caparol_pim_import/caparol_be/products/image/174080/052790_Capatect_Hanffaserd_mmplatte_688_NL.png

Capatect Hanffaserdämmplatte 688 WLZ 045

Gevelisolatieplaat van hennep

Toepassing

Gevelisolatieplaat op basis van hennep, voor gebruik binnen het gekleefde en verplugde Capatect Systeem Natur+.

Eigenschappen

  • hoog dampdoorlatend
  • houd 's zomer warmte tegen
  • uitstekende geluidsisolatie

Kleur

Lichtbruin

Opslag

Droog, tegen vocht beschermen. Tegen weersinvloeden beschermd opslagen. Na het verlijmen tot aan het aanbrengen van het pleistersysteemm moeten de isolatieplaten tegen neerslag beschermd worden.

Warmtegeleiding

λd: 0,045 W/(m·K)
Warmteopslagcapaciteit: 1700 J/(kgK)

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

Diffusieweerstandsfactor: µ ≈ 2 conform DIN EN 12086

Stortgewicht

ca. 100 kg/m³ (+/- 20 kg/m3
Hanf-Läbungsplatte: ca. 135 kg/m3

Dynamische vastheid

< 5 (MN/m3) conform DIN EN 29052 
Stromingsweerstand ' < 5 (kPa·2) conform DIN EN 29053

Product-nr.

688
Capatect Hanffaser-Dämmplatte 688
Formaat (mm)800 x 600
Kantstomp
Plaatdikte (mm)20 - 240
Verpakkingzie actuele prijslijst

Geschikte ondergronden

Minerale ondergronden en goed hechtende pleister- en verflagen.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. Ontkistingsmiddelen grondig verwijderen. Slecht hechtende en bladderende verflagen en sierpleisters verwijderen. Losse delen verwijderen. Holtes open hakken en repareren. Zuigende, zandende of poederende oppervlakken grondig reinigen tot op de vaste substantie en gronderen met Sylitol® RapidGrund 111.

Verbruik

1m2/1 m2

Verwerkingsomstandigheden

Temperatuur tijdens verwerking.
Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur niet lager zijn dan 5 °C en hoger dan 30 °C.

Aanbrengen isolatieplaat

Lijmen van de isolatieplaten

Handmatig aanbrengen van de lijm op de isolatieplaat
:
De lijm moet met (veel) druk op de isolatieplaat aangebracht worden.

De lijm volgens de zogeheten ‘punt/worst’- methode (de rand ongeveer 5 cm breed en 3 handpalmgrote dotten lijm in het midden) op het aanhechtingsvlak van de plaat aanbrengen. De lijm zo aanbrengen dat 40% of meer van het oppervlak wordt bedekt. 

De isolatieplaten in steensverband horizontaal en loodrecht aanbrengen en goed aandrukken. Geen lijm op de zijkant van de plaat aanbrengen. Indien er ruimte tussen de platen ontstaat, ≤ 5 mm, deze opvullen met hennepresten. Grotere voegen met isolatieplaatstroken opvullen. Niveauverschillen tussen de platen onderling moeten voorkomen worden.

Bij een overgang naar een andere ondergrond of bij voegen moet de isolatieplaat minimaal 10 cm overlappend worden aangebracht en met voldoende lijm gekleefd worden.
Verbruik: ca. 5-6 kg/m2 met Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 / Capatect X-TRA 300

Snijden van de isolatieplaat
De isolatieplaat op maat snijden met het speciale Schneidegestell 689/22 samen met  het Capatect Hanf-Schneidegerät 689/06 (van Bosch of Alligator).
Tip: tot 10 cm plaatdikte een gekarteld mes (Wellenschliffmesser 689/08) en vanaf 10 cm het Capatect Hennep zaagtandmes (SSägeblatt 689/07) gebruiken.

Pluggen van de isolatieplaat
Het mechanisch bevestigen van de isolatieplaat uitvoeren met de Capatect Universaldübel 053 (verdiept aanbrengen). De verdiepte montage wordt uitgevoerd met de Capatect-Universaldübel-Tool Vario en de Hennep-Schneidekrone. De verdiepte plug wordt vervolgens opgevulde met de Capatect Hanffaser-Rondelle.

De isolatieplaat is voorzien van drie voorgeboorde gaten. Aanvullend kan met de Capatect-Hanfbohrer extra gaten worden geboord.

De op de gevel aangebrachte isolatieplaten tegen vocht beschermen en direct afdekken met de wapeningspleister.

Het minimum aantal pluggen per m2 wordt berekend afhankelijk van de karakteristieke windtrekkracht: 
- karakteristieke windtrekkracht -0,8 kN/m2 = 6 pluggen/m2 met min. 60 mm schoteldiameter
- karakteristieke windtrekkracht -1,6 kN/m2 = 8 pluggen/m2 met min. 140 mm schoteldiameter
 
Het verpluggen van de hennepplaten gebeurt op het vlak an de platen, plugschema's van het systeem inachtnemen.


Aanbrengen van de wapeningslaag
Voor het aanbrengen van de onderpleister met die pleister een pleistering met veel druk op de isolatieplaten uitvoeren. In een 2e cyclus moet de onderpleister nat-in-nat volledig op de isolatieplaten aangebracht worden. 
De wapeningslaag wordt in twee lagen uitgevoerd.
1e laag: egalisatielaag met Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190  of Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT
2e laag: wapeningslaag Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190  of Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT/ laagdikte ca. 5 mm

Vensterbanken / detailering
Vensterbanken (waterslagen) en raamconstructies kunnen ongewenste waterbelasting veroorzaken. Er moet dus een waterwerende afwerking in twee lagen toe te passen. Raadpleeg de voorschriften uit de Capatect Natuur+ brochure.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be