caparol_pim_import/caparol_be/products/image/221811/062757_DISBON_DisboPOX_W_453_36_kg_4_kg.png

DisboPOX 453 2K-EP-Verlaufbeschichtung

Met water te verdunnen, zelfvloeiende en dampdoorlatende epoxyvloercoating die hoog mechanisch wordt belast. 
Twee componenten (2K).

Toepassing

Door de minimale emissie van schadelijke stoffen bijzonder goed geschikt voor toepassing in openbare ruimten in kinderdagverblijven, scholen, etc.
Op minerale vloeren die in de industrie mechanisch zwaar worden belast zoals: opslag- en productieruimten, laad- en losplatforms.

Ideaal als slijt- en antisliplaag op vloeren. Ook als tussenlaag in het Disbn Stonecolor-systeem in representatieve ruimten binnen toe te passen.

Eigenschappen

  • toe te passen op iets vochtige, cementhoudende ondergronden
  • zeer goed bestand tegen chemicaliën
  • waterdampdoorlatend
  • in te stellen als grond-, reparatie-, zelfvloeiende- en instrooilaag
  • antislip
  • minimale emissie, getest op schadelijke stoffen
  • temperatuurbestendigheid tot 100 °C
Getest conform AgBB-testcriteria van de emissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassing
binnen. De beoordeling van de AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von
Bauprodukten) wordt door milieu- en gezondheidsinstanties voor het toepassen van bouwmaterialen
in sensibele (gevoelige) ruimten zoals bijv. (kinder)dagverblijven als norm gesteld.

Materiaalbasis

2K-Epoxyhars, met water te verdunnen.

Verpakking

40 kg verpakking (massa: 36 kg kunststof-hobbock, verharder: 4 kg metalen emmer)

Kleur

Ca. RAL 7030 (steengrijs), ca. RAL 7032 (kieselgrijs) en middengrijs.
Speciale kleuren  op aanvraag. (informeer naar de levertijden). 

Exclusieve kleuren uit de kleurenwaaier FloorColor-Kollektion zijn mogelijk.

Kleine kleurveranderingen en een lichte verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden.

Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloed de functie van de coating echter niet.
Let op: Bij donkere en/of felle kleuren kan, door verschil in laagdikte en/of het onregelmatig drogen van de coating, een licht kleurverschil optreden.

Glansgraad

Zijdemat

Opslag

Koel, droog, vorstvrij. In gesloten verpakking bij 20 °C tenminste 6 maanden houdbaar. Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Technische eigenschappen

  • µd-waarde bij 2 mm laagdikte < 6 m
  • µd-waarde bij 4 mm laagdikte < 7 m

Soortelijke massa

ca. 2,0 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 40 µm/100 g/m2

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

80 mg/30 cm2

Drukvastheid

ca. 45 N/mm2 (MPa)

Bestand tegen chemicaliën

Bestand tegen chemicaliën conform DIN EN ISO 2812-3:2007 bij 20 °C
 na 7 dagen
Proefgroep 1
Autobrandstof, Super en Normal conform DIN 51600 en DIN EN 228
+
Proefgroep 4a
alle koolwaterstoffen tot en met 2 en 3 behalve 4a en 4b alsmede motor- en smeerolie
+
Proefgroep 5
Een- en meervoudige alcoholen (tot max. 48 Vol.-% methanol), glykolether (tot en met 5b)
+ (E)
Proefgroep 7
alle organische esters en ketonen (tot en met 7a)
+ (E)
Proefgroep 8
waterige oplossingen van alifatische aldehyde tot 40%
+ (E)
Proefgroep 9
waterige oplossingen van organische zuren (carbonzuur) tot 10% alsmede zouten (in water opgelost)
+/-
Proefgroep 10
Minerale zuren tot 20% alsmede zuur hydroliserende, anorganische zouten in water opgelost(pH < 6), behalve fluorwaterstofzuur en oxiderende zuren en zouten
+ (V)
Azijnzuur 5 %+/-
Melkzuur 10 %+/-
Zwavelzuur 50 %+ (V)
Salpeterzuur 10 %+ (V)
Zoutzuur 30 %+ (V)
Ammonia 25 % (salmiakg.)+
Natronloogauge 50 %+
IJzer (III)-chloride oplossing, verzadigd+ (V)
Magnesiumchloride 35 %+
Gedestilleerd water+
Keukenzout+
Superbenzine+
Stook- en dieselolie+
Cola+ (V)
Koffie+ (V)
Rode wijn+ (V)
Lysoformoplossing 2 %+
Shell Diala olie+
Skydrol (hydraulische vloeistof)+
Trafo-koelvloeistof+
Verklaring tekens: + = bestand, +/– = beperkt bestand, V = verkleuring,  E = geringe verweking

Voldoet aan de bouw- en testvoorschriften voor bodembescherming conform DIBt. Bij vloeistoffen uit de gevarenklasse A I, A II en B van VbF (Verordnung über brennbare Flüssigkeiten) is een anti-statisch vloercoatsysteem noodzakelijk.

Geschikte ondergronden

Alle minerale ondergronden (bijv. beton, cement, anhydriet) binnen.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.
Kunststoftegels en oppervlakken die met een chemisch middel (bijv. curringcompount) zijn behandelt moeten intensief mechanisch worden voorbehandeld. Het maken van een proefvlak is noodzakelijk.

Op cementhoudende reparaties met kunststoftoeslagstoffen de hechting middels een proefvlak testen.
De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 1,5 N/mm2, waarbij de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm2.
Nieuwe betonnen oppervlakken en cementdekvloeren moeten mat opgedroogd zijn; er mag geen glanzende (water)laag aanwezig zijn. Een cementslikhuid moet verwijderd worden.
Vochtgehalte ondergrond:
Anhydrietvloer max. 1,0 gew.%

Andere soorten ondergrond alleen behandelen na advies van DAW NEDERLAND B.V.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen bijvoorbeeld door kogelstralen, frezen of diamantschuren.

Niet draagkrachtige, sterk vervuilde ondergronden, die bijv. met olie, vet, rubberenstrepen etc. zijn verontreinigd als mede glashoudend cementsteen intensief mechnisch voorbehandelen. Olievlekken met speciale olieverwijderingsmiddel behandelen.

1K- en slechthechtende 2K-verflagen geheel verwijderen.

Goed hechtende, harde 2K-verflagen reinigen, opruwen of mat stralen. Er mogen geen restanten van onderhoudsmiddelen o.i.d. meer aanwezig zijn. Bij het opnieuw behandelen van een waterdampdoorlatende vloercoating vooraf bepalen of, na het aanbrengen van een nieuwe coatingslaag, de totale laagdikte nog voldoende waterdampopen is.

Reparaties uitvoeren met DisboCRET-PCC-mortels of DisboXID EP-mortels.

Siliconenhoudende materialen voor of tijdens de behandeling van de vloer niet toepassen, onthechting kan het gevolg zijn.

Materiaalbereiding

Allereerst verharder en massa apart roeren. Vervolgens harder toevoegen aan de massa en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene, egale massa ontstaat.
Het gemengde materiaal overgieten in een mengkuip en onder grondig roeren het zand resp. het water toevoegen en nogmaals grondig mengen.

Mengverhouding

Massa (A) : verharder (B) = 9 : 1 gew. delen

Verwerkingsmethode

Afhankelijk van de toepassing aanbrengen met een plekspaan of een geschikte rakel zoals een getande gummirakel.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
Minerale ondergronden met DisboPOX W 443 voorstrijken. Het materiaal met een borstel in de ondergrond strijken.

Egalisatielaag
Het als egalisatielaag gemengd materiaal op de vloer gieten en met een spaan of rakel over toppen van het oppervlak trekken. 

Reparatiemortel
Reparatiemortel in de nog natte voorstrijklaag DisboPOX W 453 aanbrengen. Met een kunstoffen of roestvrijstalen spaan goed verdichten en gladstrijken.

Eindafwerking
Gietcoating
De gietcoating op de voorbehandelde ondergrond gieten en gelijkmatig met een rakel (driehoeksvertanding minimaal 8 mm) opbrengen. Na een wachttijd van ca. 10 minuten het materiaal met een stekelroller ontluchten.
 
Toplaag (optioneel)
Om het reinigen te verbeteren kan een toplaag worden aangebracht met DisboPOX W 447.

Instrooilaag (antislip)
Het met zand als gietmortel gemengd materiaal als instrooilaag op de gegronde resp. gespachtelde vloer gieten en met een hardgummirakel (driehoeksvertanding minimaal 8 mm) gelijkmatig verdelen. Gietmortel aansluitend met DisboADD 943 Quarzsandmischung 0,4 - 0,8 mm of DisboADD 944 Quarzsandmischung 0,8 - 1,2 mm vol instrooien.
Na het uitharden van de ingestrooide gietmortel het overtollige zand verwijderen en een tussen- en afwerklaag aanbrengen met een roller met DisboPOX W 447.

Verbruik

Grondlaag
DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung

ca. 200 g/m2
Egalisatielaag
DisboPOX W 453 2K-EP-Verlaufsbeschichtung 
DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 - 0,4 mm

ca. 1.500 g/mm/m2
ca. 300 g/mm/m2
Reparatiemortel
DisboPOX W 453 2K-EP-Verlaufsbeschichtung
DisboADD 946 Quarzsandmischung 0,01-2,0 mm
ca. 300 g/mm/m2
ca. 1.500 g/mm/m2
Gietcoating DisboPOX W 453 2K-EP-Verlaufbeschichtung
Min.. 2 mm, max. 5 mm nattelaagdikte
ca. 2 mm ( 8 mm driehoeksvertanding)
ca. 3 mm
ca. 4 mm
ca. 3,5 - 4,0 kg/m2
ca. 5,0 - 6,0 kg/m2
ca. 7,0 - 8,0 kg/m2
Instrooilaag (antislip)
Instrooilaag
DisboPOX W 453 2K-EP-Verlaufsbeschichtung
DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 - 0,4 mm
Afzanden

DisboADD 943 /943 Quarzsandmischung
Toplaag
DisboPOX W 447 2K-EP-Universalharz, wässrig
of 
DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel, wässrig

ca. 3,0 kg/m2
ca. 600 g/m2

ca. 3–4 kg/m22 x ca. 250 g/m2

Als alternatief is een grondlaag mogelijk met DisboPOX W 453, verdund met 2 gew. -% water. Verbruik: ca. 500 - 700 g/m2.

Het materiaal kan met max. 2 gew. % water op verwerkingsdikte worden gebracht.
Het verbruik van 3,5 kg/m2 bij een laagdikte van minimaal 2 mm moet aangehouden worden.
Dit verbruik is een advies. De keuze van de grote van vertanding is afhankelijk slijtvastheid van de rakel, temperatuur, opvulling en ondergrondstructuur. Het verbruik van de toplaag is afhankelijk van de mate van instrooien van het kwartszand, temperatuur, wijze van applicatie, gereedschap, etc.

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 30 minuten. Hogere temperaturen verkorten, lagere verlengen de verwerkingstijd.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid moet tussen de 40 % en max. 80 % bedragen. Andere waarden kunnen een optisch verschil geven. Door verdampen van het water uit het materiaal kan de luchtvochtigheid stijgen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Tijdens verwerking en droogfase voor voldoende be- en ontlucht zorgen omdat anders kleurverschillen door ongelijkmatig drogen kan ontstaan. Tocht moet vermeden worden.

Wachttijd

De wachttijd tussen de lagen moet bij 20 °C minimaal 12 uur bedragen. Bij een langere wachttijd moet het oppervlak van de vorige laag worden geschuurd.
Lagere temperaturen verlengen en hogere temperaturen verkorte de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid te belopen na ca. 12 uur, mechanisch te belasten na ca. 7 dagen en volledig uitgehard na 7 dagen. Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.
Tijdens het uitharden (ca. 12 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik of bij langere werkonderbrekingen met water of met warm water met een zeepoplossing.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Massa (A)
Bevat Polyamin-Amide-Epoxyhars-Addukt, Aminpolymeer, Tetraethylenpentamine. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Verharder (B)
Bisphenol-A-Epichloorhydrinehars met een gemiddeld moleculairgewicht ≤ 700, Bisfenol-F-Epoxyhars MG <700, p-tert-Butylfenyl-1-(2,3-epoxy)propylether. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j) is max. 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 30 g/l VOS.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH 
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

08 

DIS-453-005604
EN 13813:2002
Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
BrandgedragEfl
Afgifte gevaarlijke stoffenSR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtweerstand≤ AR1
Hechttreksterkte≥ B1,5
Slagvastheid≥ IR4

EN 13813
In de EN 13813 "Dekvloermortel en dekvloeren - Dekvloermortels - Eigenschappen en eisen" zijn de eisen vastgelegd voor dekvloermortels voor toepassing binnen. Ook vloercoatings op basis van kunsthars zijn in deze norm opgenomen. Producten die aan de norm voldoen hebben een CE-logo op de verpakking. De prestatieverklaring staat op internet onder www.dawnederland.nl.


Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl