caparol_pim_import/caparol_be/products/image/180645/054583_Capatect_Schraubduebel_Easy_051.png

Capatect Schraubdübel Easy 051

Schotelplug met Europese toelating voor de bevestiging van Capatect gevelsystemen

Toepassing

De Capatect Schraubdübel Easy 051 bestaat uit de plugschacht Ø 8 mm, met voorgemonteerde, glasvezelversterkte kunststoffschroef en plugschotel Ø 60 mm. De plugschotel wordt bij de montage gelijkliggend aan het oppervlak aangebracht. 

Toegelaten bevestiging voor ­Capatect gevelisolatieplaten binnen de Capatect gevelsystemen in daarvoor geschikte ondergronden. Voor isolatiediktes vanaf 60 mm in een gelijkliggende montage.

Eigenschappen

  • geringe verankeringsdiepte in alle gebruikscategorieën (A - E)
  • geoptimaliseerd voor warmtebruggen = Chi-waarde 0,000 W/K
  • voor een gelijkliggende montage
  • tijdsbesparende verwerking
  • gegarandeerde controle over de plaatsing en verankering in alle gangbare muurbouwmaterialen

Kleur

Carbonkleuren

Opslag

Koel, droog en beschermd tegen vorst.

Technische eigenschappen

PlugtypeProduct-
Nr.
Lengte
(mm)
Veranker-
ingsdiepte
hnom (mm)
Verpakking
(st./karton)
Capatect
Schraubdübel Easy 051


Europese Technische Toelating:
ETA-16/0970

Gebruikscategorie conform ETA,
d. w. z. voor muurbouwmaterialen:

A = beton
B = volle steen
C = holle steen
D = open lichtbeton
E = cellenbeton

Bouwschil ≥ 40 mm en < 100 mm
051/100100≥ 30100
051/120120≥ 30100
051/140140≥ 30100
051/160160≥ 30100
051/180180≥ 30100
051/200200≥ 30100
051/220220≥ 3050
051/240240≥ 3050
051/260260≥ 3050
051/280280≥ 3050
 051/300 300≥ 3050


In de gebruikscategorie E is hogere trekweerstand bij grotere verankeringsdiepte (≥ 50 mm) mogelijk.

Aanvullende producten

Bij de montage van Capatect MW-Fassadendämmplatte 149 EXTRA, 151 EXTRA en 159 FKD-T C2 moet de Ø 90 mm en bij de Capatect LS-Fassadendämmplatt VB 101 de Ø 140 mm Dübelscheibe Easy gebruikt worden.

Kleur plugschotel: zwart
Prod.-Nr.                schotel-Ø           
153/Easy140   140 mm     
153/Easy9090 mmPlug-toebehoren:

Productnaam
Product-Nr. 
Verpakking 
(st./karton)
Capatect Schraubdübel Tool Easy 051/02
voor de gelijkliggende montage

bestaande uit:
- 1 zet-tool
- 1 Bit Torx T30
051/021

Product-nr.

051

Voorbereiding van de ondergrond

Letten op gelijkmatig aangebrachte isolatieplaten en op correcte verlijming. Pluglengte determineren naargelang de verankeringsondergrond, eventueel niet-dragende lagen waar rekening mee gehouden moet worden en de te bevestigen systeemdikte.

Montage

De pluggen kunnen pas gemonteerd worden wanneer het lijmbed voldoende hard is (na ca. 1 dag). Kies de pluglengte zo dat er een verankeringsdiepte van minstens 30 mm in de massieve wandbouwmateriaal is (zonder rekening te houden met eventuele oude pleisterlagen of andere niet-dragende tussenlagen).  Met een boormachine (bij holle bakstenen, kalkzandstenen, volle lichtbetonstenen en holle bouwstenen zonder slag en hamer) de pluggaten, Ø 8 mm, rechthoekig in het dragende bouwdeel aanbrengen).

Over het algemeen moet het boorgat minstens 10 mm dieper dan de noodzakelijke verankeringsdiepte uitgevoerd worden. Voordat de plug er in gestoken wordt het boorstof uit het boorgat verwijderen, om de noodzakelijke verankeringsdiepte te kunnen controleren.

Gelijkliggende montage:
Boorgat door het isolatiemateriaal heen in de draagkrachtige ondergrond maken. Diepte van het boorgat bij ondergronden van categorie A - E min. 40 mm. Bij een hogere trekweerstand in de ondergrond- categorie E min. 60 mm diep boorgat en 50 mm verankeringsdiepte. Plug en bijhorende schotel naargelang de soort isolatie combineren. Capatect Schraubdübel Easy 051 in het boorgat plaatsen en met bit Torx T30 of Capatect Schraubdübel Tool Easy 051/02 gelijkliggend inschroeven. Bij het bevestigen van Capatect MW-Fassadendämmplatten wordt de montage van de plug d.m.v. bit Torx T30 aangeraden. De plugschotel moet naderhand verzonken zijn.

Berekening van de pluglengte:
La > hnom+ ttol+ hD
La = pluglengte
hnom = noodzakelijke verankeringsdiepte
ttol = tolerantie van de egalisatie (dikte van de lijmlaag) en eventueel niet draagkrachtige bouwdeellagen
hD = dikte van de isolatie

Toelating

ETA-16/0970

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Technische informatie