Capatect Keramikkleber 084

Dunbed kleefmortel voor het aanbrengen van keramische bekledingen en tegels.

Toepassing

Voor het verkleven van tegels en keramische bekledingen bij thermische gevelisolatiesystemen. Verkleven van keramische bekledingen op andere geschikte ondergronden.

Eigenschappen

  • waterdampdoorlatend
  • gemakkelijke verwerking
  • waterafstotend
  • uiterst geschikt om te gebruiken op gevelisolatiesystemen
  • niet brandbaar A2 - DIN 4102, binnen het gevelisolatiesysteem Capatect met mineraal wol platen
  • moeilijk ontvlambaar B1 - DIN 4102, binnen het gevelisolatiesysteem Capatect met EPS platen

Verpakking

25 kg zak

Kleur

Cementgrijs

Opslag

Koel, droog en vorstvrij. Beschermen tegen directe zonnestraling. In de originele verpakking ca. 12 maanden.

Soortelijke massa

ca. 1,55 g/cm³

Hechttreksterkte

op beton ≥ 1,0 N/mm2

Wateropnamecoëfficiënt

w < 0,1 kg/(m2 · h0,5) conform DIN 52617

Materiaalbasis

Mineraal bindmiddel conform DIN EN 197-1
Kunstharsdispersiepoeder

Product-nr.

084

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet effen, zuiver, droog, vast, draagkrachtig en vrij van losse substanties zijn.

De ondergrond moet vorstvrij zijn.

Verwerkingsmethode

De kleefmortel op de wapeningslaag aanbrengen met een getande plakspaan (6 x 6 mm of 8 x 8 mm) en vertikaal opkammen. De keuze van de getande plakspaan is afhankelijk van de grootte en de oppervlakte ruwheid van de aan te brengen bekleding. Slechts zoveel kleefmortel aanbrengen als er verwerkt kan worden alvorens een sinterhuid gevormd wordt.

Ook op de achterzijde van de keramische bekleding of tegels de kleefmortel aanbrengen (Floating-Buttering methode) om een volvlakkige verkleving, zonder oneffenheden te bekomen.

De bekleding met een lichtjes schuivende beweging in de natte mortel drukken.

Verbruik

Ca. 5,0 kg/m2 naargelang de gekozen vertanding van de plakspaan.

Het verbruik is afhankelijk van het formaat van de bekleding, de voegdiepte en kan variëren alnaargelang het project en verwerkingsverliezen.

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan 5°C en hoger dan 30°C zijn.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst.

Droogtijd

Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de kleefmortel volledig uitgehard na 2 à 3 dagen.

In koele jaargetijden en bij hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Gereedmaken van het materiaal

De inhoud van de verpakking (25 kg) met een langzaam draaiende mixer met 6.0 à 6.5 liter zuiver, koud water grondig mengen tot een homogene massa.

Reeds opgesteven materiaal niet meer verdunnen met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Enkel voor professioneel gebruik

Conform EU-richtlijn
Irriteert de ogen en de huid. Risico op ernstige schade aan de ogen. Buiten bereik van kinderen houden. Contact met de ogen en de huid vermijden. Bij contact met de ogen onmiddellijk grondig met water spoelen en een arts consulteren. Bij verwerking geschikte handschoenen en bril/gezichtsbescherming dragen. Bij inname onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. Stof niet inademen.

Bij accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Materiaal en verpakking volgens de plaatselijke richtlijnen.

Veiligheidsvoorschriften

Gevarensymbool: Xi – irriterend, bevat: cement

Giscode

ZP1

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be