caparol_pim_import/caparol_be/products/image/214671/061610_DisboXID_462_7_5_2_5.png

DisboXID 462 2K-EP-Grundierung

Transparant voorstrijkmiddel voor minerale vloeroppervlakken op basis van epoxyhars. Twee componenten (2K).

Toepassing

Als voorstrijk- of reparatielaag onder Disbon-vloercoatings en de Disboxid Parkhaus-systemen OS 8, OS 11 a en b Neu.
Als bindmiddel voor Disboxid 946 Mörtelquarz voor het repareren van slijtvaste industriële
werkvloeren en voor het opnieuw profileren van beschadigingen.
Als gladde- of antisliplaag.
Voor het vullen van scheuren.

Getest conform AgBB-testcriteria van de emmissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassing
binnen. De beoordeling van de AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten)
wordt door milieu- en gezondheids-instanties voor het toepassen van bouwmaterialen in sensibele
(gevoelige) ruimten zoals bijv. dagverblijven als norm gesteld.

Eigenschappen

 • dringt diep in de ondergrond
 • geeft een glad oppervlak
 • goed bestand tegen chemicaliën
 • langdurig met water te belasten
 • extreem mechanisch te belasten
 • voldoet aan de eisen van de DIN EN 1504-2 en DIN V 18026: het beschermen van betonnen oppervlakken.
 • minimale emissie
 • getest tegen achterliggend vocht

Materiaalbasis

2K-epoxyhars, laag visceus, total solid.

Verpakking

 • 2,5 kg en 10 kg metalen combi-verpakking
 • 25 kg verpakking (massa 18,75 kg  en verharder 6,25 kg metalen verpakking)
 • 800 kg verpakking (3x massa 200 kg vaten en 1x verharder 200 kg vat).

Kleur

Transparant.

Met Disboxid 980 NEFA®POX-kleurpasta's op kleur te brengen.
Kleine kleurveranderingen en verpoederen zijn mogelijk door inwerking van UV-licht en
weersinvloeden.
Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën
(desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurverandering leiden.
Dit beïnvloedt de functie van de coating echter niet.

 

Opslag

Koel en droog bewaren.
In originele, gesloten verpakking bij 20 °C 12 maanden houdbaar. Bij opslag onder lagere
temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,1 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 95 µm/100 g/m2

Slingerhardheid conform König

ca. 130 sec.

Shore-hardheid (A/D)

ca. D 80

Drukvastheid

Bindmiddel > 70 N/mm2
Mortel 1:10 > 95 N/mm2

Viscositeit

20 °C, ca. 430 mPas

Buig-treksterkte

Bindmiddel ca. 75 N/mm2
Mortel 1:10 ca. 30 N/mm2

Geschikte ondergronden

Beton en cementdekvloer
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.
De drukvastheid van de ondergrond moet >25 N/mm2 zijn.
Op cement- en kunststofhoudende reparaties de verdraagzaamheid testen.

De ondergrond moet een hechttreksterkte hebben van >1,5 N/mm2, waarbij de laagste waarde niet
lager mag zijn dan 1,0 N/mm2.
Vochtgehalte ondergrond:
Beton en cementdekvloer max. 4 gew.% (CM-methode)

Is achterliggend vocht aanwezig dan moet een poriënvrije grondlaag worden aangebracht met DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium of DisboXID 462 2K-EP-Grundierung. De hechttreksterkte moet dan zijn >2,0 N/mm2, waarbij de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,5 N/mm2.

Andere soorten ondergronden laten adviseren door een technisch medewerker van DAW Belgium.

Voorbereiding van de ondergrond

Cementhoudende ondergronden voorbehandelen door middel van stofarmstralen met stofafzuiging. Straalmiddel afstemmen op de ondergrond en de te verwijderen laag. Diamantschuren uitsluitend toepassen op kleine oppervlakken zoals bijv. bij de randen.
1K- en slechthechtende 2K-verflagen geheel verwijderen.
Harde 2K-verflagen reinigen, mechanisch schuren of matstralen.
Reparaties in de ondergrond uitvoeren met DisboCRET PCC- of DisboXID EP-Mörteln.
Siliconenhoudende producten (bijv. kit) niet toepassen om een slechte hechting te voorkomen.
Verzelhoudende ondergronden (staal- of kunststofvezels) moeten na het aanbrengen van de grondlaag geschuurd worden en nogmaals worden gegrond. De vezels mogen niet door de laag steken.

Materiaalbereiding

Harder toevoegen aan basismateriaal en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa en egale kleur ontstaat. Overgieten in een andere emmer en nogmaals grondig doorroeren.

Wanneer het materiaal in kleur moet worden aangebracht aan het basismateriaal de kleurpasta (1 flacon Disboxid 980 NEFA®POX-Farbpaste = 0,8 kg op 25 kg DisboXID 462 2K-EP-Grundierung) toevoegen en doorroeren.

Om het uitharden van het materiaal te versnellen kan tot maximaal 5,5 % (van de totale hoeveelheid) Disboxid 903 EP-Rapid aan de harder worden toegevoegd. Pas daarna de harder aan de massa toevoegen.

Mengverhouding

Massa : verharder = 3 : 1 gewichtsdelen
Massa : verharder = 100 : 37 volumedelen

Verwerkingsmethode

Afhankelijk van de toepassing het materiaal verwerken met een gummirakel, borstel, roller of spaan.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
Het gemengde materiaal op het oppervlak gieten en met een gummirakel gelijkmatig verdelen. Eventuele glanzende plekken nabehandelen met een halflange lamsvachtroller of blokwitter.
Bij een sterk zuigende ondergrond kan een tweede voorstrijklaag noodzakelijk zijn.
De natte voorstrijklaag naar behoefte instrooien.
Voor een antislip afwerking, die met een roller wordt aangebracht, de voorstrijklaag instrooien met DisboADD 943/944 Quarzsandmischung.
Bij een volgende gietafwerking, die met een spaan wordt aangebracht, de voorstrijklaag
instrooien met DisboADD 942 Quarzsandmischung. Op een niet-ingestrooide voorstrijklaag moet
binnen 24 uur de volgende laag worden aangebracht.

Transparante afwerklaag
Het materiaal in 1 of 2 lagen aanbrengen als omschreven bij grondlaag. Voor een antislip afwerking de eerste, nog natte laag afzanden met DisboADD 943/944 Einstreuquarz, Durop Granitsplitt of Silicium Carbid naar behoefte.

Schraaplaag
Oneffen, licht ruwe ondergrond
DisboXID 462 2K-EP-Grundierung, 1 gew. deel
DisboADD 942 Quarzsandmischung , 1,5 gew. delen met elkaar mengen.
Bij niet-egale, ruwe ondergronden

Oneffen, ruwe ondergrond
DisboXID 462 2K-EP-Grundierung, 1 gew. deel
Quarzsand 1,5 gew. delen
(DisboADD 942 Quarzsandmischung + DisboADD 943 Quarzsandmischung 1:1 gemengd) met elkaar mengen.
Het materiaal op het voorbehandelde oppervlak gieten en met een spaan gelijkmatig verdelen.
Aansluitend met een stekelroller ontluchten. De schraaplaag naar behoefte afzanden.
Zeer ruwe en sterk zuigende ondergronden voor het aanbrengen van de schraaplaag voorstrijken met DisboXID 462 2K-EP-Grundierung.

Troffelvloer
De ondergrond voorstrijken zoals beschreven bij grondlaag.
DisboXID 462 2K-EP-Grundierung, 1 gew. deel
Disboxid 946 Mörtelquarz, 10 gew. delen met elkaar mengen.
Het bindmiddel in 2,5 kg verpakking is afgestemd op 25 kg verpakking mortelkwarts.
De mortelkwarts in een tegenstroommenger gieten en het apparaat aanzetten. Het gemengde bindmiddel toevoegen en gedurende 3 minuten intensief mengen. De mortel nat-in-nat op de voorstrijklaag of op de reeds hard geworden, ingestrooide voorstrijklaag aanbrengen, verdichten en aansluitend met een kunststoffen of roestvrijstalen spaan gladstrijken.
Bij mortelvloeren vooraf de laagdikte instellen.
Om het oppervlak voldoende vloeistofdicht of antislip te maken, afwerken zoals beschreven onder transparante afwerking. De troffelvoer voor een eventuele afwerking met DisboXID 462 2K-EP-Grundierung deze mengen met ca. 2 gew. -% Disboxid 952 Stellmittel om de poriën af te dichten.

Holle plint (diameter 5 cm)
Een grondlaag aanbrengen als boven omschreven. Reparatiemortel samenstellen uit:
DisboXID 462 2K-EP-Grundierung, 1 gew.-deel
DisboADD 946 Quarzsandmischung, 10 gew.-delen
Het aangebrachte materiaal met geschikt gereedschap modelleren tot een holle plint met een straal van 5 cm.

Parkhaussystemen OS 8 en OS 11 a + b
Raadpleeg het overzicht van de Parkhaussystemen.

Verbruik

Grondlaagca. 200–400 g/m2
Transparante afwerklaagca. 250–500 g/mper laag
Schraaplaag
Oneffen, licht ruwe ondergrond
DisboXID 462 2K-EP-Grundierung
DisboADD 942 Quarzsandmischung 
ca. 660 g/mm/m2
ca. 1 kg/mm/m2
Oneffen, ruwe ondergrond
DisboXID 462 2K-EP-Grundierung
DisboADD 942 Quarzsandmischung 
DisboADDd 943 Quarzsandmischung 
ca. 660 g/mm/m2
ca. 500 g/mm/m2
ca. 500 g/mm/m2
Troffelvloer
DisboXID 462 2K-EP-Grundierung
DisboADDd 946 Quarzsandmischung 
ca. 190 g/mm/m2
ca. 1,9 kg/mm/m2
Holl plint
DisboXID 462 2K-EP-Grundierung
Disboxid 946 Quarzsandmischung 
ca. 150 g/m
ca. 1,5 kg/m

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Het uitvoeren van plaatselijk reparaties op balkonvloeren is mogelijk. Het egaliseren over het gehele betonnen oppervlak is niet mogelijk vanwege het verschil in uitzettingscoëfficiënt tussen de EP-mortel en het beton. Scheurvorming is dan niet uit te sluiten.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid ca. 30 minuten. Bij toevoeging van Disboxid 903 EP-Rapid wordt de verwerkingstijd verkort tot 20 minuten.
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de ‘potlife’.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de arbeidsgangen moet bij 20 °C minstens 15 uur en maximaal 24 uur bedragen. Bij een langere wachttijd moet de coating die niet is afgezand worden geschuurd. Is Disboxid 903 EP-Rapid toegevoegd, dan moet altijd worden afgezand als niet dezelfde dag (max. 12 uur) de volgende laag wordt aangebracht.

Wachttijd bij toevoeging van Disboxid 903 EP-Rapid
DisboXID 462 2K-EP-GrundierungAantal 0,5 liter verp.
Disboxid 903 EP-Rapid
bij 10° C bij 20° C
2,5/ 10 / 25 kg-36 uur15 uur
25 kg1 verpakking22 uur7 uur
25 kg2 verpakkingen17 uur5 uur
25 kg3 verpakkingen14 uur4 uur
10 kg1 verpakking17 uur5 uur

Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Tijdens het uitharden het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 3 dagen te belasten en na ca. 7 dagen volledig uitgehard.
Hogere temperaturen en toevoeging van Disboxid 903 EP-Rapid verkorten en lagere temperaturen verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij een langere pauze reinigen met DisboADD 419.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.
Conform EU richtlijn

Massa
Veroorzaakt huidirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Voorkom lozing in het milieu.
De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Bevat bisfenol-A-epichloorhydrine en epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht <= 700) Bisphenol-F-Epoxidharz MG < 700 Alkylglycidylether (C13/C15). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Harder
Schadelijk bij inslikken en bij inademing
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Voorkom lozing in het milieu.
De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.


In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l. Dit product bevat max. 110 g/l VOS.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH 
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

13 

DIS-462-001240 
EN 13813:2002
Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen
EN 13813:SR-Efl-1,5-AR1-IR4
BrandgedragEfl
Afgifte gevaarlijke stoffenSR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtvastheid≤ AR1
Hechttreksterkte≥ B1,5
Slagvastheid≥ IR4

EN 13813
In de EN 13813 "Dekvloermortel en dekvloeren - Dekvloermortels - Eigenschappen en eisen" zijn de eisen vastgelegd voor dekvloermortels voor toepassing binnen. Ook vloercoatings op basis van kunsthars zijn in deze norm opgenomen. Producten die aan de norm voldoen hebben een CE-logo op de verpakking. 
ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

13

1119

DIS-462-01240

EN 13813:2002
Beschermen van betonnen oppervlakken - Coating
EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f und ZA.1g
DIN EN 1504-2:2004
Disboxid PHS-System OS 11 a+b
SlijtvastheidMassaverlies < 3000 mg
CO2-weerstandSD > 50 m
WaterdampdoorlaatbaarheidKlasse III
Capillaire wateropname en waterdoorlaatbaarheidw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Verdraagzaamheid temperatuurswisselingen≥  1,5 (1,0) N/mm2
Bestand tegen chemicalën, aantastingVerlies hardheid < 50%
ScheuroverbruggingB 3.2 (-20°C)
SlagvastheidKlasse I
Afscheursterkte t.o.v. hechting≥ 1,5 (1,0) N/mm2
BrandgedragKlasse Efl-
Antslip / oppervlaktestructuurKlasse III
EN 15054
In de EN 1504-2 "Producten en systemen voor het beschermen en herstellen van betonwerk - deel 2: beschermen van betonnenoppervlakken" zijn de eisen vastgelegd voor het beschermen van beton. Producten die aan de norm voldoen hebben een CE-logo op de verpakking.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be