caparol_pim_import/caparol_be/products/image/210846/061202_DISBON_Disbo_Pur_305.png

DisboPUR 305 2K-PU-Balkonbeschichtung

Gepigmenteerde, elastische 2-componenten PU vloercoating
voor balkons en galerijen.
 • Toepassing

  Scheuroverbruggende vloercoating voor minerale ondergronden zoals balkons en galerijen.

  Eigenschappen

  • koud-elastisch en scheuroverbruggend
  • UV- en weerbestendig
  • bestand tegen continue vochtbelasting
  • mechanisch en chemisch belastbaar
  • oplosmiddelvrij

  Materiaalbasis

  Oplosmiddelvrije 2K-polyurethan

  Verpakking

  10 kg set (massa 7,2 kg, verharder 2,8 kg)

  Kleur

  • ca. RAL 7032 (Kieselgrau), ca. RAL 7035 (Lichtgrau), ca. RAL 7037 (Staubgrau),

  Overige kleuren op aanvraag. Informeer bij het bestellen van overige kleuren naar de minimale afnamehoeveelheid en levertijd.

  Kleine kleurveranderingen kunnen ontstaan door inwerking van organsiche kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) Dit beïnvloedt de functie van de coating niet.

  Glansgraad

  Glanzend

  Opslag

  Koel, droog en vorstvrij bewaren.
  Een niet geopende verpakking is minstens 9 maanden houdbaar.
  Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20°C opslaan.

  Technische eigenschappen

  • Scheuroverbrugging conform DIN EN 1062-7: 
   bij 0°C Klasse A 4 (scheurbreedte > 1250 µm)  
   bij -10°C Klasse A 3 (scheurbreedte > 500 µm) 

  Soortelijke massa

  ca. 1,4 g/cm3

  Drogelaagdikte

  ca. 70 µm/100 g/m2

  Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

  ca. 46 mg/30 cm2

  Shore-hardheid (A/D)

  ca. A 85/ D 35

  Elasticiteit bij breuk

  > 70% (bei 0°C)

  Viscositeit

  ca. 4000 mPas

  Bestand tegen chemicaliën

  Chemicaliënbestendigheidstabel bij 20°conform DIN EN ISO 2812-3:2007 
  7 dagen
  Testgroep 5b: Enkel- en meervoudige alcoholen (m.u.v. methanol), glycolether+/-
  Testgroep 9: Oplossingen in water van anorganische zuren (carbonzuren) tot 10% evenals hun zouten (opgelost in water)+ (v)
  Testgroep 10: Mineraalzuren tot 20% evenals hun zouten (opgelost in water) (pH <6), m.u.v. fluorwaterstofzuren en oxiderend werkende zuren en hun zouten+ (v)
  Testgroep 11: Anorganische logen evenals alkalisch hydrolyserende, anorganische zouten opgelost in water (pH < 8), m.u.v. ammoniakoplossingen en oxiderend werkende oplossingen van zouten (bijv. hypochloriet)+
  Ethanol 50%+/-
  Ammonia 25%+ (v)
  Natronloog 50%+ (v)
  Citroenzuur 10%+
  Gedestilleerd water+
  Natriumchloride (dooizout)+
  Koffie+ (v)
  Cola+ (v)
  Rode wijn+ (v)
  Verklaring van de tekens: + = bestand, +/- = beperkt bestand, v = verkleuring

  Geschikte ondergronden

  Beton, cementdeklagen, vaste draagkrachtige 2K-lagen. 
  De ondergrond moet draagkrachtig, vormstabiel, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.
  De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 1,5 N/mm2, waarbij de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm2. Het maximale vochtgehalte van de ondergrond mag niet meer bedragen dan 4%. Optrekkend vocht moet worden voorkomen.

  Voorbereiding van de ondergrond

  De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode voorbehandelen, zoals stralen of frezen. 1K- en slechthechtende 2K-verflagen geheel verwijderen. Keramische ondergronden zoals tegels en harde 2K-verflagen reinigen en schuren of matstralen. Draagkrachtige PU-coatings mat schuren.

  Reparaties in de ondergrond uitvoeren met DisboCRET PCC- of DisboXID EP-mortels. 

  Gereedmaken van het materiaal

  Eerst de massa doorroeren en daarna de verharder toevoegen en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat. Overgieten in een schone bus en nogmaals grondig doormengen tot een egale kleur is verkregen.
  Indien gewenst kan DisboPUR 305 verdikt worden met max. 3 gew.% DisADD 913 Stellmittel. Vloei en uiterlijk van de coating worden hierdoor beïnvloed.

  Attentie: DisboPUR 305 uitsluitend verdikken met DisADD 913 Stellmittel, andere soorten Stellmittel kunnen zorgen voor verstoring van de uitharding.

  Mengverhouding

  Massa (A): verharder (B) = 72 : 28 gewichtsdelen

  Verwerkingsmethode

  Afhankelijk van de toepassing materiaal aanbrengen met een kortharige nylon roller of een geschikte spaan (bijv. hard rubberen getande spaan).

  Opbouw van het verfsysteem

  Grondlaag
  Zuigende minerale ondergronden poriënvullend voorstrijken met DisboXID 420. Gemengd materiaal op de vloer gieten en met een rubberen trekker gelijkmatig verdelen en goed doorrollen met een kortharige nylonroller. Bij sterk zuigende ondergronden (primer slaat weg, er ontstaat geen gesloten grondlaag) kan een tweede grondlaag noodzakelijk zijn.
  Naargelang de vereisten kan als alternatief DisboXID 462 gebruikt worden.

  Schraaplaag
  Op ruwe ondergronden met oppervlakteruwheid > 1,0 mm (vastgesteld met de zandvlekmethode conform NEN 1042 bijlage B) is een schraaplaag noodzakelijk.

  Schraaplaag samenstellen met:
  1,0 gewichtsdeel DisboXID 420 +
  0,75 gewichtsdelen DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 - 0,4 m+
  0,75 gewichtsdelen DisboADD 943 Quarzsandmischung 0,4 - 0,8 m

  Het materiaal op de gegronde ondergrond gieten en met een spaan scherp over het oppervlak afschrapen.


  Afwerklaag
  Het gemengde materiaal op de ondergrond gieten en met een getande spaan (6 mm driehoekvertanding) gelijkmatig verdelen. Het materiaal laten vloeien en na ca. 10 minuten met een stekelroller in kruisgang ontluchten.

  Op verticale en schuin aflopende oppervlakken DisboPUR 305 met ca. 0,5 - 3 Gew.-­% DisboADD 913 Stellmittel verdikken.

  Renovatielaag op draagkrachtige oude PU-coating
  Het gemengde materiaal op de geschuurde ondergrond gieten en met een fijne getande spaan (2 mm driehoekvertanding) gelijkmatig verdelen. Met een nylonroller gelijkmatig narollen.

  Decoratieve afwerking met chips
  DisboADD HS 8255 Farbchips in de verse coating strooien.
  Alternatief:
  DisboADD 948 Farbchips in de verse coating strooien en na droging het oppervlak glad of antislip afwerken met DisboTHAN 446.

  Blanke topafwerking
  Als gladde topafwerking DisboTHAN 446 met een kortharige, oplosmiddelbestendige roller dun aanbrengen.
  Als antislip topafwerking DisboTHAN 446 gemengd met 10 gew.% DisboADD 947 Glasperlen Rough 250 - 420 µm en 6 gew.% DisboADD 499 aanbrengen. Gelijkmatig over de korrel verdelen met een gladde kunststof spaan. Tussendoor het materiaal regelmatig oproeren. Aansluitend met een structuurroller (poriën Ø 5 mm) in kruislaag doorrollen. Niet met spijkerschoenen (spikes) over het oppervlak lopen.

  Verbruik

  Grondlaag
  DisboXID 420
  ca. 300 - 400 g/m2
  Schraaplaag 
  op ondergronden met ruwheid > 1,0 mm
  DisboXID 420 
  DisboADD 942 
  DisboADD 943 
  ca. 660 g/mm/m2
  ca. 500 g/mm/m2
  ca. 500 g/mm/m2
  Afwerklaag
  als gietcoating
  DisboPUR 305
  ca. 2,3 - 2,8 kg/m2
  als renovatielaag
  DisboPUR 305
  ca. 500 g/m2
  Decoratieve afwerking met chips
  zonder topafwerking
  DisboADD 8255 Farbchips
  ca. 20 g/m2
  met antislip topafwerking
  DisboADD 948 Farbchips
  DisboTHAN 446  
  DisboADD 947 Glasperlen Rough (ca. 10%)
  DisboADD 499 (ca. 6%)
  ca. 30 g/m2
  ca. 150 g/m2
  ca. 15 g/m2
  ca. 9 ml/m2
  met gladde topafwerking
  DisboADD 948 Farbchips
  DisboTHAN 446 

  ca. 30 g/m2
  ca. 150 g/m2
  Het betreft hier een indicatie, exact verbruik vaststellen door een proef op het object

  Verwerkingstijd

  Bij 20°C und 60% relatieve luchtvochtigheid ca. 45 minuten.
  Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen de verwerkingstijd.

  Verwerkingsomstandigheden

  Materiaal-, omgeving- en ondergrondtemperatuur: 
  Minimaal 10°C en maximaal 30°C.
  De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3°C boven het dauwpunt liggen.

  Wachttijd

  De wachttijd tussen het aanbrengen van de grond- resp. schraaplaag en DisboPUR 305 moet bij 20°C minimaal 12 uur en maximaal 24 bedragen. Bij een langere wachttijd moet het oppervlak van de voorgaande laag, indien deze laag niet is afgezand, opgeschuurd worden. De wachttijd tussen meerdere lagen DisboPUR 305 is minimaal 20 uur en maximaal 48 uur. Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

  Droogtijd

  Bij 20°C en 60% relatieve luchtvochtigheid te belopen en over te coaten na ca. 20 uur en na 7 dagen volledig mechanisch en chemisch te belasten. Lagere temperaturen verlengen de droogtijd. Tijdens het uitharden het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen. 

  Reinigen gereedschap

  Gereedschap direct na het gebruik en bij langere werkonderbrekingen reinigen met DisboADD 499.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.
  Conform EU richtlijn.

  Massa:
  Mengsel op basis van gepigmenteerd polyurethaanhars.
  Buiten het bereik van kinderen bewaren.

  Harder:
  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  Schadelijk bij inademing.
  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

  Damp/ spuitnevel niet inademen.
  Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
  Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
  Beschermende handschoenen/ oogbescherming dragen.
  Product niet in de riolering laten komen.
  Afgesloten bewaren.

  Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. 070/245 245.
  Bevat: hexamethylendiisocyanaat, oligomeer, hexamethylen-1,6-diisocyanaat.

  Afval

  Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

  EU-grenswaarde VOS

  De grenswaarde van dit product (cat. A/j)is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat < 35 g/l VOS

  Servicecentrum

  DAW Belgium bvba
  Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
  Fax: (+32) (0)11 52 56 07
  E-mail: info-tech@daw.be
  www.caparol.be