caparol_pim_import/caparol_be/products/image/207179/060277_Disbopox_442_GaragenSiegel_10L.png

DisboPOX W 442 2k-EP-GaragenSiegel

Met carbonvezelversterkte epoxyhars-vloercoating met een minimale emissie voor garages, magazijnen en kelders. Twee componenten (2K).

Toepassing

Op alle minerale ondergronden en gietasfalt, binnen, die normaal worden belast. Geschikt voor garagevloeren, fietsenkelders, was- en sanitaire ruimten. Vanwege de minimale uitstoot van schadelijke stoffen bijzonder geschikt voor toepassing in ziekenhuizen, scholen, kinderdagverblijven etc.

Eigenschappen

 • bijzonder goed slagvast
 • goed te reinigen
 • hoge slijtweerstand
 • geringer slijtage
 • waterdampdoorlatend
 • goed bestand tegen chemicaliën
 • bestand tegen weekmakers / autobanden
 • milieuvriendelijk, met water te verdunnen
 • minimale emissie

Getest conform AgBB-testcriteria van de emissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassing binnen. De beoordeling van de AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) wordt door milieu- en gezondheidsinstanties voor het toepassen van bouwmaterialen in sensibele (gevoelige) ruimten zoals bijv. (kinder)dagverblijven als norm gesteld.

Materiaalbasis

Met water te verdunnen 2K-Epoxyhars

Verpakking

 • Standaard:
  5 kg, 10 kg kunststof-combi-verpakking
 • ColorExpress:
  5 kg, 10 kg kunststof-combi-verpakking

Kleur

 • Standaard:
  5 kg verpakking: Kieselgrau (ca. RAL 7032) , Betongrau (geen RAL)
 • 10 kg verpakking: Kieselgrau (ca. RAL 7032), Betongrau (geen RAL), Mittelgrau (ca. RAL 7037 Staubgrau)
  Speciale kleuren op aanvraag.
 • ColorExpress: 
  Via ColorExpress in meer dan 25.000 kleuren te leveren. Afhankelijk van de gekozen kleur met basis 1, basis 2 of ba­sis 3 op de ColorExpress-kleurenmengmachine op kleur maken.


Kleine kleurveranderingen en een lichte verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloed de functie van de coating niet. Bij heldere en donkere kleuren kan aan het oppervlak een tempera-effect (afgeven van het kleurpigment) ontstaan. In voorkomende gevallen een transparante toplaag aanbrengen.

Glansgraad

Glanzend

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren.
In gesloten verpakking 12 maanden houdbaar. Bij lage temperaturen het materiaal voor de verwerking bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 35 µm/100 g/m2

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

ca. 20.000

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

66 mg/30 cm2

Bestand tegen chemicaliën

Bestand tegen chemicaliën conform DIN EN ISO 2812 biji 20 °C
na 7 dagen
Azijnzuur, 5 %+ (V)
Zwavelzuur, 20 %+ (V)
Salpeterzuur, 10 %+ (V)
Zoutzuur, 10 %+ (V)
Ammoniak, 25 % (salmiakg.)+
Xyleen+
Testvloeistof Gr. 5 +
Ontroestingsmiddel+
Benzine DIN 51 600+
Testvloeistof Gr. 4 +
Skydrol (hydraulische olie)+
Shell Diala-olie (koelvloeistof)+
Verklaring van de tekens: + = bestand, (V) = verkleuring
conform de testvoorschriften tegen bodemverontreiniging van DIBt.

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.

Alle minerale ondergronden zoals beton, dekvloeren van cement, magnesiet en anhydriet, gietasfalt binnen. De ondergrond moet een treksterkte hebben van ≥ 1,5 N/mm2.

Vochtgehalte ondergrond:
Beton en cementdekvloer max. 5 gew.%
Anhydrietvloer max. 1,0 gew.%
Magnesietvloer 2-4 gew.%
Granietvloer 4-8 gew.%

Gietasfalt moet voldoen aan de hardheidsklasse GE 15 en mag onder de plaatselijk geldende omstandigheden en mechanische belasting niet vervormen.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen, zoals kogelstralen of frezen.

Niet draagkrachtige, sterk vervuilde oppervlakken met bijv. oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen, moeten grondig mechanisch worden voorbehandeld. Olievlekken met een speciaal reinigingsmiddel goed schoonmaken.

1K-verflagen en slecht hechtende 2K-verflagen altijd geheel verwijderen. Bij gietasfalt moet toegevoegd materiaal na voorbehandeling voor minimaal 75% zichtbaar zijn. Glashoudende oppervlakken en harde 2K-verflagen reinigen, schuren, mat stralen of een grondlaag aanbrengen met Disbon 481 2K-EP-Universalprimer.
Reparaties uitvoeren met DisboCRET PCC-Mörteln of met DisboXID 438 EP-Spachtel.

Materiaalbereiding

Harder toevoegen aan basismateriaal en met een langzaamdraaiend roerwerk
(max. 400 omw./min.) grondig mengen. Overgieten in een andere emmer en nogmaals grondig doorroeren.

Indien het materiaal met ColorExpress op kleur gemaakt wordt de kleurpasta aan comp. A (massa) toevoegen en (nog) NIET mengen. Binnen 3 tot 5 dagen, vlak voor gebruik, massa en kleurpasta grondig mengen, dan harder (comp. B) toevoegen en nogmaals grondig mengen. Het mengsel overgieten in een andere emmer en nogmaals grondig doorroeren.

Mengverhouding

Basismateriaal : harder = 84 : 16 gew. delen

Verwerkingsmethode

DisboPOX W 442 met de kwast, roller of spuitapparatuur (Airless, zonder filter, min. 50 bar, nozzle 0,015–0,017 inch, spuithoek 45° + narollen) aanbrengen.

Opbouw van het systeem

Voorstrijklaag
Een nieuwe, zwak zuigende ondergrond en gietasfalt kan voorgestreken worden met DisboPOX W 442, 5–10 % met water verdund. Een optimale hechting op minerale ondergronden wordt verkregenin door voor te strijken met DisboPOX W 443 EP-Imprägnierung. Het materiaal met een borstel goed in de poriën wrijven.
Indien geen diffusie-open systeemopbouw nodig is, kan alternatief voorgestreken worden met DisboXID 420 of DisboXID 462. 

Oneffen, fijnruwe minerale ondergronden:
Egalisatiemortel maken van: 
DisboPOX W 442 : 1 gew.-deel
DisboADD 942 : 1 gew.-deel 
Egalisatiemortel op de voorgestreken ondergrond gieten en met de spaan gelijkmatig verdelen. Op de korreldikte afschrapen. De laagdikte van de egalisatiemortel is max. 2 mm.
De egalisatielaagvervolgens met DisboADD 942 afzanden.

Let op: grote ondergrondoneffenheden en spaanslagen kunnen, ondanks dat er is afgezand, zichtbaar blijven. In voorkomende gevallen de coating mechanisch schuren.

Tussen- en afwerklaag
Een tussen- en afwerklaag aanbrengen met DisboPOX W 442, onverdund. Op een afgezande ondergrond moet de tussenlaag met 5% water worden verdund. Bij intensieve kleuren (uit bijv. basis 3), grote kleurcontrasten en/of extreme belasting een derde laag aanbrengen.

Decoratieve afwerking
Voor een decoratieve afwerking in de nog natte laag DisboADD 948 Farbchips strooien en na drogen afwerken met DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung, zonodig vermengd met 3 gew.% DisboADD 947 Quarzsandmischung voor een antislipafwerking.

Verbruik

Grondlaag
Minerale ondergrond
DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel, wässrig
of DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung, wässrig
ca. 5 m2/kg
Gietasfalt
DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel, wässrig
ca. 5 m2/kg
Egalisatiemortel
Oneffen, fijn ruwe ondergronden
DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel, wässrig
DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 - 0,4 mm
ca. 0,9 m2/kg/mm
ca.0,9 m2/kg/mm
Afzanden
DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 - 0,4 mm
ca. 0,5 - 0,6 m2/kg
Afwerklaagca. 4 - 4,5 m/kg per laag
Decoratieve afwerking
Chips-instrooien
DisboADD 948 Farbchips 2 - 4 mm
ca. 33 m2/kg
Topafwerking - glad
DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung
ca. 7,5 m2/kg
Topafwerking - antislip
DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung
DisboADD 947 Glasperlen, fine
ca. 7,5 m2/kg
ca. 250 m2/kg
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het onject.
De verbruikswaarden van de afwerklaag zijn afhankelijk van de mate van afzanden, temperatuursinvloeden, wijze van applicatie, soort gereedschap en het gebruikte zand.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 90 minuten. Hogere temperaturen verkorten, lagere verlengen de verwerkingstijd.
Let op: Materiaal niet in te grote laagdikten aanbrengen. Tijdens het drogen en uitharden voor goede en voldoende ventilatie zorgen.

 

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijdtussen de lagen bij 20 °C minimaal 16 uur en maximaal 48 uur.
Bij een langere wachttijd het oppervlak opruwen. Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid te belopen na ca. 24 uur, mechanisch te belasten na 3 dagen en volledig uitgehard na 7 dagen. Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.

Tijdens het uitharden (ca. 24 uur bij 20 °C) de coating tegen vocht beschermen. De hechting en/of het eindresulaat kan nadelig beïnvloed worden.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water. Bij langere onderbrekingen met warm zeepwater.

Certificaat

 • 1-1042: Testrapport op decontamineerbaarheid conform DIN 25415, T1  
  Kernforschungszentrum Karlsruhe
 • 1-1279: Testrapport antislip R12
  Material-Prüfinstitut Hellberg, Adendorf
 • 1-1238: Testrapport antislip R11
  Material-Prüfinstitut Hellberg, Adendorf
 • 1-1242 Algemene bouwvoorschriften voor toepassing in openbare ruimten
  Z-156.605-639, Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin
 • 1-1213 Certificaat, test op schadelijke stoffen (standaardkleuren), TÜV Nord
 • 1-1214 Certificaat, test op schadelijke stoffen (op kleur gebracht), TÜV Nord

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

 Veiligheidszinnen conform EU-richtlijn

Uitsluitend bedoeld voor professioneel verbruik.

Massa
Veroorzaakt huidirritatie.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Voorkom lozing in het milieu.
De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
BIJ CONTACT MET DE OGEN:
        Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
        Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
BIJ CONTACT MET DE HUID:
        Met veel water en zeep wassen.
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te  
        gebruiken.

Buiten bereik van kinderen houden.
Spuitnevel niet inademen.
Bij aanraking met de ogen direct overvloedig spoelen met water en
       deskundig medisch advies inwinnen.
Bij aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
Afval niet in gootsteen werpen.
harder
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Voorkom lozing in het milieu.
De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
BIJ CONTACT MET DE HUID:
        Met veel water en zeep wassen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN:
        Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
        Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
Op een goed geventileerde plaats bewaren. 
        In goed gesloten verpakking bewaren.
Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving

Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, raadpleeg Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j) is max. 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 100 g/l VOS.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH 
Roßdörfer Straße 50, 
64372 Ober-Ramstadt 
08
DIS-442-001266
 EN 13813:2002
Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen
EN 13813:SR-Bfl-s1-B1,5-AR1-IR4
BrandgedragBfl-s1
Afgifte gevaarlijke stoffenSR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtvastheid≤ AR1
Hechttreksterkte≥ B1,5
Slagvastheid≥ IR4


EN 13813
In de norm EN 13813 "Dekvloermortels en dekvloeren - dekmortels. Eigenschappen en eisen" is vastgelegd aan welke eisen dekvloermortels voor gebruik binnen moeten voldoen.  Ook kunstharsverven en -verzegeling vallen onder deze norm.
Producten, die aan deze norm voldoen, moeten het CE - logo voeren. Het logo staat zowel op de verpakking als op de website van DAW Belgium (www.caparol.be) en is te downloaden.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be