caparol_pim_import/caparol_be/products/image/236879/064757_DISBON_PICTO_OS_8_IV.png

Disbon Parkhaus-System OS 8

Vloercoatsysteem conform RiLi-SIB 2001 van DAfStb.
voor staanplaatsen en berijdbare vlakken in ondergrondse garages en parkeergarages.
Voor overdekte, berijdbare vlakken, zonder scheuroverbrugging

Disbon Parkhaus-System OS 8
Het Disbon PHS-System OS 8 wordt gebruikt als coating van vloeren binnen in ondergrondse garages en parkeergarages, waar geen scheuroverbrugging nodig is. Het vloercoatsysteem heeft een totale laagdikte van 2,5 mm en bestaat uit volgende systeem-producten.

OpbouwProduct
GrondlaagDisboXID 460 2K-EP-Grundierung gevuld met
DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1 - 0,4 mm)
of 
DisboXID 461 2K-EP-Grundierung voorgevuld, gevuld met
DisboADD 941 Quarzsandmischung (0,06 - 0,3 mm)
of 
DisboXID 462 2K-EP-Grundierung, gevuld met
DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1 - 0,4 mm)
AfzandenDisboADD 943 Quarzsandmischung (0,4 - 0,8 mm)
AfwerklaagDisboPOX 475 OS 2K-EP-Beschichtung

Toepassing

Op mechanisch en chemisch belaste betonnen horizontale oppervlakken binnen in parkeergebouwen zoals parkeerplaatsen, rijbanen alsmede hellingbanen, in- en uitritten.

Geschikte ondergronden

Beton en cementvloer

De ondergrond moet draagkrachtig, vormstabiel, vast en vrij zijn van losse delen, oliën, vetten, rubberafzetting en andere deeltjes die de aanhechting kunnen verminderen.
Cementhoudende, kunststofverbeterde egalisatiemassa's moeten gecontroleerd worden op hun overschilderbaarheid, eventueel proefvlakken aanbrengen. De minimale hechtkracht van de ondergrond moet gemiddeld ca. 2,5 N/mm2 bedragen. De kleinste afzonderlijke waarde mag niet lager zijn dan 1,5 N/mm2 .
De ondergronden moeten hun evenwichtsvochtgehalte bereikt hebben:
Beton en cementgietvloer: max. 4 gew.-% (CM-Methode).
Opstijgend vocht vermijden.

Voor andere soorten ondergronden resp. toepassingen is speciaal advies van DAW Belgium noodzakelijk.

Voorbereiding van de ondergrond

De cementhoudende ondergrond voorbereiden door stofarm stralen met vast straalgoed (kogelstralen) met stofafzuiging. De graad van het afslijten van minder vasthechtende lagen is afhankelijk van de druk en van het soort en hoeveelheid straalmiddel.  Schuren is alleen geschikt voor kleine oppervlakken zoals randen. Diamantslijpen uitsluitend toepassen voor het verwijderen van minder vasthechtende lagen.
Reparaties in de ondergrond uitvoeren met DisboCRET PCC- of DisboXID EP-Mörteln. Siliconenhoudende producten (bijv. kit) niet toepassen om een slechte hechting te voorkomen.

Siliconenhoudende materialen mogen niet in de omgeving gebruikt worden voor of gedurende de verwerking, daar dat tot fouten in het oppervlak kan leiden.
Vezelhoudende ondergronden (staal- of kunststofvezels) moeten na grondering tussengeschuurd worden en moeten nogmaals gegrond worden zodat geen "lonteffect" kan ontstaan.

Voorbereiding

DisboXID 460, DisboXID 462:
Comp. B (harder) toevoegen aan comp. A (massa), met langzame mixer (max. 400 o/min) intensief mengen, tot een sliertenvrije, homogene kleur ontstaat. Gemengd materiaal overgieten in een voldoende groot vat en DisboADD 942 toevoegen (mengverhouding 1 : 1 gew.delen). Nogmaals grondig doorroeren tot een homogene spachtelmassa ontstaat.

DisboXID 461:

Comp. B (harder) toevoegen aan comp. A (massa), met langzame mixer (max. 400 o/min) intensief mengen, tot een sliertenvrije, homogene kleur ontstaat. Gemengd materiaal overgieten in een voldoende groot vat en DisboADD 941 toevoegen (mengverhouding: 1 : 0,5 gew.-­delen). Nogmaals grondig doorroeren tot een homogene spachtelmassa ontstaat.

DisboPOX 475 OS:
Vooraleer beide componenten samen te voegen eerst comp. A (massa) oproeren. comp. B (harder) aan comp. A (massa) toevoegen, met langzame mixer (max. 400 o/min) intensief mengen, tot een sliertenvrije, homogene kleur ontstaat. Materiaal in een ander vat overgieten en nogmaals grondig mengen. Het materiaal mag niet verdund worden. Op schuine of loodrechte vlakken (hellingbanen, in- en uitritten enz.) aan het materiaal naargelang de helling 1–3 gew.-% DisboADD 952 Stellmittel für EP-Harze toevoegen.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag (spachtellaag)
Op de voorbehandelde ondergrond de grondlaag gieten, met een roestvrij stalen spaan of tandrakel gelijkmatig verdelen. De nog natte grondlaag overvloedig afzanden met DisboADD 943.
Verbruik:
DisboXID 460: ca. 800 g/m2
DisboADD 942: ca. 800 g/m2
of 
DisboXID 461 ca. 1.200 g/m2
DisboADD 941: ca. 600 g/m2
of 
DisboXID 462: ca. 800 g/m2
DisboADD 942: ca. 800 g/m2

Let op: De ruwheid van de ondergrond vaststellen volgens de richtlijnen van DAfStb, Instandsetzungs-Richtlinie Teil 3: Bestimmung der Rautiefe.


Toeslag ruwheid ondergrond voor DisboXID 460 resp. 462: 
0,5 mm: menging van 0,3 kg/m2 + 0,3 kg/m2 DisboADD 942
1,0 mm: menging van 0,45 kg/m2 + 0,45 kg/m2 DisboADD 942

Toeslag ruwheid ondergrond voor DisboXID 461: 
0,5 mm: menging van 0,4 kg/m2 + 0,2 kg/m2 DisboADD 941
1,0 mm: menging van 0,6 kg/m2 + 0,3 kg/m2 DisboADD 941

Afzanden:

DisboADD 943: ca. 4000 - 5000 g/m2

Let op: Bij extreem ruwe en sterk zuigende ondergronden moet eerst een grondlaag worden aangebracht  met DisboXID 460 door middel van gieten. Deze laag moet poriënvrij worden aangebracht. Bij optrekkend vocht DisboXID 462 2K-EP-Grundierung toepassen.


Afwerklaag
DisboPOX 475 OS op de afgezande grondlaag (spachtellaag) gieten en met een gummirakel verdelen. Aansluitend de laag met een roller met middellange haren gelijkmatig in kruisgang narollen.

Verbruik:
DisboPOX 475 OS: ca. 700–900 g/m2

Richtwaarden bij 20°C en 60% relatieve luchtvochtigheid
Let op : aansluiting op muren uitvoeren door middel van een holle plint (zie afbeelding 1 en 2). Voegen in vloeren uitvoeren volgens afbeeldingen 3 en 4.

Bild 8 (031627_SM_DG_PHS_Anschluss_Hohlkehle_1.jpg)Bild 9 (031628_SM_DG_PHS_Anschluss_Hohlkehle_Fugen_2.jpg)
Afbeelding 1:
Aansluiting op muren met een holle plint
(1) Betonplaat
(2) Holle plint van DisboXID 415 2K-EP-Mörtel of DisboXID 2K-EP-Mörtelbelag
(3) Vloercoating Disbon Parkhaus-System
Afbeelding 2:
Aansluiting op muren met een holle plint en aansluitvoeg
(1) Betonplaat
(2) Holle plint van DisboXID 415 2K-EP-Mörtel of Disboxid 2K-EP-Mörtelbelag
(3) Vloercoating Disbon Parkhaus-System
(4) Kitvoeg met DisboFUG 240 1K-PU-Fugendichtstoff

Bild 10 (031629_SM_DG_PHS_Fugenausbildung_Bodenflaechen_3.jpg)Bild 11 (031630_SM_DG_PHS_Fugenprofil_1.jpg)
Afbeelding 3:
Voegafdichting in vloer. Afmeting van voeg volgens IVD-Merkblatt Nr. 1
(1) Vloercoating Disbon Parkhaus-System
(2) Voegvulling
(3) Kitvoeg met DisboFUG 240 1K-PU-Fugendichtstoff
Afbeelding 4:
Voegafdichting in vloer met een prefab-voegprofiel
(1) Prefab voegprofiel
(2) DisboXID 415 2K-EP-Mörtel of DisboXID 2K-EP-Mörtel
(3) Vloercoating Disbon Parkhaus-System

Wachttijd

De wachttijd tussen de grondlaag en de afwerklaag moet bij 20 °C min. 14 uur (DisboXID 460/ 461) resp. 15 uur(DisboXID 462) bedragen. Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Temperatuur tijdens verwerking

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond. De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer bedragen dan 80 %. De temperatuur van de ondergrond moet minimaal 3 °C boven de dauwpunttemperatuur liggen.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 18 uur te belopen, na ca. 7 dagen volledig mechanisch en chemisch te belasten.
Lagere temperaturen verlengen het uitharden. Tijdens het uitharden (ca. 24 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.
Indien nodig kan de droogtijd verkort worden door toevoeging van DisboADD 903 Beschleuniger für EP-Harze. Hoeveelheid en droogtijd vindt u in de TI van D 903.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij een langere werkonderbreking met DisboADD 419 Verdünner/Reiniger für EP-Harze.
Raadpleeg voor aanvullende informatie het technisch informatieblad, veiligheidskenmerkenblad  en de diverse testrapporten van:
DisboXID 460
DisboXID 461
DieboXID 462
DisboXID 475

Testrapport

Actuele informatie op aanvraag

Aanvullende gegevens

De verwerkings-, reinigings- en onderhoudsvoorschriften van Disbon toepassen.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Technische informatie