caparol_pim_import/caparol_be/products/image/117194/042124_CT_660_Anputzleiste_Comfort.png

Capatect-Anputzleiste Comfort 660

Afdichting en aansluiting met geintegreerd, expanderende voegdichtingsband met grote bewegingsabsorptie om ter hoogte van de isolatie in te bouwen

Toepassing

Slagregendichte afdichting en aansluiting tussen de systemen Capatect-gevelisolatiesystemen en de ramen, deuren en andere aangrenzende bouwelementen. Dit profiel kan worden gestoten en is bedoeld voor vensters tot 10 m2 en isolatiediktes tot 300 mm in het kozijn, gelijkliggend met de gevel. In de lijst is een geëxpandeerd voegdichtingsband geïntegreerd dat pas na het aanbrengen van de eindpleister geactiveerd wordt. Het profiel kan zonder schroeven bevestigd worden. Als de lijst over de hoek met verstek gesneden wordt, moet in het stootbereik een afdichting met een blijvend elastische PU-dichtingsstof zoals Disbothan 235 PU-Fugendicht gebeuren.

Eigenschappen

  • zeer grote absorptie van beweging
  • de aansluiting met de pleister is niet star
  • flexible aansltuiting zonder schroeven
  • in de tijd doelbewuste ontgrendeling van de expandere voegdichtingsband
  • hetzelfde weefsel als in de wapening, het materiaal is niet systeemvreemd
  • film om het vensterraam af te dekken
  • zelfklevend
  • bestand tegen UV-stralen
  • slagregendicht
  • bestand tegen veroudering

Verpakking

Karton met 25 stuks à 1,4 m = 35,0 m
Karton met 25 stuks à 2,4 m = 60,0 m

Kleur

Het profiel : wit

Opslag

Recht opslaan, spanningsvrij, beschermd tegen zonnestralen en mechanische belasting.

Technische eigenschappen

- profiel uit recycleerbare, thermoplastische kunststof
- weefselstrook uit Capatect-Gewebe 650/110, ca. 125 mm breed
- breedte profiel = 25 mm

Product-nr.

660/00
660/01

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet effen, zuiver, droog, solide, draagkrachtig en vrij zijn van deeltjes die de aanhechting verminderen. Men moet het lijmen van het profiel op de originele ondergrond testen.

Opmerking:
Om een veilige inbouw te kunnen garanderen moeten de vensters en de deuren bevestigd worden volgens de geldende richtlijnen van de betrokken federaties (bv. RAL Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren) en de laatste stand van de techniek zodat ongewenste bewegingen uitgesloten zijn.

Verbruik

1,0 m/m

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens de verwerking en de droging mag de omgevingstemeratuur en die van de ondergrond niet minder dan +5° C of meer dan +30° C bedragen. In dit kader verwijzen wij naar de tekst in ATV DIN 18345 punt 3.1.3 ongunstige weersomstandigheden.

Montage

Het op maat snijden van het profiel gebeurt met een geschikte ambosschaar voor aansluitlijsten, am schade aan het profiel te vermijden.
De profielen lijmen net voor de bevestiging van de isolatieplaten. Indien u de profielen eerder bevestigd, kan dat een ongunstig effect hebben op het profielverband. De geplande kant opmeten en aanduiden op de ondergrond. Het oppervlak waarop gelijmd wordt moet plat, zuiver, droog, vorstvrij, stabiel en vrij zjin van deeltjes als vet, vuil, stof, roet, algen enz. die de hechting kunnen verminderen. Gelieve acht te slaan op een mogelijke behandeling van het oppervlak in de fabriek.
Voor aanbreng van het profiel moet men absoluut een lijmtest uitvoeren. Werken aan het Anputzprofiel (verlengen, verstek enz.) moeten voor het lijmen uitgevoerd worden. Het profiel vervolgens positioneren en van boven naar beneden aandrukken. Na een juiste positionering moet het profiel over de volledige lengte stevig aangedrukt worden. Een stevige druk is beslissend voor de kleefkracht en zodoende ook voor de latere hechting.

De folie dient ter bedekking van het vensterraam en moet zo ook bevestigd worden. Aan de lijmstrook van de buitenste folie kan eventueel nog een vensterafdekfolie bevestigd worden. Vervolgens de isolatieplaten zo lijmen dat ze mooi aansluiten op de voorkant van de pvc-lijst. De weefselband in de wapeningsmassa inbedden. Als de eindpleister droog is, word de foliestrook voorzichtig losgemaakt. Daardoor wordt het onder druk gehouden voegdichtingsband "ontgrendeld" en wordt de aansluitingsvoeg door zijn zweldruk duurzaam gedicht.

Afval

Verpakking en materiaal volgens de lokale richtlijnen.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be