caparol_pim_import/caparol_be/products/image/218627/061989_DisboPOX_W_468_THIX_10kg.png

DisboPOX W 468 THIX 2K-EP-Versiegelung

Gepigmenteerde, antislip vloercoating op basis van epoxyhars voor industrie en bedrijfsvloeren.
Twee componenten (2K).

Toepassing

Toe te passen op minerale vloeroppervlakken met een gemiddelde mechanische belasting, zoals productie- en opslagruimten met vorkheftruckverkeer, cash-and-carrybedrijven, gangen, looppaden.
Door de minimale emissie van schadelijke stoffen bijzonder goed geschikt voor toepassing in openbare ruimten in ziekenhuizen, kinderdagverblijven, scholen, etc.

Eigenschappen

 • antislip zonder instrooien
 • goed bestand tegen chemicaliën
 • waterdampdiffussieopen
 • structureert, werkt optisch egaliserend
 • minimale emissie, door TÜV-getest
 • toegelaten door het Deutschen Institut für Bautechnik
Getest conform AgBB-testcriteria van de emissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassing binnen. De beoordeling van de AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) wordt door milieu- en gezondheidsinstanties voor het toepassen van bouwmaterialen in sensibele (gevoelige) ruimten zoals bijv. (kinder)dagverblijven als norm gesteld.

Materiaalbasis

2K-Epoxyhars, met water te verdunnen

Verpakking

10 kg kunststof-combi-verpakking, 
40 kg verpakking (massa: 33,6 kg kunststofhobbock, harder: 6,4 kg metalen emmer)

Kleur

Kieselgrau, Steingrau
Speciale kleuren op aanvraag.

Exclusieve kleuren uit de kleurenwaaier FloorColor plus-Kollektion zijn mogelijk.
Kleine kleurveranderingen en een lichte verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden.
Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloedt de functie van de coating echter niet.

Glansgraad

Zijdeglanzend

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.
In gesloten verpakking tenminste 1 jaar te bewaren. Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Drogelaagdikte

Gemiddeld ca. 36 µm/100 g/m2

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

ca. 15.000

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

ca. 50 mg/30 cm2

Slingerhardheid conform König

ca. 110 s

Shore-hardheid (A/D)

ca. D 80

Bestand tegen chemicaliën

Bestand tegen chemicaliën conform DIN 53 168 bij 20 °C
na 7 dagen
Natronloog, 10 %+
Ammonia, 25 % (Salmiak)+
Gedestilleerd water+
Keukenzoutoplossing+
Ethanol, 40 %+
Alcohol (testvloeistof 5) +
Alle koolwaterstoffen (testvloeistof 4) +
Kofie+
Benzine DIN 51 600+
Motorolie+
Verklaring tekens: + = bestand
Conform de testvoorschriften voor Gewässerschutz van het DIBt.

Geschikte ondergronden

Alle minerale ondergronden.
De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste
1,5 N/mm2 waarbij de laagste waarde niet lager dan 1,0 N/mm2 mag zijn.
Het vochtpercentage in de ondergrond moet stabiel zijn. De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.

Vochtgehalte ondergrond:
Beton en cementdekvloer max. 5 gew.%
Anhydrietvloer max. 1,0 gew.%
Magnesietvloer 2-4 gew.%
Granieten vloer 4-8 gew.%

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen, zoals kogelstralen,
frezen of diamantschuren.

Niet draagkrachtige, sterk vervuilde oppervlakken met bijv. oliën, vetten, rubber en andere stoffen
waarop geen hechting wordt verkregen, moeten grondig mechanisch worden voorbehandeld.
Olievlekken, rubberen strepen, chloride (dooizout) met een speciaal reinigingsmiddel goed
schoonmaken.

Bij gietasfalt moet toegevoegd materiaal na voorbehandeling voor minimaal 75 % zichtbaar zijn.

1K-verflagen en slecht hechtende 2K-verflagen altijd geheel verwijderen. Harde 2K-verflagen reinigen, schuren, mat stralen of een grondlaag aanbrengen met Disbon 481 2K-EP-Universalprimer. Er mogen geen restanten van vloerreinigingsmiddelen meer aanwezig zijn. Is de oude coating waterdampdoorlatend dan vooraf testen of het nieuwe, totale coatingsysteem voldoet.

Reparaties uitvoeren met DisboCRET PCC-Mörteln of met DisboXID 2K-EP-Mörteln.
Siliconenhoudende producten niet toepassen om onthechting te voorkomen.

Materiaalbereiding

Comp B (Harder) toevoegen aan comp. A (massa) en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat. Het gemengde materiaal overgieten in een andere kuip en nogmaals grondig roeren.

Mengverhouding

Comp. A (massa): Comp. B (harder) = 84 : 16 gew.delen.

Verwerkingsmethode

De afwerklaag met een gummirakel verdelen en met een structuurroller in kruislaag narollen.

Om een gelijkmatig oppervlak te verkrijgen zonder aanzetten voldoende personeel inzetten en altijd
nat-in-nat werken. Het narollen moet in een kruislaag worden uitgevoerd. Bij grote oppervlakken met meerdere mensen de coating aanbrengen en het oppervlak in vakken verdelen. Altijd materiaal van één charge gebruiken.

Opbouw van het verfsysteem

Voorstrijklaag
Op minerale ondergronden DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung aanbrengen. De voorstrijklaag met een borstel in de ondergrond borstelen.
Op gietasfalt een voorstrijklaag aanbrengen met DisboPOX W 468 THIX 2K-EP-Versiegelung, 5–10 % met water verdund. Mechanisch voorbehandelde minerale ondergronden voorstrijken met DisboPOX W 468 THIX 2K-EP-Versiegelung, 5–10 % met water verdund als voldoende draagkracht en zuiging aanwezig is. 

Egalisatielaag
Egale, lichtruwe ondergrond

DisboPOX W 468 THIX 2K-EP-Versiegelung, 100 gew. %
DisboADD 942 Quarzsandmischung, 20 gew. %
Egalisatielaag op de ondergrond gieten, met de spaan gelijkmatig verdelen en scherp op de korrel afschrapen. Grote oneffenheden in de ondergrond en spaanslagen kunnen zichtbaar blijven. Eventueel tussentijds schuren.

Niet-egale, ruwe ondergrond
DisboPOX W 453 2K-EP-Verlaufbeschichtung, 100 gew. %
Water,  2 gew. %
DisboADD 942 Quarzsandmischung, 20 gew. %
Egalisatielaag op de ondergrond gieten, met de spaan gelijkmatig verdelen en scherp op de korrel afschrapen.

Afwerklaag, antislip
DisboPOX W 468 THIX 2K-EP-Versiegelung onverdund met een gummirakel (2 mm driehoeksvertanding) verdelen. De rakel omdraaien en het materiaal gelijkmatig verdelen. Met een moltopreen structuurroller (diameter gaten ca. 2 mm) in kruislaag narollen. 

Afwerklaag, antislip
DisboPOX W 468 THIX 2K-EP-Versiegelung, 100 gew.% 
DisboADD 942 Quarzsandmischung, 10 gew. %
Materiaal verwerken als boven omschreven.

Decoratieve afwerking
In de laatste laag DisboADD 8255 Farbchips strooien.

) Dit is een advies. De tandgrootte is afhankelijk van het type rakel en het gewenste eindresultaat. Hierbij spelen ook temperatuur, vulgradatie en oneffenheid in de ondergrond een belangrijke rol.

Verbruik

Grondlaag
DisboPOX W 443
ca. 200–250 g/m2
Egalisatielaag
licht ruwe ondergrond:
DisboPOX W 468 THIX
DisboADD 942


ca. 1,3 kg/mm/m2
ca. 260 g/mm/m2
Oneffen, ruwe ondergrond:
DisboPOX W 453
DisboADD 942

ca. 1.500 g/mm/m2 
ca. 300 g/mm/m2
Toplaag, antislip
DisboPOX W 468 THIX

ca. 500–600 g/m2
Toplaag, antislip
DisboPOX W 468 THIX
DisboADD 942

ca. 500 g/m2ca. 
50 g/m2
Decoratieve afwerking 
Instrooien chips
DisboADD 8255

ca. 30 g/m2
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Alternatief: DisboPOX W 468 THIX, 5–10 % met water verdund

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 90 minuten. De verwerkingstijd (potlife) is door verandering van de viscositeit zichtbaar.
Lagere temperaturen verlengen en hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond. 
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen. Tijdens het uitharden voor voldoende afzuiging en aanvoer van frisse lucht zorgdragen. Door verdampen van het vocht uit het materiaal stijgt de luchtvochtigheid. Tocht vermijden.

Wachttijd

De wachttijd tussen de lagen moet bij 20 °C minimaal 16 uur en maximaal 48 uur bedragen. Bij een langere wachttijd het oppervlak eerst opruwen. Lagere temperaturen verlengen en hogere temperaturen verkorten de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid na ca. 1 dag te belopen, na 3 dagen mechanisch te belasten en na 7 dagen volledig uitgehard.
Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.
Tijdens het uitharden (ca. 24 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen. Zorg voor voldoende ventilatie om kleurverschillen en bont opdrogen te voorkomen.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij langere werkonderbrekingen met water of zeepwater reinigen.

Certificaat

 • 1-1270 Testrapport antislip R11
  Material-Prüfinstitut Hellberg, Adendorf
 • 1-1242 Algemene bouwinspectie, geschikt voor toepassing in openbare ruimten Z-156.605-639,
  Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin
 • 1-1240 TÜV-certificaat, minimale emissie,
  TÜV Nord

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend voor professioneel gebruikComponent A
Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Voorkom lozing in het milieu.
De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Bevat: Epoxyhars-Aminaddukt; Kan een allergische reactie teweegbrengen.

Component B
Veroorzaakt huidirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Voorkom lozing in het milieu.
De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.


In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j) is max. 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 30 g/l VOS.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH 
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

08 

DIS-468-004831 
EN 13813:2002
Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
BrandgedragEfl
Afgifte gevaarlijke stoffenSR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtvastheid≤ AR1
Hechttreksterkte≥ B1,5
Slagvastheid≥ IR4

EN 13813

In de EN 13813 "Dekvloermortel en dekvloeren - Dekvloermortels - Eigenschappen en eisen" zijn de
eisen vastgelegd voor dekvloermortels voor toepassing binnen. Ook vloercoatings op basis van
kunsthars zijn in deze norm opgenomen. Producten die aan de norm voldoen hebben een CE-logo op
de verpakking.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be