caparol_pim_import/caparol_be/products/image/216144/061728_Disbon_ELF_404_Bodensiegel_12_5L_BE_NL.png

Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel

Met PU versterkte, oplosmiddelvrije acrylaatcoating met minimale emissie voor binnen en buiten.  Een component (1K). Ook uitzonderlijk geschikt voor het herbehandelen van Bardageplaten.

Toepassing

Beschermende coating voor minerale vloeroppervlakken binnen en buiten.
Ook geschikt op gietasfalt binnen met normale belasting door personen.
Alsook geschikt voor het (her)behandelen van bardageplaten.

Eigenschappen

 • minimale emissie, oplosmiddel- en weekmakervrij (ELF)
 • AgBB-conform
 • geschikt voor de DGNB kwaliteitsgraad 1-4
 • PU versterkt
 • bestand tegen UV-licht en weervast
 • zeer goed te reinigen
 • zeer slijtagevast
 • elastisch

NIET GESCHIKT VOOR VLOEREN WAAR VOERTUIGEN OVER RIJDEN!

Getest conform AgBB-testcriteria van de emissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassing binnen. De beoordeling van de AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) wordt door milieu- en gezondheidsinstanties voor het toepassen van bouwmaterialen in sensibele (gevoelige) ruimten zoals bijv. (kinder)dagverblijven als norm gesteld.

Materiaalbasis

Pu versterkte methacrylaat-dispersie

Verpakking

 • Standaard:
  2,5 l, 5 l en 12½ l kunststofemmer
 • ColorExpress:
  2½ l, 7,5 l en 12½ l kunststofemmer

Kleur

 • Standaard:
  12½ l verpakking: Betongrau (ca. RAL 7023), Steingrau  (ca. RAL 7030), Kieselgrau (ca. RAL 7032), Achatgrau (ca. RAL 7038)
  2,5 l en 5 l verpakking:Steingrau  (ca. RAL 7030), Kieselgrau (ca. RAL 7032), Achatgrau (ca. RAL 7038)
  Speciale kleuren op aanvraag.
 • ColorExpress: 
  Via ColorExpress in meer dan 28.000 kleuren te leveren. Afhankelijk van de gekozen kleur met basis 1, basis 2 of ba­sis 3 op de ColorExpress-kleurenmengmachine op kleur maken.


Kleine kleurveranderingen en een lichte verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloed de functie van de coating niet.

Glansgraad

Zijdemat

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren.
In gesloten verpakking minimum 2 jaar houdbaar. Bij lagere temperaturen het materiaal voor de verwerking op ca. 20°C stockeren.

Soortelijke massa

ca. 1,3 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 45 µm/100 ml/m2

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

160 mg/30 cm2

Elasticiteit bij breuk

ca. 45 %

Geschikte ondergronden

Minerale ondergronden, zoals beton, cementdekvloeren, pleisterwerk en gietasfalt binnen. Ook geschikt voor vloeren met goed hechtende, oude verflagen die vrij zijn van weekmakers.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen. Een minerale ondergrond moet een treksterkte hebben van ≥1,0 N/mm2.
Vochtgehalte ondergrond:
Beton en cementdekvloer max. 5 gew.%
Anhydrietvloer max. 1 gew.%
Magnesietvloer 2-4 gew.%
Granietvloer 4-8 gew.%
Gietasfalt met een hardheid van min. IC 15 uitsluitend binnen behandelen en mag onder de gegeven temperatuursomstandigheden en mechanische belasting niet vervormen.
Vlakken die door vocht belast worden moeten voldoende helling hebben zodat staand water uitgesloten is.

Voorbereiding van de ondergrond

De voorbehandeling van de ondergrond dusdanig uitvoeren dat een goede hechting verkregen kan worden. Van behandelde oppervlakken de niet goed hechtende verflagen mechanisch verwijderen. Goed hechtende 1K-coatings en oude, goed hechtende, dispersieverflagen die vrij zijn van weekmakers reinigen. Goed hechtende 2K-coatings reinigen, mat schuren of voorstrijken met Disbon 481 EP-Uniprimer. Er mogen geen resten, onderhoudsmiddelen of dergelijke op de te coaten laag aanwezig zijn.
Beschadigingen in de ondergrond na voorbehandeling goed verdichtend met DisboCRET PCC-Mörteln en -pleisterlagen repareren.

Materiaalbereiding

Het materiaal is klaar voor gebruik. Voor het verwerken grondig doorroeren.

Verwerkingsmethode

Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur.
Bij airless apparatuur, zonder filter, een 0,013-0,015 inch nozzle gebruiken.

Opbouw van het verfsysteem

Minerale ondergrond

Grondlaag binnen

Een grondlaag aanbrengen verdund met maximaal 30% water.
 
Grondlaag buiten
Een grondlaag aanbrengen met CapaTex Fix, 1 : 2 vol. delen verdund met water of OptiGrund onverdund.

Afwerklagen
Ondergrond zonder scheuren
Tweemaal een laag onverdunde Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel aanbrengen.

Ondergrond met scheuren:

Een laag onverdunde Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel aanbrengen. In de nog natte laag een geschikt weefsel (bijv. Glasgitter-Gewebe van Kobau) 5 cm overlappend inbedden. Vervolgens een tweede laag Disbon 404 aanbrengen. Een enkele, rechte scheur kan met een weefselstrook (15 tot 20 cm breed) ingebed worden. Na droging een tussen- en afwerklaag aanbrengen. 

Optionele afwerking
Instrooien chips:
In de nog natte laag DisboADD 948 Farbchips strooien en na drogen glad of antislip coaten.

Gladde toplaag:
Een deklaag, buiten, aanbrengen met DisboXID 446 of, binnen, met Disbon 405 .

Antislipafwerking:
Bij toepassing buiten:
Dis­boTHAN 446 : 100 gew.-%
DisboADD 947 Glasperlen Rough: 10 gew.-%
Dis­boADD 499 : 5–10 gew.-%
Bij toepassing binnen:
Disbon 405 : 100 gew.-%
DisboADD 947 Glasperlen Fine: 3 gew.-%.

Wettelijke en bouwvoorschriften voor de behandeling van oliereservoirs
Voor deze toepassing verstrekt Caparol graag een specifiek technisch advies.

Let op! Het verfsysteem is nietgeschikt voor olie-opvangbakken.

Verbruik

Vloercoating
Grondlaag (binnen)
Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegelca. 150–200 ml/m2
30 % waterverdunbaar
Grondlaag (buiten)
CapaTex Fixca. 150–200 ml/m2
1 : 2 gew. delen waterverdund
Afwerklagen
Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegelmin. 2 x 200 ml/m2
Bij inbedden weefsel een hoger verbruik aanhouden.
Optionele afwerking
Instrooien chips
DisboADD 948 Farbchips
ca. 30 g/m2
Gladde toplaag (buiten)
DisboTHAN 446 
ca. 150 ml/m2
Gladde toplaag (binnen)
Disbon 405 
ca. 130 ml/m2
Antislip (buiten)
DisboTHAN 446 
Disbon 947 Glasperlen Rough
DisboAdd 499 
ca. 150 ml/m2
ca. 15 g/m2
ca. 8–15 ml/m2
Antislip (binnen) 
Disbon 405 
DisboADD 947 Glasperlen Fine
ca. 130 ml/m2
ca. 4 g/m2
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op een object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond. De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen.
De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de lagen bij 20 °C is minimaal 5 uur, bij verfsystemen conform AgBB-testen minimaal 24 uur aanhouden. Met Disbon 404 ELF 1K-Acryl-BodenSie­gel en Disbon 405 na ca. 5 uur en met DisboTHAN 446 na ca. 24 uur verder werken.
Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 5 uur te belopen.
Na ca. 3 dagen me­chanisch te belasten. Bij lagere temperaturen een langere tijdsperiode aanhouden.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water. Bij langere onderbrekingen met warm zeepwater.

Certificaat

 • 1-1077 Algemene bouwinspectie testraporten voor het schilderen van opvangbakken en ruimten MPA Karlsruhe
 • 1-1241 Algemene bouwvoorschriften voor het schilderen in openbare ruimten Z-156.605-638, Duits Instituut voor bouwtechniek in Berlijn
 • 1-1157 Testrapport antislip R10
  Berufsgenossenschaftliches Institut, St. Augustin
 • 1-1158 Testrapport antislip R10
  Berufsgenossenschaftliches Institut, St. Augustin

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Enkel voor professioneel gebruik

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten bereik van kinderen houden.
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
BIJ CONTACT MET DE HUID OF DE OGEN: onmiddellijk zorgvuldig spelen met water.
Voorkom lozing in het milieu.
Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

Bevat:1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, mengeling van 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan allergische reacties veroorzaken.

Indien nodig raadpleeg de veiligheidsfiche.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Verpakking / inhouden afvoeren conform de plaatselijke wetgeving.

EU-grenswaarde VOS

van dit product (Kat. A/i): 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOC.

Productcode

M-LW01

Technisch advies

Zie veiligheidsfiche.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH  
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt  
 
18  
 
DIS-404 ELF -001263
ELF
EN 13813:2002 Kunstharzestrich/Kunstharzbeschichtung
für die Anwendung in Innenräumen
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
EN 13813:2002  
Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen 
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
BrandgedragEfl
Afgifte gevaarlijke stoffenSR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtvastheid≤ AR1
Hechttreksterkte≥ B1,5
Slagvastheid≥ IR4


EN 13813
In de norm EN 13813 "Dekvloermortels en dekvloeren - dekmortels. Eigenschappen en eisen" is vastgelegd aan welke eisen dekvloermortels voor gebruik binnen moeten voldoen.  Ook kunstharsverven en -verzegeling vallen onder deze norm.
Producten, die aan deze norm voldoen, moeten het CE - logo voeren. Het logo staat zowel op de verpakking als op de website van DAW Belgium (www.caparol.be) en is te downloaden.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be