caparol_pim_import/caparol_be/products/image/233144/064133_DisboPOX_W_447_10kg.png

DisboPOX W 447 2K-EP-Universalharz, wässrig

Met water te verdunnen epoxyharscoating voor wanden en vloeren binnen met een matige tot gemiddelde belasting.
Twee componenten (2K).

Toepassing

Vloeren:
Geschikt voor minerale vloeroppervlakken en gietasfaltvloeren, binnen. Als bescherming van vloeroppervlakken zoals in wachtkamers en kantines, verwarmingscentrales, opslagruimten, archieven, gangen, magazijnen, noodtrappen en vluchtwegen. Kan bereden worden met (lichtgewicht) trolleys, karren, enz. Niet geschikt voor vloeren waarop water blijft staan.
Als tussenlaag toe te passen in het Disboxid ArteFloor-systeem.
 
Wanden:
Bijzonder geschikt voor wanden die belast worden door chemicaliën, desinfecteermiddelen en vocht, zoals in ziekenhuizen, luchtkanalen, laboratoria en productieruimten in de levens- en voedingsmiddelenindustrie.
Als tussen- en afwerklaag op glasweefsel en Capaver AkkordVlies-Z.

Eigenschappen

 • bestand tegen chemicaliën
 • bestand tegen desinfecteermiddelen
 • getest voor toepassing in levensmiddelenindustrie
 • decontamineerbaar conform DIN 25 415
 • waterdampdoorlatend – geschikt voor magnesiet- en anhydrietvloeren
 • minimale emissie, TÜV-getest op schadelijke stoffen
Getest conform AgBB-testcriteria van de emmissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassing binnen. De beoordeling van de AgBB (Ausschuß zur ge­sund­heit­lichen Bewertung von Bauprodukten) wordt door milieu- en gezondheids-instanties voor het toepassen van bouwmaterialen in sensibele (gevoelige) ruimten zoals bijv. dagverblijven als norm gesteld.

Materiaalbasis

Waterhoudende 2K-epoxyhars

Verpakking

  • Standaard:
   5 kg, 10 kg metalen-combi-verpakking
  • ColorExpress: 
   10 kg metalen-combi-verpakking
   

Kleur

 • Standaard:
 •     5 kg verpakking: Kieselgrau (ca. RAL 7032)
      10 kg verpakking: Kieselgrau (ca. RAL 7032), Betongrau (ca. RAL-7032), Lichtgrua (ca. RAL 7035), Achatgrau ( ca. RAL 7038),
      Cremeweiss (ca. RAL-9001), weiss (geen RAL-kleur).
      Speciale kleuren op aanvraag.
  • ColorExpress: 
   Via ColorExpress in meer dan 21.000 kleuren te leveren. Afhankelijk van de gekozen kleur met basis 1, basis 2 of ba­sis 3 op de ColorExpress-kleurenmengmachine op kleur te maken.

  Kleine kleurveranderingen en een lichte verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloed de functie van de coating niet. Bij heldere en donkere kleuren kan aan het oppervlak een tempera-effect (afgeven van het kleurpigment) ontstaan. In voorkomende gevallen een transparante toplaag aanbrengen.

Glansgraad

Zijdeglans

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren.
In gesloten verpakking 12 maanden houdbaar. Bij lage temperaturen het materiaal voor de verwerking bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 35 µm/100 g/m2

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

ca. 40.000

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

60 mg/30 cm2

Bestand tegen chemicaliën

Bestand tegen chemicaliën conform EN ISO 2812 bij 20 °C
na 7 dagen
Azijnzuur 5 %+ (V)
Zoutzuur 10 %+ (V)
Zwavelzuur ≤ 10 %+ (V)
Citroenzuur 10 %+
Ammoniak 25 % (salmiakg.)+
Calciumhydroxide+
IJzerIII chloride-oplossing (verzadigd)+ (V)
Lysoformoplossing 2 %ig+
Magnesiumchloride-oplossing 35 %+
Gedestilleerd water+
Keukenzoutoplossing (verzadigd)+
Terpentine+
Wasbenzine+
Stook- en dieselolie+
Coca-Cola+ (V)
Koffie+ (V)
Rode wijn+ (V)
Koelvloeistof+
Verklaring van de tekens: + = bestand, (V) = verkleuring

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, vormvast, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.

Vloeren:
Minerale ondergronden zoals beton, dekvloeren van cement en anhydriet, gietasfalt binnen. 
Eventuele reparaties op hechting testen. Vloeren behandeld met een Curing Compount moeten intensief mechanisch worden geschuurd. Vooraf altijd een proefvlak maken om de hechting te testen.
De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 1,5 N/mm2, waarvan de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm2.
Vochtgehalte ondergrond:
Beton en cementdekvloer max. 4 gew.% (CM-methode)
Anhydriet max. 1,0 gew.%
Gietasfalt moet voldoen aan de hardheidsklasse IC 15 en mag onder de plaatselijk geldende omstandigheden en mechanische belasting niet vervormen.

Wanden:
DisboPOX 447 is op wanden met glasvezelweefsels, Capaver AkkordVlies-Z, DisboFEIN 332, DisboCRET 505 en Caparol Akkordspachtel KF toe te passen. 
Op minerale ondergronden vooraf altijd een proefvlak maken om de hechting te testen. De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 0,8 N/mm2, waarvan de laagste waarde niet lager mag zijn dan 0,5 N/mm2.

Omdat geen dampdichte laag wordt verkregen moet in vochtige ruimten de ondergrond en/of de reparatie vochtbestendig zijn.

Andere soorten ondergronden laten adviseren door een technisch medewerker van DAW Belgium.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen zoals kogelstralen, frezen of diamantschuren tot het gewenste resultaat is bereikt. 
Niet draagkrachtige, sterk vervuilde ondergronden door bijv. olie, vet, rubber moeten intensief mechanisch worden gereinigd. Olievlekken met een speciaal reiniger schoonmaken.

Bij gietasfalt moet toegevoegd materiaal na voorbehandeling voor minimaal 75% zichtbaar zijn.

1K-verflagen en slecht hechtende 2K-verflagen altijd geheel verwijderen. 

Harde 2K-verflagen reinigen, intensief schuren of mat stralen. Als alternatief het oppervlak matschuren en een hechtlaag aanbrengen met Disbon 481 2K-EP-Universalprimer. Er mag geen vervuiling en/of resten van het schoonmaakmiddel op de oude coatinglaag meer aanwezig zijn. Is de oude coating dampdoorlatend, dan vooraf testen of de oude  en nieuwe coatinglaag nog voldoende dampdoorlatend is.

Reparaties uitvoeren met DisboCRET PCC-mortels of met Disbon EP-Spachtel.

Siliconenhoudende producten (bijv. kit) niet toepassen om een slechte hechting te voorkomen.

Materiaalbereiding

Harder toevoegen aan basismateriaal en met een langzaamdraaiend roerwerk
(max. 400 omw./min.) grondig mengen. Overgieten in een andere emmer en nogmaals grondig doorroeren. Materiaal niet uit geleverde verpakking verwerken.
Het materiaal mag voor de tussen- en afwerklaag niet verdund worden.

Indien het materiaal met ColorExpress op kleur wordt gemaakt de kleurpasta aan comp. A (massa) toevoegen en mengen. Binnen 5 dagen na het op kleur maken dient het materiaal te worden verwerkt. Vlak voor gebruik, massa en kleurpasta grondig mengen (oproeren), dan harder (comp. B) toevoegen en nogmaals grondig mengen. Het mengsel overgieten in een andere emmer en nogmaals grondig doorroeren.

Mengverhouding

Massa: harder = 3 : 2 gew. delen.

Verwerkingsmethode

DisboPOX W 447 met kwast, roller (polyamide-roller, bijv. Rotanyl Maler-Walze 8 mm, vezelhoogte 11 mm, Fa. Rotaplast) of spuitapparatuur (Airless, min. 50 bar, nozzle 0,015–0,017 inch, spuithoek 45° + na­rollen) aanbrengen.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
Op minerale ondergronden een grondlaag aanbrengen met DisboPOX W 443 of DisboPOX W 402. Het materiaal met een borstel goed in de poriën wrijven. Wanneer geen diffusie-open systeem noodzakelijk is kan als alternatief voorgestreken worden met DisboXID 420 of DisboXID 462. 

Op gietasfalt een grondlaag aanbrengen met DisboPOX W 447, verdund met ca. 5-10 % water. Mechanisch voorbehandelde minerale ondergronden kunnen met DisboPOX W 447, verdund met ca. 5-10 % water, worden voorgestreken mits er voldoende draagkracht en zuiging aanwezig is.

Op matig zuigende ondergronden (Capaver Glasgewebe, Capaver AkkordVlies-Z, DisboFEIN 332, DisboCRET 505, Caparol-Akkordspachtel KF) een grondlaag aanbengen met DisboPOX W 447, verdund met max. 5 % water.

Egalisatielaag
Om een ruwe ondergrond te egaliseren kan een egalisatielaag worden toegepast van:
DisboPOX W 402: 100 gew.-delen
DisboADD 940: 240 gew.-delen
of
DisboPOX 453: 100 gew.-delen 
Water: 2 gew.-delen 
DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1-0,4 mm): 20 gew.-delen 
Het materiaal op de gegronde ondergrond gieten, met een spaan gelijkmatig verdelen en scherp op de korrel afschrapen.

Tussen- en afwerklaag

Een tussen- en afwerklaag aanbrengen met DisboPOX W 447, onverdund. Bij slechtdekkende kleuren (bijv. geel, oranje, rood) kan het aanbrengen van meerdere lagen noodzakelijk zijn. Eventueel de grondlaag in een goed dekkende kleur aanbrengen.

Antislip afwerking
Antislip R10 wordt zonder toevoeging bereikt.
 
Decoratieve afwerking
DisboADD 948 Farbchips 2-4 mm in de laatste, nog natte laag strooien en na drogen afwerken met DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung, zonodig vermengd met 3 gew.% DisboaDD 947 Glasperlen voor een antislipafwerking.

Verbruik

Grondlaag
Minerale ondergrond
DisboPOX W 447
of Disbopox 443 EP-Imprägnierung
ca. 200 g/m2
Gietasfalt
DisboPOX W 447
ca. 200 g/m2
Capaver Glasgewebe en Capadecor AkkordVlies-Z
DisboPOX W 447
ca. 120–200 g/m2
Afwerklaag
Vloerenca. 200–250 g/m2 per laag
Vloeren anti-slip
DisboPOX W 447
DisboADD 947 Glasperlen Fine
ca. 250 g/m2
ca. 10 g/m2
Wandenca. 120–200 g/m2 per laag
Decoratieve afwerking vloeren
Chips-instrooien
DisboADD 948 Farbchips
ca. 30 g/m2
Topafwerking - glad
DisboPUR W 458 
ca. 130 g/m2
Topafwerking - antislip
DisboPUR W 458 PU-AquaSiegel
DisboADD 947 Glasperlen Fine
ca. 130 g/m2
ca. 4 g/m2

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op een object.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 90 minuten. Hogere tempera­turen verkorten, lagere verlengen de verwerkingstijd.

Tijdens het drogen en uitharden voor voldoende ventilatie zorgen. Tijdens het drogen verdampt het water uit de coating en doet de relatieve luchtvochtigheid stijgen. Tocht moet worden vermeden.
Let op: het einde van de ‘potlife’ is optisch niet herkenbaar. Het overschrijden ervan leidt tot verandering van kleur en glansgraad en vermindering van hechting op de ondergrond. Materiaal niet in te grote laagdikten aanbrengen. Tijdens het drogen en uitharden voor goede en voldoende ventilatie zorgen.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijdtussen de lagen bij 20 °C minimaal 6 uur en maximaal 48 uur. Bij een langere wachttijd het oppervlak opruwen. Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid te belopen na ca. 6 uur, mechanisch te belasten en volledig uitgehard na 7 dagen. Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.

Tijdens het uitharden (ca. 24 uur bij 20 °C) de coating tegen vocht beschermen. De hechting en/of het eindresulaat kan nadelig beïnvloed worden.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water. Bij langere onderbrekingen met warm zeepwater. 

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.
Basis (comp. A): Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
bevat : m-Phenylenbis(methylamin), 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Verharder (comp. B) bevat epoxyhoudende bestanddelen. 
Kan een allergische reactie veroorzaken.


In geval van accidentele indigestie, raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j)is max. 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 15 g/l VOS.

CE-markering


ce-logo
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-447-001248 EN 13813:2002
Kunstharsdekvloer/Kunstharscoating voor gebruik binnen
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
BrandverloopEfl
Emissie van bijtende subtantiesSR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtageweerstand< AR1
Trekvastheid> B1,5
Stootvastheid> IR4

EN 13813

In de norm EN 13813 "Dekvloermortels en dekvloeren - dekmortels. Eigenschappen en eisen" is vastgelegd aan welke eisen dekvloermortels voor gebruik binnen moeten voldoen. Ook kunstharsverven en -verzegeling vallen onder deze norm.


Producten, die aan deze norm voldoen, moeten het CE - logo voeren. Het logo staat op de verpakking.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be