caparol_pim_import/caparol_be/products/image/264502/070482_EXC_ThermoSan_NQG_B1_WA_10_LT_FR.png

ThermoSan NQG®

High-end buitenmuurverf met geïntegreerde Nano-kwartsstructuur voor zuiver, snel opdrogende gevels.
ThermoSan® NQG® met Nano-kwartsdeeltjes is speciaal ontwikkeld om buitengevelisolatiesystemen die intact zijn te schilderen. Door de Nano-kwartsdeeltjes wordt een hard, mineraal en driedimensionaal kwartsnetwerk gevormd die vervuiling tegengaat. Gevels blijven daardoor langer schoon. 

Door de speciale siliconenhars-bindmiddelcombinatie ontstaat een regendichte, zeer waterdampdoorlatende gevelverf, die sneller opdroogt na een bui of dauwvocht.

Toepassing

ThermoSan NQG is geschikt voor draagkrachtige afwerkingen op buitengevelisolatie, zoals: kunsthars-, siliconenhars-, Kalk en kalkcement-sierpleisters.
De muurverf kan ook op minerale en dispersiegebonden pleisters, geschilderd of niet geschilderd, aangebracht worden.

Eigenschappen

  • vuilafstotend door Caparol Clean Concept (Nano-kwartstechnologie)
  • PU gemodificeerd
  • langer mooi - sneller droog - minder vuil
  • uiterst kleurvast
  • beschermt tegen algen- en schimmelaangroei
  • zeer CO2 doorlatend
  • microporeus

Materiaalbasis

Combinatie van siliconenhars-emulsie en hybride-bindmiddel op organische en anorganische basis.

Verpakking

  • 2,5 l en 10 liter

Kleur

Wit.

Op kleur te brengen met AmphiColor-mengkleuren en een maximale pigmenttoegave van 20%. Om kleurverschillen te voorkomen de totaal benodigde hoeveelheid onderling mengen.

Bij afname vanaf 100 liter in één kleur is levering af fabriek mogelijk. Voor werking de juistheid van de kleur testen. Op samenhangende vlakken enkel kleuren van dezelfde productie (charge) gebruiken.
ThermoSan NQG is volgens het ColorExpress-systeem op kleur te brengen met kleuren uit vrijwel alle gangbare kleurenwaaiers.

Heldere en/of donkere kleuren zoals bijvoorbeeld geel, oranje en rood hebben een matige dekking. Dekkend voorstrijken met een kleur vanuit wit is aan te bevelen. Een tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn.
Wit is tevens basis 1 voor het ColorExpress-systeem.

Kleurstabiel conform BFS nr. 26
Klasse: A
Groep: 1

Glansgraad

Mat, G3

conform DIN 13300/ISO 2813:2014

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 1062:

Vastestofgehalte:
Gewichts%: 59
Volume%: 39.9

Maximale korrelgrootte

< 100 µm, S1

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm3

Drogelaagdikte

100–200 µm, E3

Wateropname

(w-waarde): < 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (laag), W3

Waterdampdoorlaatbaarheid (µ waarde)

(Sd-waarde): < 0,14 (0,09) m (hoog) V1

Product-nr.

M-SF01F

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

In geval van schimmel- of algenaangroei, de vlakken eerst door natstralen, de wettelijke voorschriften respecterend, reinigen. Daarna met een fungicide afwassen en goed laten drogen.Buitengevelisolatiesystemen
Buitengevelisolatiesystemen die intact zijn met oppervlakken van kunsthars-, siliconenhars-, kalkcement- of sierpleister. Pleister volgens een geschikte methode reinigen.
Bij reinigen met drukstralen op oude kunstharspleisters die intact zijn, is het van belang dat de temperatuur niet hoger dan 60 °C en de druk max. 60 bar. is. Na het reinigen voldoende droogtijd aanhouden. Op gevelisolatiesystemen mogen geen oplosmiddelhoudende producten worden toegepast met uitzondering van Dupa Fix Grund. Bij toepassing van kleuren moet de reflectiewaarde >20 zijn. Bij een reflectiewaarde <20 CoolProtect gebruiken.Nieuwe en bestaande intacte buitengevelisolatiesystemen met afwerkingen in dispersie-, siliconenhars, kalk- (PIc), kalkcementpleisters (PII)/minimale drukvastheid conform DIN EN 998-1 met min. 1N/mm2
Pleister volgens een geschikte methode reinigen.
Bij reinigen met drukstralen op oude kunstharspleisters die intact zijn, is het van belang dat de temperatuur niet hoger dan 60 °C en de druk max. 60 bar. is. Na het reinigen voldoende droogtijd aanhouden. Minerale pleisterlagen van de mortelgroepen PIc, PII en PII/minimale drukvastheid conform DIN EN 998-1 met min. 1N/mm2
Nieuwe pleisterlagen voldoende laten drogen, meestal 2 weken bij 20 °C en 65% rlv. Bij ongunstig weer duidelijk een langere droogtijd aanhouden. Eerste laag aanbrengen verdund met 5% water of 5% OptiSilan TiefGrund. Door voor te strijken met CapaGrund Universal verminderd het risico van kalkuitbloeiïngen.Oud pleisterwerk 
Reparaties moet afgebonden en droog zijn. Normaal zuigende pleisters direct behandelen met ThermoSan NQG verdund met max. 5% water of 5% OptiSilan TiefgGund. Bij grof poreuze, zuigende, licht zandende pleisters een grondlaag aanbrengen met OptiSilan-TiefGrund. Bij sterk zandende, krijtende, kritische vlakken een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa Fix Grund.Oude silicaatverf-en pleisterlagen
Goed hechtende lagen mechanisch of door middel van hogedruk waterstralen corform de plaatselijke voorschriften reinigen. Niet goed hechtende, verweerde verflagen geheel verwijderen door middel van schuren, borstelen, schrappen of hogedruk waterstralen. Bij nat reinigen de ondergrond voldoende laten drogen.
Een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa Fix Grund.Vezelcementplaten (onbehandeld)
Verweerde, poederende, sterk zuigende platen impregneren met Dupa Fix Grund. Vrijstaande platen moeten aan alle kanten, dus ook aan de rugzijde en op de zaagsneden, worden behandeld.
Aan het oppervlak verdichte, matig zuigende platen voorstrijken met Capagrund Universal.
Nieuwe, sterk alkalische vezelcementplaten moeten, om kalkuitbloeiingen te voorkomen voorgestreken worden met Disbon 481 2K-EP-Universalprimer en een tussenlaag aanbrengen met ThermoSan NQG verdund met 5% water of 5% OptiSilan TiefGrund.Vezelcementplaten met silicaatoppervlak bijvoorbeeld Glasal
Voorstrijken met Disbon 481 2K-EP-Universalprimer en een tussenlaag aanbrengen met ThermoSan NQG verdund met 5% water of 5% OptiSilan TiefGrund.Oude, draagkrachtige dispersie siliconen- of kunstharspleisterlagen
Goed hechtende lagen mechanisch of door waterstralen reinigen. Bij nat reinigen de ondergrond voldoende laten drogen.Goed hechtende dispersieverflagen
Vuile, krijtende dispersieverflagen reinigen door hogedruk stoomstralen en goed laten drogen. Voorstrijken met ThermoSan NQG met toevoeging van 5% water of 5% OptiSilan TiefGrund. Bij andere reinigingsmethoden voorstrijken met Dupa Fix Grund.Niet goed hechtende minerale verf- lagen
Geheel verwijderen door middel van schuren, borstelen, schrappen of hogedruk waterstralen. Bij nat reinigen de ondergrond voldoende laten drogen.
Een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa Fix Grund.Niet goed hechtende dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen
Geheel verwijderen volgens een geschikte methode.
Een voorstrijklaag aanbrengen met ThermoSan NQG onder toevoeging van 5% water of 5% OptiSilan TiefGrund. Bij poederende, zanderige of zuigende oppervlakken voorstrijken met Dupa Fix Grund.

Bakstenen metselwerk
Alleen stenen van vorstbestendige kwaliteit en zonder inwendige verontreinigingen kunnen worden geschilderd. Het metselwerk moet vrij zijn van scheuren en zoutuitbloeiingen.
Een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa Fix Grund. Vertoont de tussenlaag een bruine verkleuringen, dan afwerken met Duparol.

Kalkzandstenen metselwerk
Alleen stenen van vorstbestendige kwaliteit en zonder inwendige verontreinigingen, zoals zand en leem, kunnen worden geschilderd. Het voegwerk moet gaaf zijn en zonder scheuren. Krijtende oppervlakken reinigen. Zoutuitbloeiingen droog afborstelen.
Een voorstrijklaag aanbrengen met OptiSilan TiefGrund.

Oppervlakken met zoutuitbloeiingen
Zoutuitbloeiingen verwijderen door droog afborstelen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa Fix Grund. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen wordt geen garantie gegeven voor een duurzame hechting of voor het wegblijven van zoutuitbloeiingen.

Reparaties
Kleine oneffenheden in de ondergrond uitvlakken met Caparol Fassaden-feinspachtel. Gaten tot 20 mm met Histolith-Renovierspachtel repareren. De gerepareerde delen voorstrijken.

Verwerkingsmethode

ThermoSan NQG aanbrengen met met kwast of roller.
Voor het aanbrengen van het materiaal met airless-apparatuur, raden wij ThermoSan NQG Nespri aan, nevelvrij te verwerken met een Nespri-toestel.

Opbouw van het systeem

Grond- resp. tussenlaag:
Een grond- respectievelijk tussenlaag aanbrengen met ThermoSan NQG, verdund met maximaal 5% water of 5% Optisilan Tiefgrund.

Afwerklaag:

Een dekkende afwerklaag aanbrengen met ThermoSan NQG, verdund met maximaal 5% water of 5% Optisilan Tiefgrund. Tussen de verschillende lagen een droogtijd aanhouden van tenminste 12 uur.

Verdunning:
Het verdunnen van Thermosan met Optisilan Tiefgrund geeft een langere verwerkingstijd dan bij verdunning met water.

Verbruik

Ca. 5 - 7 m2/L  per laag op een gladde ondergrond.
Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Temperatuur voor materiaal, omgeving en ondergrond: min. +5°C en max. +30°C

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 2-3 uur stofdroog en na 12 uur over te schilderen. Uitgehard en te belasten na 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap na gebruik met water reinigen.

Opmerkingen

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken.
Uitsluitend toepassen op intacte gevelisolatiesystemen. Zonodig het speciale Capatect renovatiesysteem toepassen. Geen oplosmiddelhoudende producten gebruiken, uitgezonderd Dupa Fix Grund. De helderheidsgraad van de verflaag op gevelisolatie moet meer dan 20 zijn.
Niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan. Goed ventileren. In gevoelige ruimten geurarme en vrij van aromaten Dupa Fix Grund toepassen.
Bij ThermoSan NQG gaat het om een product dat met speciale werkstoffen tegen schimmel- en algenaangroei is uitgerus. Dit depot aan werkstoffen zorgt voor een langdurige, doch in tijd begrensde bescherming. De duur van de werkzaamheid hangt af van de toestand van het object, zoals bijv. de sterkte van de aangroei, en de vochtbelasting. Daarom is een duurzame verhindering van schimmel- en algenaangroei onmogelijk.

Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect” ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven en gaat door vocht, bijv. regen, weer weg.

Bij gladde, koele ondergronden of bij een trage droging van de verflaag door weersomstandigheden kunnen door vochtbelasting (regen, dauw, mist) bepaalde hulpstoffen uit de verflaag naar de oppervlakte komen in de vorm van geelachtige, transparante, licht glanzende en/of kleverige strepen. Deze strepen zijn in water oplosbaar en zullen bij voldoende water, bijvoorbeeld na enkele flinke regenbuien, vanzelf verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Moet des ondanks toch direct overgeschilderd worden dan eerst de strepen met veel water wegwassen en voorstrijken met CapaGrund Universal. Bij verwerking en droging onder normale omstandigheden komen deze strepen niet voor.

Aftekeningen van reparaties in het vlak hangen van veel factoren af en zijn daardoor onvermijdelijk.

Niet verwerken in de felle zon, bij harde wind, mist en bij kans op regen of nacht- vorst.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik


Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Kan allergische huidreacties veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Vermijd contact met ogen, huid of kleding. 
Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoeneng/oogbescherming dragen
Tijdens verwerking en droogfase voor goede ventilatie zorgen. Bij aanraking met de ogen of huid direct met overvloedig water spoelen. 

Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen. Uitsluitend met kwast of roller te verwerken. Verfspatten op lak, glas, keramiek, metaal, natuursteen direct wegwassen.

Raadpleeg zonodig het veiligheidsinformatieblad van dit product.

Bevat , 2-octyl-2H-isothiazool-3-on, 2-benzisothiazool-3(2H)-on, mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2Hisothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.
In geval van accidentele indigestie raadpleeg een arts of bel het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Deze substantie/dit mengsel is een behandelde waar volgens Eu-richtlijn 528/2012 (geen biocide) en bevat volgende biocide werkstoffen; 

2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS-Nr. 26530-20-1),

Pyrithionzink (CAS-Nr. 13463-41-7),

Terbutryn (CAS-Nr. 886- 50-0).

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De EU-grenswaarde van dit product (cat. A/c) is max. 40 g/l (2010). Dit product bevat max. 20 g/l VOS.

Productcode

BSW50

Inhoudstoffen

Bevat plyacrylaathars, hybride-bindmiddel (organo silicaat/acrylaat), siliconenhars, polysiloxanen, silicaat, titaandioxide, water, glycolether, additieven, conserveermiddel, filmconserveerders (Octylisothiazolinon, Terbutryn, Zinkpyrithion).
ThermoSan is een Treated Articles (behandeld voorwerp).

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Materiaalkeuzes in harmonie met erfgoed

Concept en uitvoering zijn één

Opvallend mooi

Modern en authentiek

Mooi vanbuiten en mooi vanbinnen

Donkere kleur tegen gevel

Restaurant De Lusthof in een nieuw jasje

Nanotechnologie als duurzame oplossing