caparol_pim_import/caparol_be/products/image/216873/061861_Disbon_Disbon_405.png

Disbon 405 1K-Acryl-Versiegelung, glänzend, transparent

Met water te verdunnen polyurethaandispersie voor vloeren voor binnen. toplaag voor systemen die ingestrooid zijn met kleurvlokken. Een component (1K).

Toepassing

Glanzende, transparante topcoat op dispersie-vloercoatsystemen binnen die met chips zijn behandeld, zoals Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe enDisbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel. Niet toe te passen op vloeren waarop wordt gereden wordt en waarop water blijft staan.

Eigenschappen

  • goed te reinigen
  • slijtvast
  • vuilafstotend

Materiaalbasis

Gemodificeerde polyurethaan-dispersie.

Verpakking

2½ en 10 liter.

Kleur

Transparant.

Glansgraad

Glans tot zijdeglans

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren.
In gesloten verpakking 1 jaar houdbaar. Bij lage temperaturen het materiaal voor de verwerking bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,1 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 42 µm/100 ml/m2

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

ca. 4.000

Elasticiteit bij breuk

ca. 70 %

Geschikte ondergronden

Goed hechtende vloercoatsystemen op basis van dispersie zoals Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe en Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.

Voorbereiding van de ondergrond

De voorbehandeling van de ondergrond dusdanig uitvoeren dat een goede hechting verkregen kan worden.

Materiaalbereiding

Disbon 405 1K-Acryl-Versiegelung is klaar voor gebruik. Voor verwerking goed doorroeren.

Verwerkingsmethode

Het materiaal kan gerold of gestreken worden.

Opbouw van het verfsysteem

Gladde toplaag
Het materiaal met een kortharige roller vol één of twee keer gelijkmatig in kruislaag aanbrengen. Grote vlakken moeten in één keer behandeld worden om aanzetten te voorkomen.
 
Antislip toplaag
Aan het materiaal 3 gew.delen DisboADD 947 Quarzsandmischung toevoegen, grondig mengen en zoals onder ‘Gladde toplaag’ beschreven verwerken. Bij langere werkonderbreking tussentijds doorroeren.

Verbruik

Glad oppervlak
Disbon 405 1K-Acryl-Versiegelungca. 130–150 ml/m2
Antislip oppervlak
Disbon 405 1K-Acryl-Versiegelung
DisboADD 947 Fine
ca. 130 ml/m2
ca. 4 g/m2
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase. De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid na ca. 8 uur te belopen en na ca. 2 dagen mechanisch te belasten. Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik en bij langere werkonderbreking met water of met warm water en zeep reinigen.

Reinigen en onderhoud

Kleine kleurveranderingen en een poederend oppervlak kunnen ontstaan door inwerking van UV-licht en weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën(desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurverandering leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloedt de functie van de coating niet.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik

Buiten bereik van kinderen houden. Tijdens de verwerking en droogfase  voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen. 
Spuitnevel en aërosolen niet inademen.

In geval van accidentele indigestie, raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/i) is max. 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 95 g/l VOS.

Productcode

M-KH01

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH 

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

06 

DIS-405-002983 EN 13813:2002
Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
BrandgedragEfl
Afgifte van corrosieve bestanddelenSR
WaterdoorlaatbarheidNPD
Slijtweerstand< AR1
Hechttreksterkte≥ B1,5
Slagvastheid≥ IR4


EN 13813

In de norm EN 13813 "Dekvloermortels en dekvloeren - dekmortels. Eigenschappen en eisen" is vastgelegd aan welke eisen dekvloermortels voor gebruik binnen moeten voldoen.  Ook kunstharsverven en -verzegeling vallen onder deze norm.
Producten, die aan deze norm voldoen, moeten het CE - logo voeren. Het logo staat zowel op de verpakking als op de website van DAW Belgium (www.caparol.be) en is te downloaden.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be