caparol_pim_import/caparol_be/products/image/235396/064430_DisboPOX_420_E.MI_PLUS.png

DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung

Transparante epoxyhars als voorstrijkmiddel voor minerale vloeren. Minimale emissie. Bijzonder geschikt voor vochtgevoelige ondergronden.
Twee componenten (2K).

Toepassing

DisboPOX 420 E.MI PLUS 
2K-EP-Grundierung geeft een duurzame, optimale hechting ook bij sterke schommelingen in temperatuur en vochtigheid en heeft een minimale emissie; daardoor uitstekend geschikt in gevoelige, openbare ruimten zoals wachtkamers, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, scholen etc. Af te werken met DisboXID 421 2K-EP-Beschichtung Premium en andere vloercoatings van Caparol.

Als voorstrijkmiddel, schraaplaag en mortelcoating te gebruiken op minerale ondergronden in o.a. fabriekshallen, opslagloodsen, kantoren etc.

Tevens als bindmiddel voor DisboADD 946 Quarzsandmischung 0,01 - 2 mm voor het maken van holle plinten en reparaties.
Zowel glad als antislip uit te voeren. Door gieten zijn scheuren af te dichten.
Op vers gestort beton wordt een te snelle droging voorkomen.

Getest conform AgBB-testcriteria van de emissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassing binnen. De beoordeling van de AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) wordt door milieu- en gezondheidsinstanties voor het toepassen van bouwmaterialen in sensibele (gevoelige) ruimten zoals bijv. (kinder)dagverblijven als norm gesteld.

Eigenschappen

  • minimale emissie
  • benzylalcohol- en alkylfenolvrij
  • hoog indringend vermogen
  • zeer goede hechting op beton
  • vrij van substanties die de vloei van de lak kunnen verstoren

Materiaalbasis

2K-epoxyhars, oplosmiddelvrij en laag visceus.

Verpakking

1 kg, 5 kg en 10 kg metalen-combi-verpakking 
25 kg verpakking (comp. A (basis) 17,5 kg metalen hobbock en comp. B (harder) 7,5 kg metalen emmer)

Kleur

Transparant

Kleine kleurveranderingen en verpoederen zijn mogelijk door inwerking van UV-licht en weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurverandering leiden. Dit beïnvloedt de functie van de coating echter niet.

Opslag

Koel en droog bewaren.
In gesloten verpakking bij 20 °C ca. 12 maanden 2 jaar houdbaar.
Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,1 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 90 µm/100 g/m2

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

ca. 43 mg/30 cm2

Slingerhardheid conform König

ca. 197 s

Drukvastheid

ca. 89 N/mm2

Geschikte ondergronden

Alle minerale ondergronden.
De ondergrond moet draagkrachtig, vormvast, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.
Op cementhoudende reparaties , met kunststoftoeslagstoffen de hechting middels een proefvlak testen. 
De ondergrond moet een treksterkte hebben van >1,5 N/mm2. De laagste waarde mag niet lager zijn dan 1,0 N/mm2.
  
Let op: Bij toepassing op een onbehandelde betonnen oppervlak altijd 5 - 8% verdunnen met                          Disboxid 431 verdunning.

Vochtgehalte ondergrond:
Beton en cementdekvloer max. 4 gew.%
Anhydrietvloer max. 0,5 gew.%
Magnesietvloer 2-4 gew.%
Granietvloer 4-8 gew.%
Optrekkend vocht mag niet voorkomen. Bij anhydriet- en magnesietvloeren moet aan de achterzijde van de vloer een dampremmende laag aanwezig zijn.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen, zoals kogelstralen of frezen.
Reparaties in de ondergrond uitvoeren met DisboCRET PCC- of DisboXID EP-Mörteln.

Materiaalbereiding

Comp. B (harder) toevoegen aan comp. A (basismateriaal). Met behulp van een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat. Overgieten in een andere bus en nogmaals doorroeren.

Mengverhouding

Comp. A (basismateriaal) : comp. B (harder) = 7 : 3 gew.delen

Verwerkingsmethode

Materiaal aanbrengen met gummirakel, borstel, speciale roller of spaan.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
Gemengd materiaal op het oppervlak gieten en met een gummirakel gelijkmatig verdelen. Eventuele glansplekken met een halflangharige roller nabewerken.  Bij sterk zuigende ondergronden (de grondlaag dringt direct in de ondergrond en er is geen poriënvullende laag ontstaan) is het aanbrengen van een tweede grondlaag noodzakelijk. Op de grondlaag binnen 24 uur de volgende laag aanbrengen of licht afzanden. Voor het aanbrengen van een gietcoating of -mortel met DisboADD 943 Quarzsandmischung (0,4 - 0,8 mm)/ DisboADD 944 Quarzsandmischung (0,8 - 1,2 mm) instrooien. 
Een niet-ingestrooide grondlaag moet bij 20 °C kamertemperatuur binnen 16-24 uur met de navolgende lagen opnieuw bewerkt worden. Bij hogere temperaturen moet de coating worden afgezand.

Verzegelen
Materiaal in 1-2 arbeidsgangen, zoals onder punt 1 beschreven, opbrengen.
Voor een antisliplaag de eerste nieuwe laag naar gewenste ruwheid met DisboADD 943/944 Quarzsandmischung of een ander gebruikelijk materiaal zoals Durop of Silicium-Carbid instrooien.

Schraaplaag
Vlakke ondergrond met een fijne structuur
Schraaplaag samenstellen uit:

DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung: 1 gew.-deel
DisboADD 942 Quarzsandmischung : 1,5 gew.-delen

Niet vlakke, ruwe ondergrond

Schraaplaag samenstellen uit:

DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung: 1 gew.-deel
Kwartszand: 1,5 gew.-delen (DisboADD 942 Quarzsandmischung + DisboADD 943 Quarzsandmischung  1 : 1 gemengd)

Schraaplaag op het oppervlak gieten en met een plekspaan gelijkmatig verdelen. Aansluitend met een stekelroller ontluchten. De schraaplaag naar behoefte instrooien.
Zeer poreuze en ruwe ondergronden, voor het opbrengen van de schraaplaag met DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung gronden.

Egalisatielaag
Voor een hoogwaardige, optisch gladde vloer.
Op het vloeroppervlak een grondlaag of schraaplaag aanbrengen als eerder omschreven.
Egalisatielaag samenstellen uit:
DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung: 1 gew.-deel
DisboADD 942 Quarzsandmischung: 1 gew.-deel
Gemengd materiaal op het oppervlak gieten en met een gummirakel (driehoeksvertanding 4 mm) gelijkmatig verdelen. Na een wachttijd van ca. 10 minuten de laag met een stekelrol kruislings ontluchten. De egalisatielaag niet afzanden.

Troffelvloer
Vloeroppervlakken, zoals onder hier boven beschreven, gronden. Mortel samenstellen uit:
DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung: 1 gew.deel
DisboADD 946 Quarzsandmischung : 10 gew. delen
Het bindmiddel in 5 kg-verpakking is op twee 25 kg-zakken Mörtelquarz mengklaar afgestemd. Mörtelquarz in een dwangmenger doen, het gemengde bindmiddel onder een lopend roerwerk toevoegen en 3 minuten intensief mengen. De mortel nat-in-nat op de nog natte grondlaag of op de reeds uitgeharde, ingestrooide grondlaag aanbrengen, verdichten en aansluitend met een kunststoffen of roestvrijstalen spaan gladmaken. Bij het aanbrengen de mortel vooraf op de korrel glad trekken. Om een vloeistofdichte of antislip oppervlak te verkrijgen, de mortel zoals onder punt 2. beschreven met een laag beschermen. Door toevoeging van ca. 2 gew.% DisboXID 952 Stellmittel eventuele luchtgaatjes afdichten

Toepassing als curing-compound
Om snelle verdamping van het vocht uit de betonnen ondergrond te verhinderen moet op de versgestorte vloer zo snel als mogelijk een beschermlaag worden aangebracht. Het juiste tijdstip is bij een beton met een water-cementfactor van < 0,55 wz  als deze is te belopen (bij 20° C veelal na enige uren), zonder dat een voetafdruk zichtbaar blijft.
Het materiaal uitsluitend op ondergrond aanbrengen die met een plekspaan is glad getrokken zonder dat daarbij een cement-slijmhuidje is ontstaan. Voordat het materiaal wordt aangebracht mag er geen gesloten waterfilm aan het oppervlak aanwezig zijn.

Let op: Het betonnen oppervlak mag niet (glad) gevlinderd zijn.

Voordat het materiaal wordt aangebracht de ondergrond eerst met een stalen- of kunststofbezem (Piasara) opruwen om zo een eventueel aanwezige cement-slijmhuid te verwijderen en het oppervlak een betere capillaire werking te geven.
Het materiaal met een rubberen wisser gelijkmatig aanbrengen. Na ca. 10–15 minuten bij 20° C  voor een gelijkmatige verdeling de laag in een kruislaag narollen.
Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond de juiste hoeveelheid materiaal aanbrengen, zodanig, dat er geen plassen ontstaan.
De coatinglaag controleren of deze poriëndicht is. Indien noodzakelijk een tweede laag aanbrengen. De nog natte laag afzanden met DisboADD 943 Quarzsandmischung.

Verbruik

Grondlaagca. 200–400 g/m2
Verzegelenca. 200–400 g/m2
per laag
Schraaplaag
vlakke ondergrond met een fijne structuur
DisboPOX 420 E.MI PLUS 
2K-EP-Grundierung
DisboADD 942 
ca. 660 g/mm/m2
ca. 1 kg/mm/m2
Niet-vlakke, ruwe ondergrond
DisboPOX 420 E.MI PLUS 
2K-EP-Grundierung
DisboADD 942 
DisboADD 943 
ca. 660 g/mm/m2
ca. 500 g/mm/m2
ca. 500 g/mm/m2
Troffelvloer
DisboPOX 420 E.MI PLUS 
2K-EP-Grundierung
DisboADD 946 
ca. 190 g/mm/m2
ca. 1,9 kg/mm/m2
Curing-compound
DisboPOX 420 E.MI PLUS 
2K-EP-Grundierung
DisboADD 943 
ca. 30–600 g/m2
ca. 1 kg/m2
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Plaatselijke reparaties op balkonvloeren is mogelijk.  Omdat de uitzetting van de EP-mortel en het beton verschillend is kan een behandeling op het totale oppervlak niet plaatsvinden in verbang met mogelijke scheurvorming.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60 % relatiieve luchtvochtigheid ca. 30 minuten.
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de verwerkingstijd.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor omgeving en ondergrond. De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer bedragen dan 80%. De temperatuur van de ondergrond moet minimaal 3 °C boven de dauwpunttemperatuur liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de arbeidsgangen moet bij 20 °C minimaal 12 uur en maximaal 24 bedragen. Bij een langere wachttijd het oppervlak opruwen als niet wordt ingestrooid. Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.
Let op: Bij toepassing als Curing-compound bij 20° C na 2 dagen met een  dunne coating (rollaag) en na 5 dagen met een dikke coating (gietcoating of mortel, instrooilaag) verder werken.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid na 12 uur te belopen, mechanisch te belasten na 3 dagen en volledig uitgehard na 7 dagen. Lagere temperaturen verlengen het uitharden.
Tijdens het uitharden (ca. 24 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij een langere werkonderbreking met Disboxid 419 Verdünner.

Certificaat

op aanvraag

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Enkel voor professioneel gebruik


Component A

Veroorzaakt huidirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Voorkom lozing in het milieu.
De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
Bij huidirritatie: arts raadplegen.
Bij blijvende oogirritatie: arrts raadplegen

Bevat: Bisfenol-Epichloorhydrinehars met een gemiddeld moleculegewicht <= 700, Bisfenol-F-Epoxyhars MG < 700, Oxiran, Mono[(C13-15-alkyloxy)methyl]derivate, 1,3-Bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2-dimethylpropan.

Component B
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Spuitnevel niet inademen. Na gebruik de huid grondig wassen.

Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Bevat: 1,5-pentandiamine, 2-methyl-, reactieproducten met 2-ethyl-1,4-butandiamine en glycidyltolylether, polyoxypropylendiamine, 1,3-cyclohexylenbis(methylamine), salicylzuur.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOS.

CE-markeringce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

08 

DIS-420-010265 
EN 13813:2002
Dekvloer in kunsthars/Kunstharscoating voor gebruik binnen
EN 13813:SR-Bfl s1-B1,5-AR1-IR4
BrandverloopBfl -s1
Emissie van bijtende substantiesSR
Slijtageweerstand< AR1
Trekvastheid> B1,5
Stootvastheid> IR4

EN 13813
In de norm EN 13813 "Dekvloermortels en dekvloeren - dekmortels. Eigenschappen en eisen" is vastgelegd aan welke eisen dekvloermortels voor gebruik binnen moeten voldoen.  Ook kunstharsverven en -verzegeling vallen onder deze norm.
Producten, die aan deze norm voldoen, mogen het CE - logo voeren. Het logo staat op de verpakking.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be