Buttering).
De profielen leggen volgens de tekening, stevig aandrukken met de waterpas, en indien nodig vastzetten om eventueel wegglijden te vermijden. De grote Gurtprofile of andere speciale profielen moeten mechanisch bevestigd worden. Aan de muurkant hebben deze profielen een inkeping voor een hoekprofiel. De bovenkant heel juist plaatsen met smetkoord of waterpas.
 
De Capatect-Profilkleber 121/109 aanbrengen volgens de dubbele-verlijmingsmethode (Floating-Buttering), lijmen en hard laten worden.
Het hoekprofiel verankeren in het metselwerk met de plug Capapor-Schraubdübel, op een afstand 30-40 cm (afstand van de rand ca. 10 cm). Een gat boren met de boor Forster (NW 20 mm) van ca. 5 mm diep.
In het midden een gat boren (NW 10 mm) , de plug fixeren, vervolgens de schroef inbrengen met behulp van een Torx-Bit T40. Nagelpluggen zijn niet geschikt ! De lijm op de rug van het profiel aanbrengen alsook op de ondergrond met een tandtruweel (Floating-Buttering).
 
Opgelet: De lijm karig opbrengen aan de binnenkant van de inkeping !

De lijm die aan de zijkanten vrijkomt, moet met een spaan verwijderd en met een bevochtigde platte kwast bijgestreken worden.

Montage, bevestigen, op maat maken

De profielen moeten precies op maat ge-sneden worden, best met een vastzetbare verstekzaag, zaagblad: hard metaal. Snijvlakken met schuurpapier effenen.

Kantafwerking

De kopse kanten van de profielen en elementen zijn blijvend zichtbaar uit te voeren, zaagran-den met schuurpapier breken alvorens aan te brengen.
De randprofielen van het gebouw, net als de lijstprofielen, zijn niet aangedrukt. Ze worden verlijmd volgensd de Floating- Buttering methode op een afstand van 1 cm. Let op uniforme voegen.

De lijm die aan de zijkanten vrijkomt, moet met een spaan verwijderd en met een bevochtigde platte kwast bijgestreken worden.
De voegen vullen ten vroegste 24 uur na verlijming met Capatect Füllschaum B1.
Na uitharding van de vulmoes, de voegen op ongeveer 1 cm uitschrapen en vullen met Disbothan 235.

Vensterbank

Een ondoordringbare bescherming aanbrengen met geschikte vensterbanken, volgens de regels van de kunst.

Afdichten / verflaag

Niet met folie bedekte profielen beschermen tegen waterinfiltratie met een bijkomend elastisch product.
Waterdichtingsproduct: Disbothan 235.
Doorlopende Gesimse of Gurtprofile dienen overdekt te worden met een zink/loodfolie om waterinfiltratie en strepen te voorko-men. Vensterbanken dienen steeds de vol-ledige oppervlakte van het daaronder gele-gen profiel te overdekken.

Afval

Materiaalresten naar het containerpark brengen.